Міністерство освіти і науки України

Міністерство охорони здоров’я України

ПВНЗ «Київський медичний університет»

Національна наукова медична бібліотека України

ДВНЗ «Львівський національний медичний університет

 імені Данила Галицького»

Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Академія наук вищої школи України

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»

 

ПРОГРАМА

науково-практичної конференції з міжнародною участю

до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та

25-річчя заснування ПВНЗ «Київський медичний університет»

«РОЛЬ І МІСЦЕ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ В

КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ»

21квітня 2017 р.,

м. Київ

Затверджена рішенням Вченої Ради

                                                    ПВНЗ «Київський медичний університет»

                                                          (протокол №7 від 09.03.2017р.)

Оргкомітет висловлює вдячність усім за підтримку та надану допомогу у проведенні науково-практичної конференції з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ «Київський медичний університет»

«Роль і місце народної медицини в комплексній терапії»:

Біонорика, Німеччина

ESPARMA GmbH, Німеччина

Pharmaceutical Company «World Medicine»

Медичний центр ТОВ « ФІТО –ДАНІМИР»

Ботанічний сад ім. академіка О.В. Фоміна

ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету  імені Тараса Шевченка

Астроцентр «Селена», м.Київ

Центру нетрадиційної медицини «Енергетика», м.Київ

Центру здоров’я Миколи Яковчука, м.Київ

 

Інформаційне забезпечення:

«Український медичний часопис»

«Медична газета «Здоров’я України»

«Ваше здоров’я»

«Здоров’я і довголіття»

«Фітотерапія. Часопис»

«Зелена планета Земної»

 

Інформація для учасників

Місце проведення Конференції: м. Київ, вул. Льва Толстого, 7.

Національна наукова медична бібліотека, конференційна зала

Зупинка метро: площа Льва Толстого

 

План проведення Конференції

Засідання 21.04.2017 р.

09:00-09:55 – Реєстрація учасників    

 10:00-10:55 –  Урочисте привітання учасників Конференції  

 11:00-13:00 –  Перше пленарне засідання   

13:05-13:45 –  Перерва , кава   

13:50-16:55  –  Майстер-клас, семінар, стендові доповіді, школа   

16:00-16:55Друге пленарне засідання   

Третє пленарне засідання: звіти головуючих на засіданнях

 (дискусії, обговорення, прийняття проекту резолюції,

 вручення сертифікатів)

 17:00-17:30 – Закриття Конференції                                                                

Офіційні мови Конференції: українська, англійська, російська

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Поканевич Олександр Валерійович – президент ПВНЗ «Київський медичний університет»
Івнєв Борис Борисович – д.мед.н., проф., ректор ПВНЗ «Київський медичний університет» (заступник голови)

Співголови:

Бойчук Тарас Миколайович – д.мед.н., проф., академік Академії наук вищої школи, Україна, ректор ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці

Павленко Раїса Іванівна –директор Національної наукової медичної бібліотеки України

Наконечний Олександр Григорович – д. фізико-матем.н.,проф.,президент Академії наук вищої школи, Україна

Гарник Тетяна Петрівна – д.мед.н., проф., зав. каф. фітотерапії, гомеопатії біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет»; головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина»; президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»; експерт комісії з фітопрепаратів та гомеопатичних засобів ДЕЦ МОЗ України; академік Академії наук вищої школи, Україна

Абрамов Сергій Вікторович – к.мед.н., доц.,ректор Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини

Андріюк Лук’ян Васильович – д.мед.н., проф., зав. каф. реабілітації і нетрадиційних методів лікування ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»; головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина»

 

Члени організаційного комітету:

Абрамов Віктор Васильович – д.мед.н., проф., президент Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини (ДМІТНМ)

Войтенко Георгій Миколайович – д.мед.н.,проф. зав.курс.клін. фармакології ПВНЗ «Київський медичний університет»   

Туманов Віктор Андрійович – д.мед.н., проф., почесний ректор ПВНЗ «Київський медичний університет», академік Академії наук вищої школи, Україна

Байбаков Володимир Михайлович – д.мед.н., проф., перший проректор ДМІТНМ

Доан Світлана Іванівна – д.мед.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти ПВНЗ «Київський медичний університет»

Середа Петро Іванович – д.мед.н., проф., перший проректор  ПВНЗ «Київський медичний університет»

Мегедь Володимир Петрович – д.мед.н., проф., проректор з науково-педагогічної, лікувальної та виховної роботи ПВНЗ «Київський медичний університет»

Волошин Олександр Іванович – д.мед.н., проф. каф. пропедевтики внутрішніх хвороб ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці, академік Академії наук вищої школи, Україна

Коваленко Ольга Євгенівна – д.мед.н., проф., професор каф. сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П. Л. Шупика; президент ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури»

Козименко Тамара Миколаївна – к.мед.н., доц., зав. курсом гомеопатії кафедри фітотерапії, гомеопатії і біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет», головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я м. Києва за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина»

Мороз Світлана Михайлівна – д.мед.н., проф. ДМІТНМ

Радиш Ярослав Федорович – д.н.з державн.управл., проф.

