МОЗ України

Національна академія державного управління при Президентові України

Кафедра управління охороною суспільного здоров’я

Національна наукова медична бібліотека України

Академія наук вищої школи,

Відділення фундаментальних проблем медицини

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»

ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

ТОВ «Науково-дослідний інститут інформаційної медицини»

ПРОГРАМА

Науково-практичної конференції з міжнародною участю

«СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЩОДО СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ»

28-29 жовтня 2016 р., м. Київ

Київ – 2016

Затверджена рішенням Вченої Ради ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ» (протокол №   від   .2016 р.)

 

Оргкомітет висловлює вдячність усім за підтримку та надану допомогу у проведенні науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти щодо стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини»:

Біонорика, Німеччина

ESPARMA GmbH, Німеччина

Pharmaceutical Company «World Medicine»

Медичний центр ТОВ « ФІТО –ДАНІМИР»

Ботанічний сад ім. академіка О.В. Фоміна

ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету  імені Тараса Шевченка

Астроцентр «Селена»

 

Інформаційне забезпечення:

«Український медичний часопис»

«Здоров’я і довголіття»

«Фітотерапія. Часопис»

«Зелена планета Земної»

 

Затверджена рішенням Вченої Ради ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ» (протокол №   від   .2016 р.)

 

Інформація для учасників

Місце проведення Конференції: м. Київ, вул. Льва Толстого, 7.

Національна наукова медична бібліотека, конференційна зала

Зупинка метро: площа Льва Толстого

 

План проведення Конференції

Засідання 28.10.2016 р.

Реєстрація учасників                                                                09:00-9:55

Урочисте привітання учасників Конференції                          10:00-10:20

Перше пленарне засідання                                                       10:20-13:00

Перерва , кава                                                                           13:05-13:45

Майстер-клас, семінар, стендові доповіді, школа                   13:50-15:50

Друге пленарне засідання                                                         16:00-17:00

 

Засідання 29.10.2016 р. «Інформотерапія: теоретичні аспекти та практичне застосування»

Додаткова реєстрація учасників                                              09:00-9:55

Третє пленарне засідання                                                        10:00-13:00

Перерва                                                                                     13:00-14:00

Четверте пленарне засідання                                                    14:00-17:00

Закриття Конференції (дискусії, обговорення проекту
резолюції, вручення сертифікатів)                                           17:00-18:00

 

Офіційні мови Конференції: українська, англійська, російська

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:
Івнєв Борис Борисович – д.мед.н., проф., ректор ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

Павленко Раїса Іванівна – директор Національної наукової медичної бібліотеки України

Наконечний Олександр Григорович – д.фізико-матем.н., професор, президент Академії наук вищої школи

 

Співголови:

Поканевич Олександр Валерійович – президент ПВНЗ « Київський медичний університет УАНМ»

Гарник Тетяна Петрівна – д.мед.н., проф., зав. каф. фітотерапії, гомеопатії біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»; головний позаштатний спеціаліст МОЗ України із спеціальності «Народна і нетрадиційна медицина»; президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»; головний експерт комісії з фітопрепаратів та гомеопатичних засобів ДЕЦ МОЗ України

Абрамов Сергій Вікторович – к.мед.н., доц.,ректор Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини

Андріюк Лук’ян Васильович – д.мед.н., проф., зав. каф. реабілітації і нетрадиційних методів лікування ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»; головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації із спеціальності «Народна і нетрадиційна медицина»

 

Члени організаційного комітету:

Абрамов Віктор Васильович – д.мед.н., проф., президент Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини (ДМІТНМ)

Туманов Віктор Андрійович – д.мед.н., проф., почесний ректор ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

Байбаков Володимир Михайлович – д.мед.н., проф., перший проректор ДМІТНМ

Доан Світлана Іванівна – д.мед.н., проф., проректор з наукової роботи ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

Середа Петро Іванович – д.мед.н., проф., проректор з навчально-методичної роботи ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

Волошин Олександр Іванович – д.мед.н., проф. каф. пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинського державного медичного університету, м.Чернівці

Коваленко Ольга Євгенівна – д.мед.н., проф., професор каф. сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П. Л. Шупика; президент ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури»

Козименко Тамара Миколаївна – к.мед.н., доц., зав. курсом гомеопатії кафедри фітотерапії, гомеопатії і біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ», головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я м. Києва із спеціальності «Народна і нетрадиційна медицина»

