Понеділок, 19 Квітня, 2021

ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 3/2020

ЗМІСТ Медицина.  M e d i c i n e Волошин О.І., Волошина Л.О., Васюк В.Л., Бачук-Понич Н.В. L-карнітин в медичній практиці: нові погляди на використання в нинішніх реаліях та на перспективу (огляд літератури та власні...

Інформація для авторів. Information for author. УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У ЖУРНАЛІ «ФІТОТЕРАПІЯ, ЧАСОПИС»

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У ЖУРНАЛІ «ФІТОТЕРАПІЯ, ЧАСОПИС»    

ПОЛОЖЕННЯ про редакцію і редакційну колегію журналу «Фітотерапія. Часопис». POSITION about the editorial board...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського від 03 лютого 2021р. №6 Голова Вченої ради в.о. ректора В.П.Казарін ПОЛОЖЕННЯ про редакцію і редакційну колегію журналу «Фітотерапія. Часопис»  

Стефан Стангачу. Продукти бджільництва – кращі союзники імунної системи у боротьбі з хворобою...

Более пяти часов продолжалась онлайн-конференция с международным участием, которую организовал и провел румынский специалист по апитерапии Стефан Стангачу. Тема, о которой шел разговор, очень актуальная и важная – определение главных проблем борьбы с заболеванием...

Федорич О.В., Добровольська Н.А., Тимченко А.С., Шусть В.В., Зеленюк О.В., Сулейманова Е.У. Відновлення фізіологічного...

Fedorich A.V., Dobrovolskaya O.N., Timchenko A.S., Shust V.V., Zelenyuk O.V., Suleimanova E.W. Restoring the physiological and psychoinformation balance of a schoolboy: treatment and prevention of scoliosis    

Марчишин С.М., Слободянюк Л.В., Басараба Р.Ю., Гудзь Н.А., Костишин Л.В. Вміст амінокислот у сировині...

Marchyshyn S.M., Slobodianiuk L.V., Basaraba R.Yu., Hudz N.А., Kostyshyn L.V. Content of amino acids in raw materials of somespecies of ASTERACEAE family    

Базовлук Є.В., Ванько Р.С., Конечний Ю.Т., Шикула Р.Г., Конечна Р.Т. Розробка антибактеріального спрею на...

Bazavluk Ye., Vanko R., Konechnyi Yu., Shykula R., Konechna R. Development of on antibacterial spray basedon PHLOIS PUNGENS WILLD extract and silver nanoparticles    

Керімова Г.Ф., Рибак В.А. Експериментальне визначення ефективної дози (ед50) сухих екстрактів листя та кореневищ...

Kerimova G.F., Rybak V.A. Experimental determination of the efective dose (ed50) values of IRIS HUNGARICA leaf and rhizome dry extracts with potential anabolic properties    

Кучмістова О.Ф., Шматенко О.П., Руденко В.В., Сирота П.С., Приходько Т.В., Тарасенко В.О., Кучмістов В.О....

Кuchmistova О.F., Shmatenko O.P., Rudenkо V.V., Sirota P.S., Prykhodko T.V., Tarasenko V.A, Кuchmistov V.О Research of the possibility of increasing the rationality of planned preparations of medicinal vegetable raw materials for providing qualitative phytorehabilitation...

L-карнітин в медичній практиці: нові погляди на використання в нинішніх реаліях та на перспективу...

Voloshуn A.I., Voloshуnа L.A., Vasyuk V.L., Bachuk-Ponуch N.V. L-carnitine in medical practice: new views on the use in the current reality and for the future (literature review and own data) ...

Превентивные оздоровительные практики комплементарной / альтернативной (народной и нетрадиционной) медицины. Фитоароматерапия в...

Напечатано в издании « Сократовский альманах. Медицина и оздоровление. Лучшие практики. Из цикла: «Европейская медицинская ассоциация рекомендует». – Харьков, 2021.- 184с. (Тематический выпуск издания « Socrates Almanac» (Великобритания). Книга выпущена русскоязычной редакцией Сократовского альманаха при содействии...

ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 2/2020

Зміст Медицина О. Я. Міщенко, О. Л. Халєєва, І. М. Риженко, В. П. Вереітинова. Можливості фармакологічної корекції стрес-зумовлених порушень імунної системи за допомогою лікарських засобів рослинного походження (Огляд літератури) __ 4-10 В. В. Лисенко. Регенерація спинного мозку – біологічне табу?(Хроніка досягнень кримських нейроморфологів наприкінці ХХ сторіччя) __...

Є. В. Залигіна. Актуальність дослідження фармакологічних властивостей вітчизняного фітобальзаму «herbal park», до складу якого входить аніс звичайний

Є. В. Залигіна, к. фарм. н., викл. каф. заг. та клін. фармац. ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України, м. Дніпро

Рекомендовані публікації

ПОПУЛЯРНІ ПУБЛІКАЦІЇ

КОНТАКТИ

ВГО "АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ З НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ"

Керівник – ГАРНИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА
Адреса: м. Київ, вул. Горлівська, 124
Телефон: +38 050 353 03 26
E-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com

«Золота спадщина» Костянтина Носаля

16 березня пішов із життя відомий фітотерапевт Костянтин Носаль, залишивши українцям багату спадщину — дієві рецепти оздоровлення за різних захворювань.    Він був продовжувачем справи...