Четвер, 24 Вересня, 2020

ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 2/2020

Зміст Медицина О. Я. Міщенко, О. Л. Халєєва, І. М. Риженко, В. П. Вереітинова. Можливості фармакологічної корекції стрес-зумовлених порушень імунної системи за допомогою лікарських засобів рослинного походження (Огляд літератури) __ 4-10 В. В. Лисенко. Регенерація спинного мозку – біологічне табу?(Хроніка досягнень кримських нейроморфологів наприкінці ХХ сторіччя) __...

ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 1/2020

  ЗМІСТ   МЕДИЦИНА О. І. Волошин, Л. О. Волошина, М. І. Кондревич, Д. Д. Луник, О. А. Вишнякова. Петрушка посівна: минуле, сьогодення, перспективи використання.  (Oгляд літератури) ___ 4. А. І. Дорошенко, Г. В. Зайченко, Н. О. Горчакова. Вплив...

Інформація для авторів. УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У ЖУРНАЛІ «ФІТОТЕРАПІЯ, ЧАСОПИС»

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У ЖУРНАЛІ «ФІТОТЕРАПІЯ, ЧАСОПИС»  

ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 4/2019

  ЗМІСТ МЕДИЦИНА Д. О. Гонцарюк, К. В. Ферфецька, Т. М. Христич. Можливості корекції показників холестеринового спектру крові при поєднанні хронічного панкреатиту з ішемічною хворобою серця ___4 В. В. Євтушенко, Р. В. Радиш, Я. Ф. Радиш. Регулювання розвитку комплементарної...

Пам`яті члена-кореспондента НАН і НАМН України, професора, доктора медичних наук Івана сергійовича Чекмана

Г. В. Зайченко, Н. О. Горчакова. Пам`яті члена-кореспондента НАН і НАМН України, професора, доктора медичних наук Івана сергійовича Чекмана.   Опубліковано у ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 4/2019    

ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 3/2019

ЗМІСТ Медицина І. С. Чекман, В. А. Туманов, Г. О. Сирова, Н. О. Горчакова, Л. В. Лук'янова, Н. М. Чаленко, О. В. Шумейко, О. В. Клименко. Зв’язок між хімічною будовою сполук та біологічною активністю (Огляд літератури)_ 4 А....

Т. П. Гарник. Умови публікації у журналі «Фітотерапія, часопис»

Т. П. Гарник. Умови публікації у журналі «Фітотерапія, часопис»   ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 3/2019

А. А. Котвіцька. Вітання до Дня фармацевтичного працівника України

А. А. Котвіцька. Вітання до Дня фармацевтичного працівника України   ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 3/2019

ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 2/2019

ЗМІСТ МЕДИЦИНА Л. О. Головацька. Клініко-емідеміологічні особливості перебігу вегетативної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію, ускладнену супутньою патологією (огляд літератури) __ 4 Ю. І. Кушнірук, В. Г. Біленко. Клінічна ефективність і місце фітопрепаратів мучниці звичайної в лікуванні інфекційно-запальних...

Інформаційний лист про проведення конференції з міжнародною участю «Актуальні питання комплиментарної/ альтернативної (народної і...

Інформаційний лист про проведення конференції з міжнародною участю «Актуальні питання комплиментарної/ альтернативної (народної і нетрадиційної) медицини у підготовці спеціалістів», 13-14 квітня 2019 року. Information letter on holding a conference with international participation "Actual questions...

Фітотерапія. Часопис №1/2019

  Зміст Лоскутов А.Л., Лоскутов І.В., Мацюх Н.В. Ефективність медичної реабілітації хворих на деформуючий остеоартроз у коморбідності з хронічними захворюваннями гепатобіліарної системи та хелікобактеріозом. The effectiveness of medical rehabilitation in patients with deforming osteoarthrosis in comorbidity...

ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 4/2018

ЗМІСТ: МЕДИЦИНА А. Ю. Ігнатова, Т. П. Гарник, І. В. Руденко. Особливості перебігу негоспітальної пневмонії хворих на цукровий діабет 2 типу (Огляд літератури) . . . . . . . . . . . . . . ....

ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 3/2018

ЗМІСТ: МЕДИЦИНА Н. О. Горчакова. Фітопрофілактика порушень зору при виникненні комп’ютерного зорового (моніторного) синдрому (Огляд літератури). . . . . 4 О. О. Добровольний, А. С. Шаламай. Естрогенна активність поліфенольних сполук суплідь хмелю та перспектива створення лікарських засобів на їх...

ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 2/2018

ЗМІСТ: МЕДИЦИНА Р. В. Разумний. Вплив комбінованого фітозасобу «імупрет» на стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки в періоді медичної реабілітації.  4 Н. О. Горчакова, І. С. Чекман Реалізація природних нанотехнологій при гемічній...

ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 1/2018

ЗМІСТ: МЕДИЦИНА І. С. Чекман, Н. О. Горчакова, В. А. Туманов,Г. О. Сирова, І. Ф. Беленічєв,  М. І. Загородний, І. Ю. Яковлєва. Біохімічні механізми дії кофеїну (Огляд літератури).  4 Р. Г. Бічевська, І. В. Лоскутова, Н. В. Мацюх. Лікування...

ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 4/2017

ЗМІСТ: МЕДИЦИНА Л. В. Андріюк, В. М. Яцюк, С. І. Федяєва. Внутрішнє застосування мінеральних вод у лікарській практиці.   4 Н. О. Горчакова. Головні властивості компонентів фітозбору для профілактики респіраторних захворювань.   12 А. В. Хабарова, Я. А. Соцька. Динаміка клітинної ланки імунітету...

Інформація для авторів журналу “Часопис. Фітотерапія”

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Журнал «Фітотерапія. Часопис» видається чотири рази на рік (передплатний індекс – 06684). Авторські матеріали в ньому друкуються українською або російською мовами, анотації українською, російською та англійською. Пропонуємо Вашій увазі правила подання матеріалів...

«Фітотерапія. Часопис»

Шановні Колеги! Друковане перiодичне видання «Фітотерапія. Часопис» зареєстроване в мiжнароднiй базi даних перiодичних видань: ISSN 2522-9680 Key title: Fìtoterapìâ (Kiïv) Abbreviated key title: Fìtoterapìâ (Kiïv) Variant title: Fìtoterapìâ. Časopis ISSN Centre www.issn.com.ua

ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 3/2017

ЗМІСТ: МЕДИЦИНА Є. Х. Заремба, О. В. Смалюх, О. В. Заремба, Л. Є. Лаповець, А. С. Кость. Зміни показників запалення та функції ендотелію при комплексному лікуванні хворих на нестабільну стенокардію.    4 Н. О. Горчакова, Т. Ю. Гоц,...

ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 2/2017

  ЗМІСТ: МЕДИЦИНА Ю. Г. Бурмак, Є. Є. Петров, С. І. Треумова. Застосування біофлавоноїдів та есенціальних фосфоліпідів у корекції метаболічних, імунних та мікрогемоциркулярних порушень у коморбідних хворих.    4. Н. О. Горчакова, Л. Б. Бондаренко, О. Ю. Галкін. Обґрунтування безпечності...

ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 1/2017

  ЗМІСТ: МЕДИЦИНА Є. Х. Заремба, М. М. Вірна, О. В. Заремба-Федчишин, О. В. Заремба. Застосування Равісолу у хворих на артеріальну гіпертензію високого ризику. 4 Н. А. Гербіна, О. А. Рубан, Т. М. Гонтова, С. А. Куценко. Перспективи застосування лікарської...

ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 4/2016

ЗМІСТ: МЕДИЦИНА Т. П. Гарник, Я. А. Соцька, І. О. Шаповалова, С. Є. Якимович. Клінічна ефективність фітопрепарату «Бонджигар» у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із ожирінням, та його вплив на показники клітинної ланки імунітету. 4 О. І. Волошин,...

ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 3/2016

    ЗМІСТ: МЕДИЦИНА Л. О. Волошина. Комплексний фітохондропротекторний засіб у лікуванні хворих на остеоартроз з різними типами коморбідності. 4 Т. П. Гарник. Лікарські рослини у комплексній, превентивній та відновно-рабілітаційній терапії хворих на гельмінтози (Оляд літератури). 10 І. В. Кошель. Рання післяопераційна реабілітація...

Рекомендовані публікації

ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 2/2020

Зміст Медицина О. Я. Міщенко, О. Л. Халєєва, І. М. Риженко, В. П. Вереітинова. Можливості фармакологічної корекції стрес-зумовлених порушень імунної системи за допомогою лікарських засобів рослинного походження (Огляд літератури) __ 4-10 В. В....

ПОПУЛЯРНІ ПУБЛІКАЦІЇ

КОНТАКТИ

ВГО "АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ З НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ"

Керівник – ГАРНИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА
Адреса: м. Київ, вул. Горлівська, 124
Телефон: +38 050 353 03 26
E-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com