Мороз Світлана Михайлівна – д.мед.н., проф. ДМІТНМ

Соколовський Сергій Іванович – к.мед.н., доц., проректор з міжнародних зв’язків ДМІТНМ

Скрипнюк Зеновій Дмитрович – д.біол.н., зав. каф. нормальної фізіології, біофізики, біохімії та медичної біології ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

Чекман Іван Сергійович – д.мед.н., проф., член-кореспондент НАН і НАМН України, проф. каф. фармакології, клінічної фармакології ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

Шкляр Сергій Петрович – д.мед.н., проф., зав. каф. сімейної медицини, народної і нетрадиційної медицини та санології ХМАПО

Терехов Ерік – голова правління Міжнародної асоціації комплементарної медицини, Латвія

 

Секретаріат оргкомітету:

Козименко Тамара Миколаївна                  +380505811891

Гарник Кирило Володимирович                +380503522840

Головаха Марина Олександрівна               +380503518050

Матюшко Наталія Миколаївна                    +380992804848

 

Засідання 28 жовтня 2016 р.

09:00-9:55 Реєстрація учасників Конференції

10:00-10:20 Відкриття науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти щодо стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини».

Урочисте привітання:

Євтушенко В’ячеслав Вікторович – заступник завідувача відділу з питань охорони здоров’я Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України

Li Yong Hong – офіційний представник в Україні Департаменту Охорони Здоров’я і Планового Дітонародження Провінції Ганьсу

Горова Елла Володимирівна – заступник начальника управління – начальник відділу контролю якості медичної допомоги Управління ліцензування та якості медичної допомоги МОЗ України

Радиш Ярослав Федорович – доктор наук з державного управління, професор Національної академії державного управління при Президентові України

Поканевич Олександр Валерійович – президент ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

 

10:20-13:00 ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Регламент – 15-20 хв.

Головуючий:      Івнєв Борис Борисович

Співголови:        Наконечний Олександр Григорович

Горова Елла Володимирівна

Чекман Іван Сергійович

Гарник Тетяна Петрівна

Абрамов Сергій Вікторович

Андріюк Лук’ян Васильович

Секретарі:        Козименко Тамара Миколаївна

Гарник Кирило Володимирович

 

 • Гарник Т.П., Євтушенко В.В, Гарник К.В., Соколовський С.І Народна медицина та стратегія її розвитку в контексті університету здоров’я
 • Андріюк Л.В. Лікувальне голодування, як нетрадиційний метод лікування хронічних захворювань
 • Євтушенко В.В., Наукова концепція розвитку народної медицини в Україні
 • Горчакова Н.О., Шумейко О.В., Клименко О.В., Чекман І.С. Викладання народної медицини студентам медичних вузів
 • Глоба О.П., Медков І.В.,Залевський О.В.,Т.М. Крук Invicory- система забезпечення якості життя та безпереривного контролю (самоконтролю) за станом здоров’я
 • Коваленко О.Є., Коваленко Є.В., Коваленко О.В. Оцінка змін мікросистем на первинній та вторинній ланках медичної допомоги як перспективний шлях скрінінг-діагностики
 • Грановський М.М. Формула здоров’я і лікувально-оздоровчий курс на її основі., Мехіко
 • Білай І.М., Красько М.П., Остапенко А.О., Демченко В.О. Основні принципи викладання фітотерапії
 • Горова Е. В. Народна і нетрадиційна медицина у первинній ланці охорони здоров’я – якість, ефективність та безпека.
 • Абрамов В.В., Шевченко І.М., Демиховська Е.В. Альтернативна медицина в Німеччині
 • Кобилянська Р.М., Кобилянський В.Я. Моніторинг стану імунної системи та ефективності застосування інформаційних імунокоректорів
 • Матяш М.М. Лікування та реабілітація учасників бойових дій

 

13:05-13:45 – Перерва, кава

13:50-15:50 Модератори: Козименко Тамара Миколаївна

Головаха Марина Олександрівн

Парахін Анатолій Іванович

Майстер-клас, семінар (за попередньою тематикою, реєстрацією, заявкою).

Місце проведення – вул. Льва Толстого, 9, каб.20

 

14:00-17:00 ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Регламент – 15 хв.

