Науковий конгрес з міжнародною участю

до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та

25-річчя заснування ПВНЗ «Київський медичний університет»

«СУЧАСНІ  ТЕОРЕТИЧНІ  ТА  ПРАКТИЧНІ  АСПЕКТИ  РОЗВ’ЯЗАННЯ  І  ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ  РОЗВИТКУ  НАРОДНОЇ  І  НЕТРАДИЦІЙНОЇ  МЕДИЦИНИ У  ПЕРВИННУ  ЛАНКУ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я»

27 жовтня, м. Київ

ОРГАНІЗАТОРИ

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»;

Відділення фундаментальних проблем медицини Академії наук вищої школи України;

ПВНЗ «Київський медичний університет»;

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини.

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Оргкомітет Наукового конгресу з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти розв’язання і впровадження стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини у первинну ланку охорони здоров’я», який відбудеться 27 жовтня 2017 року, має честь запросити Вас взяти участь у роботі.

Цього разу ми повторюємо формат інтернет-конгресу.

Будемо раді вітати доповідачів з Києва в ректораті ПВНЗ «Київський медичний університет» м. Київ, Льва Толстого, 9, ауд 20. Учасники матимуть можливість прослухати доповіді, відео-презентації та задати питання 27 жовтня 2017 року на веб сайті, вказаному  в розділі «місце проведення конгресу».

Мета конгресу – обговорити хід впроваждення комплементарної, альтернативної (народної та нетрадиційної) медицини (НіНМ) у первинну ланку охорони здоров’я.

З найкращими побажаннями – оргкомітет

 

ТЕМИ КОНГРЕСУ:

 1. Сучасні аспекти застосування методів НіНМ, фізіотерапевтичних та реабілітаційних методів у первинній ланці охорони здоров’я в комплексній, превентивній терапії та медичній реабілітації.
 2. Способи інтеграції методів НіНМ в лікувальні схеми та пошук оптимальної ніші для кожного з методів. Доказова медицина.
 3. Економічна доцільність застосування методів народної і нетрадиційної медицини в умовах соціально-економічних проблем в Україні. Фармакоекономіка фіто-, гомеопатичних засобів та інших методів НіНМ.
 4. НіНМ у паліативній та хоспісній допомозі.
 5. Світові тенденції інтеграції народної медицини у первинну ланку охорони здоров’я.
 6. Досвід та пропозиції щодо організації психотерапевтичних та навчальних психологічних груп для фахівців НіНМ, лікарів інших спеціальностей, профілактика синдрому професійного вигорання.

Інформаційна гігієна.

 

РОЗДІЛИ НАРОДНОЇ ТА НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ, що розглядатимуться у межах конгресу:

 • Фітотерапія, ароматерапія.
 • Апітерапія, гірудотерапія.
 • Аюрведа, традиційні системи детоксикації, традиційні системи харчування.
 • Інформаційна медицина. Біорезонансна терапія.
 • Гомеопатія.
 • Масаж, мануальна терапія, остеопатія, краніо-сакральна терапія.
 • Акупунктура, рефлексотерапія, су-джок терапія. Електропунктурна діагностика.

 

ОФІЦІЙНІ МОВИ конгресу: українська, російська, англійська.

 

РЕГЛАМЕНТ:

Доповідь:

– усна – до 15 хв.

– презентація компанії – до 5 хв.

ОПЛАТА

Публікація тез платно. Вартість для учасників з України та країн СНД – 150 грн., іноземцям – 100$ за 1800 знаків (одна сторінка). Матеріали конгресу будуть надруковані на сторінках фахового науково-практичного журналу «Фітотерапія. Часопис».

 

Оргвнесок для учасників з України та країн СНД – 350 грн., для іноземців – 250$.

Оплату за участь у конгресі (оргвнесок) та публікацію тез або статті переказувати на розрахунковий рахунок до 22 жовтня 2017 р.:

 

Одержувач:

Адреса:

Реквізити:

 

Ідентифікаційний код

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»

м. Київ,  тел. 0503530326

Р/р 26002000021880 в ПАТ “УКРСОЦБАНК”, м. Київ,

МФО 300023

33443640

 

Наголошуємо, що можливість дистанційної участі значно економить кошти для відвідування заходу і потребує додатково лише доступу до мережі інтернет.

 

Анкету учасника, тези, квитанцію про сплату вартості публікації до 22 жовтня 2017 року, надішліть, будь ласка, на e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНГРЕСУ:

Для доповідачів: ректорат ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ, Льва Толстого, 9, ауд. 20.

Адреса сторінки для репетиції участі в конгресі __ жовтня

Для участі як в репетиції, так і в конгресі, необхідно попередньо зареєструватись на сайті

Адреса сторінки доступу на 27 жовтня надається після підтвердження сплати оргвнеску скрином квитанції по електронній пошті.                     

СЕРТИФІТАТИ щодо балів за кредитно-модульною системою… і враховуються при проходженні ПАЦ, ТУ, оскільки конгрес внесений у «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ України, які проводитимуться у 2017 році» під № __ стор. __ будуть надіслані поштою на вказані адреси для листування, або можна забрати особисто на кафедрі фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет».

 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ:

Кафедра – (044) 560-88-27 Матюшко Наталія Миколаївна

+38 (050) 351-80-50 Головаха Марина Олександрівна

+38 (050) 581-18-91 Козименко Тамара Миколаївна

+38 (050) 352-28-40 Гарник Кирило Володимирович

 

Анкета учасника (завантажити)

Просимо надсилати заповнену анкету на e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com.ua

Інформація на сайті: www uanm.org.ua

Оргкомітет.

