ЗВІТ

За результатами проведення Науково-практичної конференції

з міжнародною участю

до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні

та 25-річчя  заснування    

ПВНЗ «Київський   медичний університет»

«РОЛЬ І МІСЦЕ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ»

 

21 квітня 2017 року в м. Києві, у Національній науковій медичній бібліотеці України, відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «РОЛЬ І МІСЦЕ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ» (далі – Конференція), яка була присвячена 25-річчю ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчю  заснування ПВНЗ «Київський медичний університет», у якій взяли участь провідні фахівці  народної і нетрадиційної медицини, науковці, викладачі вищих навчальних медичних закладів, практичні лікарі, психологи, молоді вчені, цілителі.

Метою проведення Конференції було підведення підсумків розвитку народної і нетрадиційної медицини (НіНМ) в Україні, як цілого медичного спрямування, так і окремих методів і практик, а також розгляд актуальних питань щодо стратегії і концепції розвитку  комплементарної, альтернативної, НіНМ у клінічній практиці; проаналізувати результати проведених фундаментальних досліджень у галузі НіНМ та їх впровадження у первинну ланку охорони здоров’я та навчально-методичне забезпечення при підготовці фахівців і цілителів.

У рамках Конференції відбулися пленарні засідання, майстер-класи, стендові доповіді, презентації, дискусії та наради.

ОРГАНІЗАТОРИ:

Міністерство освіти і науки України

Міністерство охорони здоров’я України

ПВНЗ «Київський медичний університет»

Національна наукова медична бібліотека України

ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Академія наук вищої школи України Відділення фундаментальних проблем медицини

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

 

Голова: Поканевич Олександр Валерійович – президент ПВНЗ «Київський медичний університет»
Івнєв Борис Борисович – д.мед.н., проф., ректор ПВНЗ «Київський медичний університет» (заступник голови)

 

Співголови:

Бойчук Тарас Миколайович – д.мед.н., проф., академік Академії наук вищої школи України, ректор ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

Павленко Раїса Іванівна – директор Національної наукової медичної бібліотеки України

Наконечний Олександр Григорович – д.фізико-матем.н., проф., президент Академії наук вищої школи України

Гарник Тетяна Петрівна – д.мед.н., проф., зав. каф. фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет»; головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина»; президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»; експерт комісії з фітопрепаратів та гомеопатичних засобів ДЕЦ МОЗ України; академік Академії наук вищої школи України

Абрамов Сергій Вікторович – к.мед.н., доц., ректор Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини

Андріюк Лук’ян Васильович – д.мед.н., проф., зав. каф. реабілітації і нетрадиційних методів лікування ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»; головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина»

 

Члени організаційного комітету:

Абрамов Віктор Васильович – д.мед.н., проф., президент Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини (ДМІТНМ)

Войтенко Георгій Миколайович – д.мед.н., проф. зав.курс.клін. фармакології ПВНЗ «Київський медичний університет»   

Туманов Віктор Андрійович – д.мед.н., проф., почесний ректор ПВНЗ «Київський медичний університет», академік Академії наук вищої школи України

Байбаков Володимир Михайлович – д.мед.н., проф., перший проректор ДМІТНМ

Доан Світлана Іванівна – д.мед.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти ПВНЗ «Київський медичний університет»

Середа Петро Іванович – д.мед.н., проф., перший проректор  ПВНЗ «Київський медичний університет»

Мегедь Володимир Петрович – д.мед.н., проф., проректор з науково-педагогічної, лікувальної та виховної роботи ПВНЗ «Київський медичний університет»

Волошин Олександр Іванович – д.мед.н., проф. каф. пропедевтики внутрішніх хвороб ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, академік Академії наук вищої школи України

Коваленко Ольга Євгенівна – д.мед.н., проф., професор каф. сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П. Л. Шупика; президент ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури»

Козименко Тамара Миколаївна – к.мед.н., доц., зав. курсом гомеопатії кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет», головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я м. Києва за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина»

Мороз Світлана Михайлівна – д.мед.н., проф. ДМІТНМ

Радиш Ярослав Федорович – д.н.з. державн. управл., проф.

