Шановні Колеги!
Друковане пер
iодичне видання «Фітотерапія. Часопис» зареєстроване в мiжнароднiй базi даних перiодичних видань:

ISSN 2522-9680
Key title: Fìtoterapìâ (Kiïv)
Abbreviated key title: Fìtoterapìâ (Kiïv)
Variant title: Fìtoterapìâ. Časopis

ISSN Centre
www.issn.com.ua