Соколовський Сергій Іванович – к.мед.н., доц., проректор з міжнародних зв’язків ДМІТНМ

Скрипнюк Зеновій Дмитрович – д.біол.н., проф. каф. нормальної фізіології, біофізики, біохімії та медичної біології ПВНЗ «Київський медичний університет»

Чекман Іван Сергійович – д.мед.н., проф., член-кореспондент НАН і НАМН України, проф. каф. фармакології, клінічної фармакології ПВНЗ «Київський медичний університет»

Шкляр Сергій Петрович – д.мед.н., проф., зав. каф. сімейної медицини, народної і нетрадиційної медицини та санології ХМАПО

Терехов Ерік – голова правління Міжнародної асоціації комплементарної медицини, Латвія

Гокхен Айдогду – голова правління Асоціації комплементарної медицини, Туреччина

 

Секретаріат оргкомітету:

Козименко Тамара Миколаївна                  +380505811891

Гарник Кирило Володимирович                +380503522840

Головаха Марина Олександрівна               +380503518050

Матюшко Наталія Миколаївна                   +380992804848

 

 

Засідання 21 квітня 2017 р.

09:00-9:55 Реєстрація учасників Конференції

10:00-10:55 Відкриття науково-практичної конференції

Урочисте привітання:

Поканевич Олександр Валерійович – президент ПВНЗ «Київський медичний університет»

Стріха Максим Віталійович – заступник Міністра Міністерства освіти і науки України

Наконечний Олександр Григорович – президент Академії наук вищої школи, Україна

Євтушенко Вячеслав Вікторович – заступник завідувача відділу з питань охорони здоров’я Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України

Сисоєнко Ірина Володимирівна – заступник Голови Комітету Верховної Ради України  з питань охорони здоров’я

Li Yong Hong – офіційний представник в Україні Департаменту Охорони Здоров’я і Планового Дітонародження Провінції Ганьсу, Китай

Гокхен Айдогду – голова правління Асоціації комплементарної медицини, Туреччина

Терехов Ерік – голова правління Міжнародної асоціації комплементарної медицини, Латвія

Горова Елла Володимирівна – заступник начальника управління – начальник відділу контролю якості медичної допомоги Управління ліцензування та якості медичної допомоги МОЗ України

Радиш Ярослав Федорович – доктор наук з державного управління, професор

Абрамов Сергій Вікторович – ректор ДМІТНМ

 

11:00-13:00 ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

Головуючий:      Івнєв Борис Борисович

Співголови:       

Наконечний Олександр Григорович

Горова Елла Володимирівна

Чекман Іван Сергійович

Гарник Тетяна Петрівна

Абрамов Сергій Вікторович

Андріюк Лук’ян Васильович

Секретар:  Козименко Тамара Миколаївна

Регламент доповідей І-пленарного засідання –до 15хв.:

 • Гарник Т.П., Андріюк Л.В., Євтушенко В.В, Гарник К.В., Соколовський С.І. Концепція народної медицини та стратегія її розвитку в Україні
 • Андріюк Л.В. Грабоус О.В., Мацко Н.В., Магулка І.В.,Семенова С.В. Терапія рухом переферичної облітеруючої хвороби кінцівок
 • Беценко Т.П. Слово як інструмент народної медицини
 • Горчакова Н.О., Клименко О.В., Шумейко О.В., Савченко Н.В. Досвід викладання фармакології гепатотропних засобів рослинного походження
 • Глоба О.П., Медков І.В.,Залевський О.В. Інформаційна медицина та комплементарна реабіалітологія: досвід і перспективи використання квантових технологій
 • Коваленко О.Є., Коваленко Є.В.. Східна медицина в Японії: від стародавнього до сучасного
 • Головчанський О.М. Впровадження Традиційної Китайської медицини в сучасну медичну практику в Україні
 • Дмітрієва А.В. Репродуктивне здоров’я. Аюрведичний підхід
 • Макух Х..І. Фітотерапія і анестезія: як поєднати непоєднуване
 • Абраменко В.В. Порівняння комплексної реабілітації спастичних форм паралічу у дітей
 • Горова Е. В. Народна і нетрадиційна медицина у первинній ланці охорони здоров’я – можливості і перспективи сьогодення.
 • Абрамов С.В., Соколовський С.І. Сучасний погляд на проблемні питання інтегрування методів народної і нетрадиційної медицини при підготовці майбутніх фахівців
 • Мощич О.П. Місце гомеопатії в структурі доказової медицини
 • Жукова Л.П., Войтенко А.В. Стан народної і нетрадиційної медицини в Україні і світі