Головуюча:         Доан Світлана Івнівна

Співголови:        Середа Петро Іванович

Коваленко Ольга Євгенівна

Павленко Раїса Іванівна

Абрамов Сергій Вікторович

Поканевич Олександр Валерійович

Секретарі:           Наумова Мар’яна Івановна

Гарник Кирило Володимирович

 

 • Дмитрієва А.В. Аюрведа для здоров’я дітей
 • Лавринчук І.О. Аюрведичні аспекти профілактики серцево-судинних ризиків
 • Гридько О.М., Бубнова Ю.О. Аюрведичні принципи профілактики ішемічного інсульту і транзиторних порушень мозкового кровообігуКіркілевська Л.М. Можливості підбору гомеопатичних ліків за допомогою Вега-тесту
 • Чорна Т.В. Депресія у матерів дітей-інвалідів та її подолання за допомогою біоенергетичного масажу
 • Крамар В.В. Особливості фітотерапії у дітей
 • Синиця Ю.П. Патогенетичне обгрунтування призначення кверцетину при лікуванні різних форм подагри
 • Богданова Т.Г. Продукція ТКМ FOHOW у кінізіології вісцеральної хіропрактики остеопатії
 • Старюк Д.О. Доцільність застосування краніо-сакральної терапії біодинамічного напрямку при наслідках контузії. Досвід реабілітації бійців АТО
 • Парахін А.І., Самбір В.В., Антюхов Р.В., Новохатній В.А. Особливості викладання мануальної терапії у медичному університеті
 • Чуприков А.П., Кирилова Л.Г., Мірошников О.О., Бураго Г.С. Роль іпотерапії у комплексній реабілітації дітей з розладами аутистичного спектру

 

13.50-14.40 Нарада головних позаштатних спеціалістів із спеціальності «Народна і нетрадиційна медицина»

15.10-15.50 Нарада правління ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»

13.50-15.50 Стендові доповіді (читальна зала)

Голова:                Козименко Тамара Миколаївна

Співголови:        Наумова Мар’яна Іванівна

Коваленко Ольга Євгенівна

Секретар:           Головаха Марина Олександрівна

 

 • Павленко Р.І. Ренесанс скарбів народної медицини у Національній науковій медичній бібліотеці України: від емпіричних до наукових джерел
 • Волошин О.І., Волошина Л.О., Малкович Н.М., Сенюк Б.П. Особливості застосування пилку квіткового у комплексному лікуванні осіб старшого та похилого віку
 • Волошин О.І., Доголіч О.І. Особливості оптимізації фітозасобами комплексного лікування хворих на подагру з високим рівнем васкулярних коморбідних процесів та ураженням нирок
 • Дякон І.В., Стадницька Н.Є., Сур С.В., Сучасний стан фітотерапії. Використання в офіційній медицині представників родини айстрових
 • Ляшевич А.М., Решетнік Є.М., Колбасинська В.М., Гарник К.В., Весельський С.П.,Макарчук М.Ю. Вплив корвітину на жовчнокислотний склад жовчі щурів із доксициклініндукованою гіперхолестеренемією
 • Марчишин С.М., Зарічанська О.В., Волощук Н.І. Лікувальні властивості декоративних рослин роду лілійник (Hemerocallis L.)
 • Мельник В.П., Панасюк О.В., Радиш Г.В., Павленко С.Г., Якимова Я.О. Досвід застосування апіфітонцидокомпозицій у комплексному лікуванні ВІЛ-позитивних хворих на мультирезистентний туберкульоз нервової системи
 • Петренко В.І., Панасюк О.В., Голуб О.Б., Радиш Г.В., Нечипоренко Л.С., Шурипа В.П., Степова Н.Л., Поліновська Л.В. Апіфітонцидокомпозиції у комплексному лікуванні хворих із високим ризиком мультирезистентного туберкульозу легень поєднаного з ВІЛ-інфекцією
 • Меньшова В.О., Березкіна В.І. Біоморфологічна характеристика Аchillef millefolium L. Ex Situ
 • Федосєєв С.В., Назарчук І.А. Мануальна терапія у хворих з дорсалгіями та цервікальними больовими синдромами на тлі вертеброневрологічних порушень і нейроінфекцій
 • Хомутянська Н.І., Якимович С.Є., Саламах К.А. Вплив імунотропного препарату циклофферону і засобів фітотерапії на основі артишоку на цитокіновий прфіль крові хворих на хронічний вірусний гепатит С у періоді медичної реабілітації
 • Гарник Т.П., Петріщева В.О., Гарник К.В. Доцільність науково-методичного забезпечення алгоритму викладання основ ботаніки з елементами фармакогнозії як складової загальної і клінічної фітотерапії на медичному та стоматологічному факультеті
 • Чернуха І.С., Решетнік Є.М., Нурищенко Н.Є., Гарник Т.П., Іліка В.Г., Весельський С.П.  Жовчні кислоти жовчі щурів самців при дії тестостерону
 • Гуртовенко І.О., Коновалова О.Ю., Гергель Є.М., Гергель О.В., Шураєва Т.К., Градзіон К.А., Меньшова В.О. Дослідження жирнокислотного складу трави деяких видів роду Агастахе ( Agastache J. Claytonex Gronov.)

