Активнее довголіття: шляхи досягнення в контексті розвитку інформаційно-енергетичної медицини. Крутов  В.В.

У статті розглянуто питання про стратегії активного довголіття, відмінні від застосовуваних у традиційній медицині.

Krutov V.V.  Active longevity: ways to achieve in the context of the development of informational-energetic medicine

55-61 Активнее довголіття_ шляхи досягнення