 


Научный конгресс с международным участием

«СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  РЕШЕНИЯ  И  ВНЕДРЕНИЯ СТРАТЕГИИ  РАЗВИТИЯ  НАРОДНОЙ  И  НЕТРАДИЦИОННОЙ  МЕДИЦИНЫ В  ПЕРВИЧНОЕ  ЗВЕНО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

27 октября 2017 г., Киев

 

ОРГАНИЗАТОРЫ

ВОО «Ассоциация специалистов по народной и нетрадиционной медицине Украины”;

Отделение фундаментальных проблем медицины Академии наук высшей школы Украины;

ЧВУЗ «Киевский медицинский университет»;

Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционно ймедицины.

 

Уважаемые коллеги!

Оргкомитет Научного конгресса с международным участием «Современные теоретические и практические аспекты решения и внедрение стратегии развития народной и нетрадиционной медицины в первичное звено здравоохранения», который состоится 27 октября 2017 года, имеет честь пригласить Вас принять участие в работе.

На этот раз мы повторяем формат интернет-конгресса.

Будем рады приветствовать докладчиков из Киева в ректорате ЧВУЗ «Киевский медицинский университет», г. Киев, Льва Толстого, 9, ауд. 20. Учасники будут кметь возможность прослушать доклады, видеопрезентации и задать вопросы 27 октября 2017 года на веб-сайте, указанном в разделе «место проведения конгресса».

Цель конгресса – обсудить пути интеграции комплементарной, альтернативной (народной и нетрадиционной) медицины (НиНМ)  в первичное звено здравоохранения.

С наилучшими пожеланиями – оргкомитет

 

ТЕМАТИКА КОНГРЕССА:

 1. Современные аспекты применения методов НиНМ, физиотерапевтических и реабилитационных методов в первичном звене в комплексной, превентивной терапии и медицинской реабилитации.
 2. Способы интеграции методов НиНМ в лечебно-профилактические стандарты лечения и оздоровления, поиск оптимальной ниши для каждого из методов.Доказательная медицина.
 3. Экономическая целесообразность применения методов НиНМ в условиях социально-экономических проблем как в Украине, так и странах ближнего и далекого зарубежья.Фармакоэкономика фито-, гомеопатических средств и других методов НиНМ.
 4. НиНМ в паллиативной и хосписной медицине.
 5. Мировые тенденции интеграции НиНМ в первичное звено здравоохранения.
 6. Опыт и предложения по организации психотерапевтических и учебных психологических групп для специалистов НиНМ, врачей других специальностей, профілактика синдрома профессионального выгорания.Информационная гигиена.

 

Разделы НиНМ, которые будут рассмотрены во время работы конгресса:

 • Фитотерапия, ароматерапия.
 • Апитерапия, гирудотерапия.
 • Аюрведа, традиционные системы детоксикации, традиционные системы питания.
 • Информационная медицина. Биорезонансная терапия.
 • Гомеопатия.
 • Массаж, мануальная терапия, остеопатия, кранио-сакральная терапия.
 • Акупунктура, рефлексотерапия, су-джок терапия. Электропунктурная диагностика.

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ общения во время прохождения конгресса: украинский, русский, английский.

 

Регламент: доклад:

– устная – до 15 мин.

– презентация компании – до 5 мин.

 

ОПЛАТА

Публикация тезисов платно. Стоимость для участников из Украины и стран СНГ – 150 грн., Иностранцам – 100 $ за 1800 знаков (одна страница). Материалы конгресса будут опубликованы на страницах профессионального научно-практического журнала «Фитотерапия. Часопис.».

 

Оргвзнос для участников из Украины и стран СНГ – 350 грн., Для иностранцев – 250 $

Оплата за участие в конгрессе (оргвзнос) и публикацию тезисов или статьи внести на расчетный счет до 22 октября 2017 г.:

 

получатель:

 

Адрес:

реквизиты:

 

идентификационный код

ВОО «Ассоциацияспециалистов по народной и нетрадиционноймедициныУкраины»

м. Киев, тел. 0503530326

Р / 26002000021880 в ПАО “Укрсоцбанк”, г.. Киев,

МФО 300023

33443640

 

Подчеркиваем, что возможность дистанционного участия значительно экономит средства для посещения мероприятия и требует дополнительно только доступа к сети интернет.

 

Анкету участника, тезисы, квитанцию об уплате стоимости публикации до 22 октября 2017 года, прислать, на e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА:

Для докладчиков: ректорат ЧВУЗ «Киивский медицинский в ниверситет», г. Киев, Льва Толстого, 9, ауд 20.

Адрес страницы для репетиции участия в конгрессе __ октября

Для участия как в репетиции, так и в конгрессе, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте

Адрес страницы доступа на 27 октября предоставляется после подтверждения оплаты оргвзноса скрином квитанции по электронной почте.

                                                      

СЕРТИФИТАТ: баллы по кредитно-модульной системе, которые учитываются при прохождении аттестации (ПАЦ, ТУ), поскольку конгресс внесен в «Реєстр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций МЗ Украины, которые будут проводиться в 2017 году» под №  стр .  будут отправлены по почте на указанный адрес в анкете для переписки, или можно забрать лично на кафедре фитотерапии, гомеопатии и биоэнергоинформационной медицины ЧВУЗ «Киевский медицинский университет».

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Кафедра – (044) 560-88-27 Матюшко Наталья Николаевна

+38 (050) 351-80-50 Головаха Марина Александровна

+38 (050) 581-18-91 Козыменко Тамара Николаевна

+38 (050) 352-28-40 Гарник Кирилл Владимирович

 

Анкета участника (скачать)

 

Просим присылать заполненную анкету на email: phitotherapy.chasopys@gmail.com

Информация на сайте www:uanm.org.ua

Оргкомитет