 

13:05-13:45 Перерва, кава

 

Майстер-клас – 13:50- 16:55

Регламент –  до 20хв.

 Модератори:  

Головаха Марина Олександрівна

Парахін Анатолій Іванович

Самбір Володимир Володимирович

Мельник Олександр  Йосипович

Потоцька Світлана Володимирівна

Майстер-клас, семінар (за попередньою тематикою, реєстрацією, заявкою).

Місце проведення – Льва Толстого, 9, каб.20, 34

 • Головаха М.О. Інформодіагностика, натуропатична, інформаційна і резонансна терапія різних форм токсоплазмозу
 • Мельник А.С. Вплив на енергетику людини методами нетрадиційної медицини
 • Самбір В.В. Концепція тензегріті та методи пошуку ключових дисфункцій у мануальній терапії
 • Петрашева Т.І. Краніосакральна терапія як безмедикаментозний метод відновлення нейрогуморального балансу при дисфункції репродуктивної системи (бесплідді)
 • Чорна Т.В., Кузнецов І.В. Немедикаменозні методи нейросенсорної інтеграції в дитячій психоневрології
 • Прокудін Г.О., Недзвецька О.В. Особливості біоенергоінформаційного впливу в терапевтичній практиці
 • Тлас О.М. Харчування – твоє лікування
 • Токар Е М. Комплексні підходи натуральної/комплементарної медицини в оздоровленні та відновленні організму людини
 • Мацко Н.В. Застосування ефірних олій при простудних захворюваннях
 • Скрипнюк З.Д., Костюк О.М. Фармакоінформотерапія

 

14:00-16:55  ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Головуюча:         Доан Світлана Іванівна

Співголови:       

Поканевич Олександр Валерійович

Туманов Віктор Андрійович

Середа Петро Іванович

Мегедь Володимир Петрович

Павленко Раїса Іванівна

Гарник Тетяна Петрівна

Соколовський Сергій Іванович

Секретар:  Гарник Кирило Володимирович

Регламент доповідей 2-го пленарного засідання –до 15хв.

 • Думенко Тетяна Михайлівна – директор Державного експертного центру МОЗ України: Вітання учасників наукового заходу
 • Туманов В.А., Горчакова Н.О., Гарник Т.П., Чекман І.С. Досвід викладання основ народної медицини в курсі фармакології
 • Зубицький О.Д., Зубицька В.О., Зубицька Н.І. Роль авторської фітотерапії Зубицьких у розвитку і становленні народної і нетрадиційної медицини України
 • Козименко Т.М. Щодо питання вивчення класичної гомеопатії
 • Котляров Ю.Д. Методи Традиційної Китайської медицини в практиці сучасного лікаря
 • Синишин Д.М., Синишин П.Д., Блистів Б.Ф. Особливості відновного лікування хворих розсіяним склерозом із застосуванням апітерапії на бальнеологічному курорті «Східниця»
 • Мельник А.І. Душезнавство (анімологія) як предмет окремої медичної дисципліни про душу людини
 • Шаурін О.Л.,Старюк Д.О. , Шитіков Т.О., Толкачьова Л.П., Стасевич С.О., Данілко Л.Д. Комплексна реабілітація воїнів АТО методами традиційної і нетрадиційної медицини
 • Парахін А.І., Самбір В.В., Антюхов Р.В., Новохатній В.А. Концепція тензегріті та методи пошуку ключових дисфункцій у мануальній терапії
 • Нейко В.Є., Гонський І.Я. Іридотипування, як модель для виготовлення індивідуальних коректорів на основі органоспецифічних препаратів. Новий напрямок у персоналізованій медицині
 • Шмерко Е.П. Методи лікування алкоголізму, Біларусь

 

13.50-14.40 Нарада головних позаштатних спеціалістів із спеціальності «Народна і нетрадиційна медицина» ( читальна зала)

14.45-15.20 Нарада правління ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України» (читальна зала)

15.25-16.55 Стендові доповіді (читальна зала бібліотеки)

