Міністерство освіти і науки України

Міністерство охорони здоров’я України

ПВНЗ «Київський медичний університет»

Національна наукова медична бібліотека України

ДВНЗ «Львівський національний медичний університет

 імені Данила Галицького»

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Академія наук вищої школи України,

Відділення фундаментальних проблем медицини

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»

ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги»

 

ПРОГРАМА

наукового конгресу з міжнародною участю

до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та

25-річчя заснування ПВНЗ «Київський медичний університет»

«СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВ’ЯЗАННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ У ПЕРВИННУ ЛАНКУ

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

27 жовтня 2017 р., м. Київ

 

Затверджена рішенням Вченої Ради ПВНЗ «Київський медичний університет» (протокол №2 від 26.09.2017 р.)

 

Оргкомітет висловлює вдячність усім за підтримку та надану допомогу у проведенні наукового конгресу з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ «Київський медичний університет»

«СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВ’ЯЗАННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ У ПЕРВИННУ ЛАНКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»:

Біонорика, Німеччина

ESPARMA GmbH, Німеччина

Pharmaceutical Company «World Medicine»

Медичний центр ТОВ «ФІТО –ДАНІМИР»

Ботанічний сад ім. академіка О.В. Фоміна

ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Астроцентр «Селена», м. Київ

Центру нетрадиційної медицини «Енергетика», м. Київ

Центру здоров’я Миколи Яковчука, м. Київ

 

Інформаційне забезпечення:

«Український медичний часопис»

«Медична газета «Здоров’я України»

«Ваше здоров’я»

«Здоров’я і довголіття»

«Фітотерапія. Часопис»

«Зелена планета Земної»

Міністерство освіти і науки України

Міністерство охорони здоров’я України

ПВНЗ «Київський медичний університет»

Національна наукова медична бібліотека України

ДВНЗ «Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького»

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Академія наук вищої школи України, Відділення фундаментальних проблем медицини

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»

ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги»

 

Інформація для учасників

Місце проведення Конгресу: м. Київ, вул. Льва Толстого, 9.

ПВНЗ «Київський медичний університет», аудиторія №20

Зупинка метро: площа Льва Толстого

 

План проведення Конгресу

Засідання 27.10.2017 р.

08:45  – 09:00. Інтернет-реєстрація учасників                                 

09:00-09:25. Урочисте привітання учасників Конгресу       

09:30-11:30. Пленарне засідання, м. Київ                                           

11:35-12:30.  Пленарне засідання, м. Львів                                         

12:35-14:40. Пленарне засідання, м. Дніпро                                   

14:45-15:40. Пленарне засідання, м. Харків                                       

15:45-16:40. Круглий стіл: Проблемні питання стратегії розвитку і інтегрування НіНМ у первинну ланку охорони здоров’я в Україні.             

16:45-16:55. Заключне засідання (дискусії, обговорення, прийняття проекту резолюції, вручення сертифікатів)                   

17:00. Закриття Конгресу                                                                   

Офіційні мови Конгресу: українська, англійська, російська

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова: 

Поканевич Олександр Валерійович – президент ПВНЗ «Київський медичний університет»

Івнєв Борис Борисович – д. мед. н., проф., ректор ПВНЗ «Київський медичний університет» (заступник голови)

Співголови:

Павленко Раїса Іванівна – директор Національної наукової медичної бібліотеки України

Наконечний Олександр Григорович – д. фізико-матем. н., проф., президент Академії наук вищої школи України

Гарник Тетяна Петрівна – д. мед. н., проф., зав. каф. фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет»; президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»; експерт комісії з фітопрепаратів та гомеопатичних засобів ДЕЦ МОЗ України; академік Академії наук вищої школи України

Абрамов Сергій Вікторович – к. мед. н., доц., ректор Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини

Андріюк Лук’ян Васильович – д. мед. н., проф., зав. каф. реабілітації і нетрадиційних методів лікування ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»

 

Члени організаційного комітету:

Абрамов Віктор Васильович – д. мед. н., проф., президент Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини (ДМІТНМ)

Туманов Віктор Андрійович – д. мед. н., проф., почесний ректор ПВНЗ «Київський медичний університет», академік Академії наук вищої школи України