Соколовський Сергій Іванович – к.мед.н., доц., проректор з міжнародних зв’язків ДМІТНМ

Скрипнюк Зеновій Дмитрович – д.біол.н., проф. каф. нормальної фізіології, біофізики, біохімії та медичної біології ПВНЗ «Київський медичний університет»

Чекман Іван Сергійович – д.мед.н., проф., член-кореспондент НАН і НАМН України, проф. каф. фармакології, клінічної фармакології ПВНЗ «Київський медичний університет»

Шкляр Сергій Петрович – д.мед.н., проф., зав. каф. сімейної медицини, народної і нетрадиційної медицини та санології ХМАПО

Терехов Ерік – голова правління Міжнародної асоціації комплементарної медицини, Латвія

Гокхен Айдогду – голова правління Асоціації комплементарної медицини, Туреччина

 

Секретаріат оргкомітету:

Козименко Тамара Миколаївна                 

Гарник Кирило Володимирович               

Головаха Марина Олександрівна              

Матюшко Наталія Миколаївна                  

Офіційні мови Конференції: українська, російська, англійська.

Загалом було зареєстровано 220 осіб, які прийняли активну участь.

До програми  Конференції  були включені доповіді, майстер-класи та дискусії за наступними тематиками:

-Підсумки 25-річного розвитку народної медицини в Україні відповідно до основних напрямів та запропонованих у «Стратегії ВООЗ з народної медицини на 2014-2023 роки».

– Концепція і програма розвитку НіНМ  в Україні у зв’язку із реформуванням системи охорони здоров’я.

-До 25-річчя заснування ПВНЗ «Київський медичний університет» – досвід викладання методів НіНМ студентам і лікарям.

-Сучасна структура НіНМ, правові та юридичні основи.

-Науково-методичне обґрунтування щодо застосування методів НіНМ у комплексній, превентивній терапії та медичній реабілітації. Доказова медицина. Медицина стандартів.

-Проблеми якісної освіти фахівців. Стандарти контролю якості освіти. Інтегрування методів  НіНМ у навчальний процес  додипломної та післядипломної освіти та первинну ланку охорони здоров’я.

-Економічна доцільність ефективності застосування методів НіНМ в умовах соціально-економічних проблем в Україні. Фармако-економічне обґрунтування застосування засобів та методів НіНМ.

-Реалії фарміндустрії та НіНМ в контексті концепції охорони здоров’я.

-Фармакогнозія та фітотерапія: досвід викладання і застосування у медичній практиці.

-Гомеопатія: досвід викладання і впровадження у первинну ланку охорони здоров’я.

-Остеопатія, мануальна терапія: досвід  викладання і застосування у медичній практиці.

-Аюрведа і тібетська медицина: адаптація до сучасних реалій в Україні.

-Китайська традиційна медицина. Реалії і перспективи сьогодення.

-Іридодіагностика – експрес та скринінг-діагностика у повсякденній практиці лікаря.

-Ароматерапія та фітоергономіка.

-Інформаційна медицина: досвід викладання і застосування у медичній практиці.

-Інформаційна гігієна у сучасному світі.

-Електропунктурна діагностика та інформодіагностика: досвід викладання і впровадження у первинну ланку охорони здоров’я.

-Цілительство: нормативно-правові аспекти урегулювання цілительства в Україні та світі.

-Питання деонтології та лікарської етики  у сфері НіНМ.

-Актуальні питання та перспективи громадських організацій – асоціацій.

-Концепція охорони здоров’я.

                      

21 квітня 2017 з 10.00 – 10.20  відбулось відкриття Науково-практичної конференції з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя  заснування   ПВНЗ «Київський медичний університет» «РОЛЬ І МІСЦЕ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ»

 

Були заслухані вітальні виступи:

– Ректора ПВНЗ «Київський медичний університет»  Бориса Борисовича  Івнєва

– Президента Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України» Тетяни Петрівни Гарник

– Президента Академії наук вищої школи України Наконечного Олександра Григорович, який також передав вітання учасникам наукового заходу від Стріхи Максима Віталійовича, заступника Міністра  Міністерства освіти і науки України

– Доктора наук з державного управління, професора Національної академії державного управління при Президентові України  Ярослава Федоровича Радиша

в режимі інтернет-звернення до учасників Конференції  В’ячеслава Вікторовича Євтушенка

