Шановні колеги!

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України» та ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ» інформують Вас про  науково-практичні конференції, які проводитимуться у 2017 році:

Назва заходу Дата проведення Кількість учасників Перелік країн-учасниць Організація, відповідальна за проведення заходу.
Всьо-го Іногор.
1. Наукова конференція  з міжнародною участю до 25 річчя народної медицини в Україні «Роль і місце народної медицини в комплексній терапії». 21 квітня

м. Київ

250 50 Молдова,

Білорусія, Польща, Німеччина,

Латвія,

Литва,

Естонія

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»,тел.+380503530326;

Відділення фундаментальних проблем медицини Академії наук вищої школи України.;

Український центр наукової медичної інформації та патентно – ліцензійної роботи МОЗ України;

ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»,  тел. (044)234-99-92.

2. Науковий конгрес з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти розв’язання і впровадження стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини у первинну ланку охорони здоров’я». 28

жовтня,

м. Київ

150 50 Молдова

Білорусія,

Польща,

Німеччина,

Латвія, Литва,

Естонія

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України», тел.+380503530326;

Відділення фундаментальних проблем медицини Академії наук вищої школи України;

ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ», тел. (044)234-99-92

Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини.


Погоджено, в.о.ректора ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ» д.мед.н.проф. Б.Б.Івнєв

Розглянуто і затверджено на засіданні Вченої ради ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ». Протокол №11 від 31.05.2016р.

 Секретар Вченої ради, к.пед.н.,доц. С.П.Пилипенко

Виконавець Гарник К.В. тел.: +38 050 352 28 40