Вівторок, 30 Листопада, 2021

Активнее довголіття: шляхи досягнення в контексті розвитку інформаційно-енергетичної медицини. Крутов  В.В.

Krutov V.V.  Active longevity: ways to achieve in the context of the development of informational-energetic medicine  

Дослідження сполук, що переганяються з водяною парою, листя Populus х berolinensis Dippel. Рудник А.М.,...

Anna M. Rudnyk, Serhiy D. Trzhetsynskyi. The study of compounds distilled with water vapor of Populus х berolinensis Dippel

Зміни цитокінового профілю в організмі щурів при експериментальному гострому гепатиті та після застосування густого...

Gerasimets I.I, Fira L.S. Changes in the cytokine profile in rats in experimental acute hepatitis and after application of a thick extract of Maitake mushrooms  

Лікарські гриби у фармацевтичній практиці, їх стан та перспективи. Журавель У.П., Конечна Р.Т.

Zhuravel U.P, Konechna R.T. Medicinal mushrooms in pharmaceutical practice, their condition and prospects    

Дослідження полісахаридів листя морінги олійної. Рудник А.М.

Rudnik A.M. Study of polysaccharides of moringa oil leaves  

Інтродукція Rubia Tinctorum L.(Rubiaceae Juss). Меньшова В.О., Березкіна В.І.

Rubia Tinctorum L.(Rubiaceae Juss), Меньшова В.О., Березкіна В.І.,Menshova V.O, Berezkina V.I.  

Елементний склад кори деяких видів і гібридів бальзамічних тополь, які культивують в Україні. Рудник...

Rudnyk A.М., Trzhetsynskyi S.D. Elemental composition of the bark of certain species and hybrids of balsamic poplar cultivated in Ukraine  

Карпюк В. Р., Юзьків С. Л., Конечний Ю. Т., Журахівська Л. Р., Конечна Р....

Karpiuk V., Yuzkiv S., Konechnyi Yu., Zhurakhivska L., Konechna R. FICARIA VERNA. Analytical review    

Дарзулі Н. П., Будняк Л. І. Дослідження ринку лікарських засобів, у склад яких...

Darzuli N. P., Budnyak L. I. Market research medicine includes essential oils for the treatment of respiratory diseases Н. П. Дарзулі, к. фарм. н.,...

Марчишин С.М., Слободянюк Л.В., Басараба Р.Ю., Гудзь Н.А., Костишин Л.В. Вміст амінокислот у сировині...

Marchyshyn S.M., Slobodianiuk L.V., Basaraba R.Yu., Hudz N.А., Kostyshyn L.V. Content of amino acids in raw materials of somespecies of ASTERACEAE family    

Базовлук Є.В., Ванько Р.С., Конечний Ю.Т., Шикула Р.Г., Конечна Р.Т. Розробка антибактеріального спрею на...

Bazavluk Ye., Vanko R., Konechnyi Yu., Shykula R., Konechna R. Development of on antibacterial spray basedon PHLOIS PUNGENS WILLD extract and silver nanoparticles    

Керімова Г.Ф., Рибак В.А. Експериментальне визначення ефективної дози (ед50) сухих екстрактів листя та кореневищ...

Kerimova G.F., Rybak V.A. Experimental determination of the efective dose (ed50) values of IRIS HUNGARICA leaf and rhizome dry extracts with potential anabolic properties    

Є. В. Залигіна. Актуальність дослідження фармакологічних властивостей вітчизняного фітобальзаму «herbal park», до складу якого входить аніс звичайний

Є. В. Залигіна, к. фарм. н., викл. каф. заг. та клін. фармац. ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України, м. Дніпро

А. М. Москаленко, Н. В. Попова.  Особливості анатомічної будови безсмертника приквіткового  (HELICHRYSUM BRACTEATUM)

А. М. Москаленко, аспір. каф. хім. природ. спол. і нутриціол. Н. В. Попова, проф. каф. хім. природ. спол. і нутриціол. Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Рекомендовані публікації

ПОПУЛЯРНІ ПУБЛІКАЦІЇ

КОНТАКТИ

ВГО "АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ З НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ"

Керівник – ГАРНИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА
Адреса: м. Київ
Телефон: +38 050 353 03 26
E-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com