звернення із вітанням та визначенням ролі і місця в фундаментальних наукових дослідженнях  до професорсько-викладацького колективу директора Державного експертного центру МОЗ України Тетяни Михайлівни Думенко

– офіційного представника в Україні Департаменту Охорони Здоров’я і Планового Дітонародження Провінції Ганьсу Li Yong Hong (привітав письмовим зверненням)

– Президента ПВНЗ «Київський медичний університет» Олександра  Валерійовича Поканевича

– Заступника начальника управління – начальника відділу контролю якості медичної допомоги Управління ліцензування та якості медичної допомоги МОЗ України Елли Володимирівни Горової,

– ректора ДМІТНМ  Абрамова Сергія Вікторовича.

 

Учасниками Конференції на ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ  були зроблені доповіді у відповідності до програми:

 1. Гарник Т.П., Андріюк Л.В., Євтушенко В.В, Гарник К.В., Соколовський С.І. Концепція народної медицини та стратегія її розвитку в Україні
 2. Андріюк Л.В. Грабоус О.В., Мацко Н.В., Магулка І.В.,Семенова С.В. Терапія рухом переферичної облітеруючої хвороби кінцівок
 3. Беценко Т.П. Слово як інструмент народної медицини
 4. Горчакова Н.О., Клименко О.В., Шумейко О.В., Савченко Н.В. Досвід викладання фармакології гепатотропних засобів рослинного походження
 5. Глоба О.П., Медков І.В.,Залевський О.В. Інформаційна медицина та комплементарна реабіалітологія: досвід і перспективи використання квантових технологій
 6. Коваленко О.Є., Коваленко Є.В.. Східна медицина в Японії: від стародавнього до сучасного
 7. Головчанський О.М. Впровадження Традиційної Китайської медицини в сучасну медичну практику в Україні
 8. Дмітрієва А.В. Репродуктивне здоров’я. Аюрведичний підхід
 9. Макух Х.І. Фітотерапія і анестезія: як поєднати непоєднуване
 10. Абраменко В.В. Порівняння комплексної реабілітації спастичних форм паралічу у дітей
 11. Горова Е. В. Народна і нетрадиційна медицина у первинній ланці охорони здоров’я – можливості і перспективи сьогодення.
 12. Абрамов С.В., Соколовський С.І. Сучасний погляд на проблемні питання інтегрування методів народної і нетрадиційної медицини при підготовці майбутніх фахівців
 13. Мощич О.П. Місце гомеопатії в структурі доказової медицини
 14. Жукова Л.П., Войтенко А.В. Стан народної і нетрадиційної медицини в Україні і світі
 15. Туманов В.А., Горчакова Н.О., Гарник Т.П., Чекман І.С. Досвід викладання основ народної медицини в курсі фармакології
 16. Зубицький О.Д., Зубицька В.О., Зубицька Н.І. Роль авторської фітотерапії Зубицьких у розвитку і становленні народної і нетрадиційної медицини України
 17. Козименко Т.М. Щодо питання вивчення класичної гомеопатії
 18. Котляров Ю.Д. Методи Традиційної Китайської медицини в практиці сучасного лікаря
 19. Синишин Д.М., Синишин П.Д., Блистів Б.Ф. Особливості відновного лікування  хворих розсіяним склерозом із застосуванням апітерапії на бальнеологічному курорті «Східниця»
 20. Мельник А.І. Душезнавство (анімологія) як предмет окремої медичної дисципліни про душу людини
 21. Шаурін О.Л.,Старюк Д.О. , Шитіков Т.О., Толкачьова Л.П., Стасевич   С.О., Данілко Л.Д. Комплексна реабілітація воїнів АТО методами традиційної і нетрадиційної медицини
 22. Парахін А.І., Самбір В.В., Антюхов Р.В., Новохатній В.А. Концепція тензегріті та методи пошуку ключових дисфункцій у мануальній терапії
 23. Нейко В.Є., Гонський І.Я. Іридотипування, як модель для виготовлення індивідуальних коректорів на основі органоспецифічних препаратів. Новий напрямок у персоналізованій медицині
 24. Шмерко Е.П. Методи лікування алкоголізму, Біларусь

 