Байбаков Володимир Михайлович – д. мед. н., проф., перший проректор ДМІТНМ

Доан Світлана Іванівна – д. мед. н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти ПВНЗ «Київський медичний університет»

Середа Петро Іванович – д. мед. н., проф., перший проректор ПВНЗ «Київський медичний університет»

Мегедь Володимир Петрович – д.  мед. н., проф., проректор з науково-педагогічної, лікувальної та виховної роботи ПВНЗ «Київський медичний університет»

Волошин Олександр Іванович – д. мед. н., проф. каф. пропедевтики внутрішніх хвороб ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, академік Академії наук вищої школи, Україна

Князевич Василь Михайлович – д. мед. н., проф., Голова Правління ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги»; Голова Організаційного Комітету Відзнаки за гуманність і милосердя, «Орден Святого Пантелеймона»

Коваленко Ольга Євгенівна – д. мед. н., проф., професор каф. сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П. Л. Шупика; президент ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури»

Козименко Тамара Миколаївна – к. мед. н., доц., зав. курсом гомеопатії кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет»

Мороз Світлана Михайлівна – д. мед. н., проф. ДМІТНМ

Радиш Ярослав Федорович – д. н. з державн. управл., проф.

Соколовський Сергій Іванович – к. мед. н., доц., проректор з міжнародних зв’язків ДМІТНМ

Чекман Іван Сергійович – д. мед. н., проф., член-кореспондент НАН і НАМН України, проф. каф. фармакології, клінічної фармакології ПВНЗ «Київський медичний університет»

Шкляр Сергій Петрович – д. мед. н., проф., зав. каф. сімейної медицини, народної і нетрадиційної медицини та санології ХМАПО

Терехов Ерік – голова правління Міжнародної асоціації комплементарної медицини, Латвія

Гокхен Айдогду – голова правління Асоціації комплементарної медицини, Туреччина

Секретаріат оргкомітету:

Козименко Тамара Миколаївна                  +380505811891

Гарник Кирило Володимирович                +380503522840

Головаха Марина Олександрівна               +380503518050

Матюшко Наталія Миколаївна                   +380992804848

 

Засідання 27 жовтня 2017 р.

08:45-9:00             Інтернет-реєстрація учасників Конгресу

09:00-09:30           Відкриття  Конгресу

 

Урочисте привітання:

Поканевич Олександр Валерійович – президент ПВНЗ «Київський медичний університет»

Наконечний Олександр Григорович – президент Академії наук вищої школи України

Євтушенко В’ячеслав Вікторович – заступник завідувача відділу з питань охорони здоров’я Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України

Li Yong Hong – офіційний представник в Україні Департаменту Охорони Здоров’я і Планового Дітонародження Провінції Ганьсу, Китай

Гокхен Айдогду – голова правління Асоціації комплементарної медицини, Туреччина

Терехов Ерік – голова правління Міжнародної асоціації комплементарної медицини, Латвія

Горова Елла Володимирівна – заступник начальника управління – начальник відділу контролю якості медичної допомоги Управління ліцензування та якості медичної допомоги МОЗ України

Радиш Ярослав Федорович – доктор наук з державного управління, професор

Абрамов Сергій Вікторович – ректор ДМІТНМ

 

09:30-11:30  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ, м. Київ

Головуючий:      Івнєв Борис Борисович

Співголови:        Наконечний Олександр Григорович

Гарник Тетяна Петрівна 

(тел. 050-353-03-26; e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com)

Секретар:  Головаха  Марина Олександрівна 

(тел. 050 351 80 50; e-mail: informotherapy@list.ru)

 

Регламент доповідей пленарного засідання – до 15 хв.:

 • Гарник Т.П., Андріюк Л.В., Євтушенко В.В, Гарник К.В., Поканевич О.В., Соколовський С.І. Інтеграція народної медицини у первинну ланку охорони здоров’я в Україні на етапі додипломної і післядипломної освіти
 • Парахін А.І., Антюхов Р.В., Самбір В.В., Новохатній В.А. Світовий досвід впровадження нетрадиційної медицини в первинну ланку охорони здоров`я
 • Козименко Т.М. Міжнародний досвід застосування гомеопатії у лікуванні онкологічних хворих
 • Глоба О.П., Медков І.В., Залевський О.В. Комплементарна реабілітологія: методи і форми професійного співробітництва різнопрофільних фахівців
 • Коваленко О.Є., Коваленко Є.В. Впровадження рефлексотерапії в сучасну медичну практику – сімейну медицину
 • Горова Е. В. Стандарти методів народної і нетрадиційної медицини у первинній ланці охорони здоров’я – можливості і перспективи сьогодення в Україні і світі
 • Гарник Т.П., Петріщева В.О., Туманов В.А., Гарник К.В. Сучасний погляд на значення біологічно активних сполук у формуванні здорового способу життя: пробіотики останнього покоління та Омега-3 ПНЖК
 • Осипенко Е.Д. Новые авторские методики диагностики и коррекции в астрологии для формирования позитивных жизненных ценностей человека, Германия. Ганновер
 • Черная Т.В., Чуприков А.П., Мишиев В.Д., Семенова И.А. Место альтернативной медицины и воспитания в современной детской психиатрии
 • Компанієць О.Л., Федоров С.М. Вплив краніосакральної терапії на вегетативну нервову систему практично здорових людей і хворих на ХХН V ст.
 • Семенова Л.О. Рефлексотерапія Су Джок, її розвиток в Україні
 • Потоцкая С.В. Lobelia inflatа. Случаи практического применения
 • Мельник А.І. Результати лабораторних досліджень впливу ефекту форми спіралі на біологічні об’єкти
 • Соколенко А.Н., Ходун С.В., Пленова Т.Н., Скобникова Т.П. Роль и место фунготерапии в оказании палиативной помощи пациентам
 • Валовень И.Е. Гнев в традиционной Китайской медицине и его влияние на организм, Беларусь (+375 445555 037; e-mail: Igor.valoven@gmail.com)

 

м. Львів 11:35-12:35. Регламент – від 15 до 20хв.

Головуючі:                   

Андріюк Лук’ян Васильович

Мацко Наталія Василівна (тел. 093 899 99 26; e-mail: andriyuk.lukyan@gmail.com)

Секретар:                     

Грабоус Олексій Васильович

 

Місце проведення – Львів, вул. Червоної калини, 68, Комунальна 4-а міська поліклініка, пов. 7, аудиторія 706

 • Гдиря О.В., Семенова С.В., Грабоус О.В. Реалізація програми раннього втручання для дітей віком від народження до 4 років на прикладі діяльності навчально-реабілітаційного центру «Джерело»
 • Семенова С.В., Гдиря О.В., Грабоус О.В.Алгоритм здоров’я з альтернативних позицій
 • Лабінський П.А. Застосування квіткового пилку для харчової корекції функціональних розладів біліарного тракту у дітей
 • Грабоус О.В., Мацко Н.В.,Гдиря О.В., Семенова С.В. Су-Джок терапія в лікуванні постоваріоектомічного синдрому у жінок

 

м. Дніпро, 12:40-13:40. Регламент доповідей від 15 до 20хв.

Місце проведення: м. Дніпро, вул. Cевастопольська, 17, корпус 4, аудиторія №5

Головуючі:         

Абрамов Сергій Вікторович (050 453 23 40; dmi nm@i.ua) e-mail: texnokpat@gmail.com)

Соколовський Сергій Іванович (097 390 09 58; Sokoldridy3002@gmail.com)

Секретар:           

Котляров Юрій Дмитрович ( 067 611 13 91; e-mail: dr kotlyarov@gmail.com)

 • Абрамов С.В., Соколовський С.І. Проблемні питання щодо інтегрування методів народної і нетрадиційної медицини при підготовці майбутніх фахівців
 • Котляров Ю.Д. Методы Традиционной китайской медицины в практике современного врача
 • Адегова Л.Я. Керований стрес у межах біологічної медицини
 • Євтушенко Т.В. Особливості викладання діагностичних методів давньої і сучасної традиційної медицини випускного курсу ДМІТНМ
 • Галян Я.О. Тібетська медицина – древні практики і реалії сьогодення

(099 783 98 54; e-mail: hrustaltibeta@gmail.com)

Нарада правління ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»

м. Харків, 14:40-15:40. Регламент доповідей від 15 до 20 хв.

email: narodmed@med.edu.ua

Місце проведення: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 153, Харківська міська поліклініка №24, пов. 6, аудиторія 1

Головуючі:         