 

Засідання 29 жовтня 2016 р. за додатковою програмою

«Інформотерапія: теоретичні аспекти та практичне застосування»:

09:00-09:55 – Додаткова реєстрація учасників Конференції

10:00-13:00 – ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Регламент – 15-20 хв.

Головуючий:      Скрипнюк Зеновій Дмитрович

Співголови:        Байбаков Володимир Михайлович

Гарник Тетяна Петрівна

Козименко Тамара Миколаївна

Секретарі:           Головаха Марина Олександрівна

Матюшко Наталія Миколаївна

 

 • Скрипнюк З.Д. Скільки мов знає клітина?
 • Дискусія з питань використання термінології інформаційної медицини. Синхронізація понять
 • Лук’янова Е.С. Методика поєднаного застосування електропунктурної діагностики по Р. Фоллю з тестуванням мікро-генераторів із психосоматичним тестуванням
 • Разіна В.Н. Практичні спостереження при проведенні модифікації комп’ютерної діагностики і лікування за методом Р. Фолля
 • Якубенко С.А. Електропунктурне тестування біологічних рідин організму (БРО) дитини для діагностики внутрішньої патології у дітей раннього віку
 • Черкасенко І.Л. Застосування електропунктурної діагностики за методом Р. Фолля задля удосконалення неврологічної допомоги дітям м. Києва
 • Потоцька С.В. Застосування гомеопатичного препарату Apis у практиці лікаря
 • Маврич С.І. Викривлення сприйняття інформації від тіла, як засіб пристосування до небезпечних умов життєдіяльності
 • Зайцев С.В. Діагностика дисфункцій органів малого тазу методом прикладної кінезіології

 

13:00-14:00 – Перерва

 

14:00-17:00 – ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Головуюча:         Доан Світлана Іванівна

Співголови:        Горова Елла Володимирівна

Гарник Тетяна Петрівна

Козименко Тамара Миколаївна

Мороз Світлана Михайлівна

Соколовський Сергій Іванович

Секретарі:           Головаха Марина Олександрівна

Матюшко Наталія Миколаївна

 

 • Головаха М.О. Структура гострих респіраторних захворювань у м. Києві за вересень місяць 2016 року, методи їх електропунктурної діагностики і стратегії натуропатичної корекції
 • Пустовойт М.П., Сокур С.Л., Цимбаленко Д.О. Універсальна біоефективність коротких поліпептидів як корекція інформаційного гомеостазу імунної системи людини
 • Donev Stevco. Organization of electroacupuncture diagnostics and informotherapy by Z. Skrypnjuk in Macedonia (видеодоклад)
 • Корицький О.В., Корицький Ю.В., Бричук В.О. Використання потенційованого аутонозоду сечі Для лікування захворювань опорно рухового апарату. Методика приготування аутонозодів сечі
 • Корицький О.В., Іван Коменда, Дагмар Драхорадова. Досвід проведення курсів підвищення кваліфікації лікарів м. Прага, Чеська Республіка
 • Огородник І. Метод квантового резонансу – GRH
 • M. Luketina Sunjka, Goran Sunjka. Quantum zone: proactive wellness industry solution
 • Дискусія щодо необхідних розробок обладнання, програмного забезпечення, автоматизації праці спеціаліста з ЕПД та інформотерапії

17:00-17:20 – Обговорення доповідей. Дискусії. Звіти головуючих на      засіданнях

17:20-17:30 – Ухвалення резолюції Конференції. Вручення сертифікатів, посвідчень

17:30 – Урочисте закриття Конференції