 Стендові доповіді (читальна зала бібліотеки) були представлені за наступною тематикою:

 1. Павленко Р.І. До 25-річчя ренесансу скарбів народної медицини в Україні та світі – «Національна наукова медична бібліотека України: флагман літопису народних і наукових здобутків»
 2. Волошин О.І., Доголіч О.І., Волошина Л.О. Особливості застосування спиртової настоянки підмору бджолиного у комплексному лікуванні хворих на остеоартроз і подагру
 3. Бурмак Ю.Г., Петров Є.Є., Треумова С.І. Зміни деяких метаболітів арахідонової кислоти та цитокінів у хворих на коморбідну патологію
 4. Чіжикова М.Є. Мікроакупунктурні системи та їх роль у комплексному лікуванні болю у неврологічних хворих
 5. Чернуха І.С., Решетнік Є.М., Нурищенко Н.Є., Весельський С.П., Гарник К.В. Вивчення впливу тестостерону  на співвідношення у жовчі метаболітів жовчнокислотного та ліпідного  обмінів у різностатевих щурів
 6. Валовень И.Е. Частота приема препаратов в Китайской Традиционной медицине, Беларусь
 7. Мельник В.П., Панасюк О.В.,  Клименко М.Т., Радиш Г.В., Садомова–Андріанова Г.В., Хурса Т.Г., Гончарова Г.В., Якимова Я.О., Антонюк І.В. Результати дослідження можливої антимікобактеріальної активності окремих засобів народної медицини
 8. Гриб Й.В., Мартинюк Т.В. Комплексна фітотерапія при гострих захворюваннях нирок
 9. Меньшова В.О., Березкіна В.І. Інтродукція DIOSCOREA NIPPONICA MAKINO
 10. Мырзабаева Н.А. Фито- и рефлексотерапия применительно к пациентам с дисфункциональными расстройствами билиарного тракта с вегетативной дисфункцией, Казахстан
 11. Паталаха О.В., Лоскутова І.В. Імунофлазид у лікуванні генералізованого пародонтиту у наркозалежних з токсичним гепатитом
 12. Нікітіна Н.С., Котляр В.О., Леонтьєва Т.Л., Сомова Я.В., Губар  Т.В. Доклінічне токсикологічне  вивчення нового фітопрепарату простатопротекторної дії
 13. Супрун Е.В., Терещенко С.В., Кузнєцова В.М. Вивчення змін лабораторних показників під впливом лікарських засобів
 14. Нікітіна Н.С.,  Котляр В.О., Леонтьєва Т.Л.,  Сомова Я.В., Губар Т.В. Доклінічне вивчення нешкідливості рослинного препарату гепатопротекорної дії
 15. Гевелюк М.М., Варламов Д.О., Постоєнко В.О. Апітерапія – медицина майбутнього
 16. Бічевська Р.Г., Лоскутова І.В. Профілактика звичного невиношування  у жінок з ожирінням та стеатозом печінки
 17. Симеонова Н.К., Киркилевская Л.,Н., Мариловцева Н.А., Кисиль О.В. Информционно-энергетическая голограммная квантовая теория гомеопатии
 18. Гарник Т.П., Білоусова І.В., Гарник К.В., Петріщева В.О. Немедикаментозні методи корекції  в комплексній терапії хворих на неалкогольні стеатогепатит та стеатогепатоз у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу
 19. Запорожець Т.Ю. Есберітокс у медичній реабілітації хворих на ексудативний середній отит
 20. Косоголова Л.В., Кривутенко І.С., Поліщук Б.В., Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В., Григор’єва О.В. Ферментовані напої та перспективи їх використання в лікувальному профілактичному харчуванні
 21. Лоскутов А.Л., Мацах Н.В. Ефективність Енгілену  в профілактиці рецидиву герпетичної інфекції у хворих на стеатоз печінки

 

З достатнім інтересом і зацікавленістю  були проведені майстер-класи:

 1. Скрипнюк З.Д., Костюк О.М. Фармакоінформотерапія
 2. Головаха М.О. Інформодіагностика, натуропатична, інформаційна і резонансна терапія різних форм токсоплазмозу
 3. Мельник А.С. Вплив на енергетику людини методами нетрадиційної медицини
 4. Петрашева Т.І. Краніосакральна терапія як безмедикаментозний метод відновлення нейрогуморального балансу при дисфункції репродуктивної системи (бесплідді)
 5. Чорна Т.В., Кузнецов І.В. Немедикаменозні методи нейросенсорної інтеграції в дитячій психоневрології
 6. Тлас О.М. Харчування – твоє лікування
 7. Токар Е М. Комплексні підходи натуральної/комплементарної медицини в оздоровленні та відновленні організму людини
 8. Самбір В.В. Концепція тензегріті та методи пошуку ключових дисфункцій у мануальній терапії

 

За результатами Конференції учасники прийняли активну участь в обговоренні доповідей та проекту резолюції.

Дискусії  проходили жваво і професійно. Звітували головуючі пленарних засідань.

 

Учасниками наукового зібрання одноголосно ухвалено резолюцію за результатами проведеної Конференції:

 1. Сформовану стратегію подальшого розвитку НіНМ України видати окремим виданням, зареєструвати згідно з нормативно-правовим регламентом в Україні  та проінформувати всю медичну спільноту державної і недержавної форми власності, що застосовують методи НіНМ у своїй практиці.
 2. Окремо відзначити роль традиційних для України методів НіНМ, таких як фітотерапія, апітерапія, гірудотерапія, мануальна терапія, а також методів, що довели свою ефективність в Україні, таких як гомеопатія, акупунктура, інформотерапія у збереженні здоров’я громадян України.
 3. Наголосити на особливій ролі закладу ПВНЗ «Київський медичний університет», першою назвою якого було «Медичний інститут УАНМ» у розвитку народної та нетрадиційної медицини в Україні.
 4. Приступити до формування цілісної системи, технології комплексної терапії на основі представлених в Україні методів НіНМ
 5. Поглибити міжнародні зв’язки та сприяти розвитку НіНМ в Україні та інтегрувати у первинну ланку охорони здоров’я відповідно рекомендації ВООЗ щодо «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини на 2014-2023 роки»

Науковий захід відбувся за сприянням, інформаційним супроводом та підтримки:

«Українського медичного часопису»

«Медичної газети «Здоров’я України»

«Здоров’я і довголіття»

«Зелена планета Земної»

«Фітотерапія. Часопис»

Біонорика, Німеччина

ESPARMA GmbH, Німеччина

Pharmaceutical Company «World Medicine»

Медичного центру ТОВ« ФІТО–ДАНІМИР»

Ботанічного саду ім. академіка О.В. Фоміна

ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету  імені Тараса Шевченка

Астроцентру «Селена», м. Київ

Центру нетрадиційної медицини «Енергетика», м. Київ

Центру здоров’я Миколи Яковчука, м. Київ

Медико-виробничої компанії «Ляпко»

 

За результатами конференції учасникам наукового заходу були врученні подяки, сертифікати, посвідчення.

 

Таким чином, учасниками наукового заходу підведені  підсумки  25-річчя становлення НіНМ в Україні та прийнято резолюцію щодо подальшого її розвитку.

Матеріали конференції  були надруковані у збірнику матеріалів конференції та на сторінках фахового науково-практичного журналу «Фітотерапія. Часопис», у якому впродовж 15 років публікуються основні результати дисертаційних робіт у галузі медичних, фармацевтичних, біологічних наук після опрацювання і рекомендацій науковцями Вченої ради ПВНЗ «Київський медичний університет»

 

Гарник Т.П., д. мед. н., проф.

Івнєв Б.Б., д.мед.н., проф.

Горова Е.В., к. мед. н., доц.

Андріюк Л.В.,д.мед.н.,проф.

Наконечний О.Г., д. фіз.-мат. н., президент АНВШ України 

Поканевич О.В., президент ПВНЗ «Київський медичний університет»

Туманов В.А., д. мед. н., проф.

Павленко Р.І., директор Національної наукової медичної бібліотеки України

Радиш Я.Ф., д. н. з держ. упр., проф.

Козименко Т.М., к. мед. н., доц.

Гарник К.В., к. мед. н., доц.

Головаха М.О.

 

ВІТАННЯ

KMBT_215_03250

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІІ

Prints_Konferencia_Books_1_152str_A5_210417_li