Голова: Гридько Олександр Миколайович

Козименко Тамара Миколаївна

Співголови: 

Коваленко Ольга Євгенівна

Коркушко Олександр Олегович

Секретар: 

Матюшко Наталія Миколаївна

Кіркілевська Людмила Миколаївна

 

 • Павленко Р.І. До 25-річчя ренесансу скарбів народної медицини в Україні та світі – «Національна наукова медична бібліотека України: флагман літопису народних і наукових здобутків»
 • Волошин О.І., Доголіч О.І., Волошина Л.О. Особливості застосування спиртової настоянки підмору бджолиного  у комплексному лікуванні хворих на остеоартроз і подагру
 • Бурмак Ю.Г., Петров Є.Є.,Треумова С.І. Зміни деяких метаболітів арахідонової кислоти та цитокінів у хворих на коморбідну патологію
 • Чіжикова М.Є. Мікроакупунктурні системи та їх роль у комплексному лікуванні болю у неврологічних хворих
 • Чернуха І.С., Решетнік Є.М., Нурищенко Н.Є., Весельський С.П., Гарник К.В. Вивчення впливу тестостерону на співвідношення у жовчі метаболітів жовчнокислотного та ліпідного  обмінів у різностатевих щурів
 • Воловень И.Е. Частота приема препаратов в Китайской Традиционной медицине, Беларусь
 • Мельник В.П., Панасюк О.В., Клименко М.Т., Радиш Г.В., Садомова –Андріанова Г.В., Хурса Т.Г., Гончарова Г.В., Якимова Я.О., Антонюк І.В. Результати дослідження можливої антимікобактеріальної активності окремих засобів народної медицини
 • Гриб Й.В., Мартинюк Т.В. Комплексна фітотерапія при гострих захворюваннях нирок
 • Меньшова В.О., Березкіна В.І. Інтродукція DIOSCOREA NIPPONICA MAKINO
 • Мырзабаева Н.А. Фито- и рефлексотерапия применительно к пациентам с дисфункциональными расстройствами билиарного тракта с вегетативной дисфункцией, Казахстан
 • Паталаха О.В., Лоскутова І.В. Імунофлазид у лікуванні генералізованого пародонтиту у наркозалежних з токсичним гепатитом
 • Нікітіна Н.С., Котляр В.О., Леонтьєва Т.Л., Сомова Я.В., Губар Т.В. Доклінічне токсикологічне  вивчення нового фітопрепарату простатопротекторної дії
 • Супрун Е.В., Терещенко С.В., Кузнєцова В.М. Вивчення змін лабораторних показників під впливом лікарських засобів
 • Нікітіна Н.С., Котляр В.О., Леонтьєва Т.Л.,  Сомова Я.В., Губар Т.В. Доклінічне вивчення нешкідливості рослинного препарату гепатопротекорної дії
 • Гевелюк М.М., Варламов Д.О., Постоєнко В.О. Апітерапія – медицина майбутнього
 • Бічевська Р.Г., Лоскутова І.В. Профілактика звичного невиношування у жінок з ожирінням та стеатозом печінки
 • Симеонова Н.К., Киркилевская Л.,Н., Мариловцева Н.А., Кисиль О.В. Информционно-энергетическая голограммная квантовая теория гомеопатии
 • Гарник Т.П., Білоусова І.В., Гарник К.В., Петріщева В.О. Немедикаментозні методи корекції в комплексній терапії хворих на неалкогольні стеатогепатит та стеатогепатоз у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу
 • Запорожець Т.Ю. Есберітокс у медичній реабілітації хворих на ексудативний середній отит
 • Косоголова Л.В., Кривутенко І.С., Поліщук Б.В., Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В., Григор’єва О.В. Ферментовані напої та перспективи їх використання в лікувальному профілактичному харчуванні
 • Лоскутов А.Л., Мацах Н.В. Ефективність Енгілену в профілактиці рецидиву герпетичної інфекції у хворих на стеатоз печінки

16:55-17:00 – Перерва

17:00-17:30 – ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Головуюча: Доан Світлана Іванівна

Співголови:       

Андріюк  Лук’ян Васильович

Волошин Олександр Іванович

Горова Елла Володимирівна

Гарник Тетяна Петрівна

Шкляр Сергій Петрович

Мороз Світлана Михайлівна

Секретар: Козименко Тамара Миколаївна

17:00-17:20 – Обговорення доповідей. Дискусії. Звіти головуючих на  засіданнях

17:20-17:30 – Ухвалення резолюції Конференції. Вручення сертифікатів, посвідчень

17:30 – Урочисте закриття Конференції