09/19/18

Науковий форум з міжнародною участю «Сучасні теоретико –практичні аспекти у розв’язанні послідовності реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну ланку охорони здоров’я» 26 жовтня 2018 р.

Науковий форум з міжнародною участю

«Сучасні теоретико –практичні аспекти у розв’язанні послідовності реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну ланку охорони здоров’я»

ОРГАНІЗАТОРИ

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України »

Відділення фундаментальних проблем медицини

Академії наук вищої школи України

Національна наукова медична бібліотека України

ПВНЗ «Київський медичний університет»

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Продовжити читання →

09/19/18

Научный форум с международным участием «Современные теоретико-практические аспекты в решении последовательности реализации внедрения «Стратегии развития народной и нетрадиционной медицины» в первичное звено здравоохранения» 26.10.2018 р.

Научный форум с международным участием

«Современные теоретико-практические аспекты в решении последовательности реализации внедрения «Стратегии развития народной и нетрадиционной медицины» в первичное звено здравоохранения»

 

ОРГАНИЗАТОРЫ

ВОО «Ассоциация специалистов по народной и нетрадиционной медицине Украины»

Отделение фундаментальных проблем медицины

Академии наук высшей школы Украины

Национальная научная медицинская библиотека Украины

ЧВУЗ «Киевский медицинский университет»

Днипровский медицинский институт народной и нетрадиционной медицины

 

  Продовжити читання →

09/19/18

Scientific Forum with international participation Modern theoretical and practical aspects in solving the sequence of the implementation “Strategy for the Development of Traditional and Alternative Medicine” in the primary health care. 26.10.2018.

Scientific Forum with international participation

Modern theoretical and practical aspects in solving the sequence of the implementation “Strategy for the Development of Traditional and Alternative Medicine” in the primary health care

 

 

ORGANIZERS:

Association of practitioners of traditional and alternative medicine of Ukraine

Department of Medical Fundamental Problems of

Academy of Sciences of Ukraine

National Scientific Medical Library of Ukraine

PHEE “Kyiv Medical University”

Dnipro Medical Institute of Traditional and Alternative Medicine

  Продовжити читання →

07/11/18

Всеукраїнський проект «Медичний олімп України»

Всеукраїнський проект «Медичний олімп України»

 

За підтримки та участі народних депутатів України, представників Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, департаментів та управлінь охорони здоров’я, Академії наук вищої освіти України, Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України, ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України», громадських об’єднань та інших.

Продовжити читання →

07/11/18

Київський медичний університет запрошує до інтернатури на базі кращих клінік Києва та Одеси! 

Київський медичний університет (kmu.edu.ua) #kyivmedicaluniversity запрошує до інтернатури на базі кращих клінік Києва та Одеси! 

Для кращих вступників до інтернатури – грант на навчання від партнерів! Кращі мають навчатися в кращих!

Продовжити читання →

07/4/18

ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОГО ПРАВА. Публічна лекція адвоката, к.ю.н., доцента Радмили Гревцової

 

25 травня 2018 р. у Національній науковій медичній бібліотеці пройшла відкрита лекція для лікарів і студентів ВМНЗ “Правові та етичні питання здійснення медичної діяльності в сучасних умовах”.

Продовжити читання →

06/26/18

Альтернативная медицина очень нужна украинцам

В научном мероприятии с международным участием “Актуальные вопросы народной и нетрадиционной медицины в комплексной терапии”, который недавно состоялся в столице Украины, приняли участие специалисты по народной и нетрадиционной медицине, профессорско-преподавательское сообщество, ученые, преподаватели высших учебных медицинских заведений, врачи-практики , психологи, молодые ученые.

Продовжити читання →

06/26/18

Альтернативна медицина вкрай потрібна українцям

У науковому заході з міжнародною участю “Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини в комплексній терапії”, що недавно відбувся в столиці України, взяли участь фахівці з народної та нетрадиційної медицини, професорсько-викладацька спільнота, науковці, викладачі вищих навчальних медичних закладів, лікарі-практики, психологи, молоді вчені.

Продовжити читання →

06/26/18

Оздоровлення фітозасобами як складова народної медицини. Актуальні та проблемні питання: через призму досліджень до практичного застосування

Останніми роками як в Україні, так і в інших країнах світу набувають усе більшого розвитку і досконалості немедикаментозні, натуропатичні методи й засоби профілактики та лікування, у тому числі мануальна, рефлексо-, фіто- й ароматерапія.

Продовжити читання →

06/22/18

ІНФОРМАЦІЯ про участь у конференції “Класична та комплементарна медицина, медичний туризм, зелені технології. У фокусі уваги Казахстан”. Астана, Казахстан з 12.06.2018 р. до 16.06.2018 р.

З метою участі у конференції “Класична та комплементарна медицина, медичний туризм, зелені технології. У фокусі уваги Казахстан”. У межах проекту “The Best Practice”. Організатори наукового заходу: Центр Східної Медицини Жас-Ай (Казахстан), Європейська медична асоціація (ЄМА) (Бельгія), Європейська бізнес асамблея (Велика Британія).

Продовжити читання →