Шкляр Сергій Петрович (093 553 26 72: serg_shklyar@ukr.net; e-mail: narodmed@med.edu.ua)

 Загоруєва Лариса Леонідівна (068 269 33 53)

Секретар:           

Бондаренко Любов Василівна (057 725 26 99)

 • Черкашина Л.В., Шкляр С.П. Освітні програми з питань емедикаментозного лікування та профілактики ХНІЗ для лікарів-інтернів зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина»
 • Пустовойт М.П., Загоруєва Л.Л., Бондаренко О.В. Кардіоваскулярні ризики та програми їх немедикаментозної корекції
 • Кравченко І.М., Крилова О.Б. Неінфекційні захворювання в Україні: результати пілотного проекту тренінгу лікарів з питань інтегрованого ведення пацієнтів

 

Стендові доповіді:

 • Павленко Р.І. До 25-річчя ренесансу скарбів народної медицини в Україні та світі – «Національна наукова медична бібліотека України: флагман літопису народних і наукових здобутків»
 • Волошин О.І., Доголіч О.І., Cенюк Б.П. Особливості терапевтичної дії фітопрепарату «Гепанекс» при захворюваннях печінки і жовчовивідних шляхів
 • Разумний Р.В. Використання фітопрепарату Імупрет у медичній реабілітації хворих зі стеатозом печінки після перенесеної негоспітальної пневмонії
 • Чекаліна Н.І., Казаков Ю.М., Бурмак Ю.Г., Петров Є.Є., Шуть С.В., Трибрат Т.А. Протизапальний вплив ресвератролу у хворих на ІХС та ІХС у сполученні з аутоімунним тиреоїдитом
 • Волошин О.І., Присяжнюк В.П. Сучасні гепатопротекторно- жовчогінні фітопрепарати в комплексному лікуванні коморбідних уражень гепатобіліарної системи
 • Мельник В.П., Панасюк О.В., Клименко М.Т., Радиш Г.В., Садомова–Андріанова Г.В., Хурса Т.Г., Гончарова Г.В., Якимова Я.О., Антонюк І.В. Результати дослідження  активності окремих засобів народної медицини у фтизіатрії
 • Меньшова В.О., Березкіна В.І. Інтродукція лікарських рослин на присадибних ділянках
 • Мырзабаева Н.А. Фито- и рефлексотерапия применительно к пациентам с дисфункциональными расстройствами билиарного тракта и ожирения, Казахстан
 • Гевелюк М.М., Варламов Д.О., Постоєнко В.О. Апітерапія – медицина майбутнього в стандартах превентивних заходів
 • Гарник Т.П., Гарник К.В., Петріщева В.О. Немедикаментозні методи корекції в комплексній терапії хворих на неалкогольні стеатогепатит та стеатогепатоз у поєднанні з патологією опорно-рухомого апарату

 

15:45-16:45 КРУГЛИЙ СТІЛ: Проблемні питання стратегії розвитку  і інтегрування НіНМ у первинну ланку  охорони здоров’я в Україні

Модератори:      

Князевич Василь Михайлович

Євтушенко В’ячеслав Вікторович

Горова Елла Володимирівна 

Андріюк Лук’ян Васильович

Абрамов Сергій Вікторович

Гарник Тетяна Петрівна

Івнєв Борис Борисович

Наконечний Олександр Григорович

Поканевич Олександр Валерійович

Радиш Федір Ярославович

Соколовський Сергій Іванович

Шкляр Сергій Петрович

Секретар:    Козименко Тамара Миколаївна

 

16:50-17:20  ЗАКРИТТЯ КОНГРЕСУ

Головуюча:         Доан Світлана Іванівна

Співголови:        Андріюк  Лук’ян Васильович

Волошин Олександр Іванович

Горова Елла Володимирівна

Гарник Тетяна Петрівна

Шкляр Сергій Петрович

Секретар:  Гарник Кирило Володимирович

17:00-17:20 – Обговорення доповідей. Дискусії. Звіти головуючих на засіданнях

17:20-17:30 – Ухвалення резолюції Конгресу. Вручення сертифікатів, посвідчень

17:30 – Урочисте закриття Конгресу

 

 Завантажити програму (.pdf)

Kongres_A5_271017_na baze_Konferencii_210417_li_251017