Інформаційний лист про проведення конференції з міжнародною участю «Актуальні питання комплиментарної/ альтернативної (народної і нетрадиційної) медицини у підготовці спеціалістів», 13-14 квітня 2019 року. Information letter on holding a conference with international participation “Actual questions of complementary / alternative (folk and non-traditional) medicine in the training of specialists”, April 13-14, 2019.

25