МОЗ України

Національна наукова медична бібліотека України

Академія наук вищої школи

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»

ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

 

Програма 

наукового симпозіуму з міжнародною участю

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ В НАРОДНІЙ МЕДИЦИНІ. ЗДОРОВ’Я І ДОВГОЛІТТЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ»

08-09 квітня 2016 р., м. Київ

Київ – 2016

 

Оргкомітет висловлює вдячність усім за підтримку та надану допомогу у проведенні наукового симпозіуму з міжнародною участю «Актуальні питання  в народній і нетрадиційній медицині. Здоров’я та довголіття: фундаментальні дослідження, впровадження»:

Біонорика, Німеччина

ESPARMA GmbH, Німеччина

Pharmaceutical Company «World Medicine»

Представництву “Хомвіора Натурарцнайміттель ГмбХ”

Медичному центру ТОВ «ФІТО –ДАНІМИР»

Міжнародному центру гомеопатії. Аптека Health Lab

 

Інформаційне забезпечення:

«Український медичний часопис»

«Здоров’я і довголіття»

«Фітотерапія. Часопис»

«Зелена планета Земної»

МОЗ України

Національна наукова медична бібліотека України

 Академія наук вищої школи

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України

ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

 

Актуальні питання В народній і нетрадиційній медицині. здоров’я та довголіття: фундаментальні дослідження, впровадження

 

Програма наукового симпозіуму з міжнародною участю

08-09 квітня 2016 року

Київ – 2016

 

Затверджена рішенням Вченої Ради

ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

(протокол № 9 від 29.03.2016 р.)

Інформація для учасників

Місце проведення Симпозіуму: м. Київ, вул. Льва Толстого, 7.

Національна наукова медична бібліотека, конференційна залаю

Зупинка метро: площа Льва Толстого

 

План проведення Симпозіуму

Засідання 08.04.2016 р.

09.00-9.55 – Реєстрація учасників                                                                 

10.00-10.20 – Урочисте привітання учасників Симпозіуму                        

10.20-13.00 – Перше пленарне засідання                                                        

13.05-13.45 – Перерва, кава                                                                              

13.50-15.50  – Майстер-клас, семінар, стендові доповіді, школа               

16.00-17.00 – Друге пленарне засідання                                                         

 

Засідання 09.04.2016 р.

«Гомеопатичні міжнародні читання»                                    

09.00-9.55 – Додаткова реєстрація учасників      

10.00-13.00 – Третє пленарне засідання                                                          

13.00-14.00 – Перерва                                                                                       

14.00-17.00 – Четверте пленарне засідання                                                     

17.00-18.00 – Закриття Симпозіуму (дискусії, обговорення проекту резолюції, вручення сертифікатів)                                                                

Офіційні мови симпозіуму: українська, англійська, російська

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Івнєв Борис Борисович – д. мед. н., проф., ректор ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

Павленко Раїса Іванівна – директор Національної наукової медичної бібліотеки України

Наконечний Олександр Григорович – д. фізико-матем. н., професор, президент Академії наук вищої школи

Співголови:

Поканевич Олександр Валерійович – президент ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

Гарник Тетяна Петрівна – д. мед. н., проф., зав. каф. фітотерапії, гомеопатії біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»; головний позаштатний спеціаліст МОЗ України із спеціальності «Народна і нетрадиційна медицина»; президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»; головний експерт комісії з фітопрепаратів та гомеопатичних засобів ДЕЦ МОЗ України

Соколовський Сергій Іванович – к. мед. н., доц., проректор Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини

Андріюк Лук’ян Васильович – д. мед. н., проф., зав. каф. реабілітації і нетрадиційних методів лікування ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»; головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації із спеціальності «Народна і нетрадиційна медицина»

 

Члени організаційного комітету:

Туманов Віктор Андрійович – д. мед. н., проф., почесний ректор ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

Доан Світлана Іванівна – д. мед. н., проф., проректор з наукової роботи ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

Середа Петро Іванович – д. мед. н., проф., проректор з навчально-методичної роботи ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

Волошин Олександр Іванович – д. мед. н., проф. каф. пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

Коваленко Ольга Євгенівна – д. мед. н., проф., професор каф. сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО ім. П. Л. Шупика; президент ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури»

Козименко Тамара Миколаївна – к. мед. н., доц., зав. курсом гомеопатії кафедри фітотерапії, гомеопатії і біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ», головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я м. Києва із спеціальності «Народна і нетрадиційна медицина»

Лисенюк Віктор Павлович – д. мед. н., проф., зав. каф. неврології і реабілітації НМУ імені О. О. Богомольця, голова РПК МОЗ і НАМН України із спеціальності «Реабілітація і нетрадиційні методи лікування»

Матяш Михайло Миколайович – д. мед. н., проф., зав. каф. неврології, психіатрії та рефлексотерапії, ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

Скрипнюк Зеновій Дмитрович – д. біол. н., зав. каф. нормальної фізіології, біофізики, біохімії та медичної біології ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

Чекман Іван Сергійович – д. мед. н., проф., член-кореспондент НАН і НАМН України, зав. каф. фармакології, клінічної фармакології НМУ ім. О. О. Богомольця

Шкляр Сергій Петрович – д. мед. н., проф., зав. каф. сімейної медицини, народної і нетрадиційної медицини та санології ХМАПО

Секретаріат оргкомітету:

Козименко Тамара Миколаївна          +380505811891

Гарник Кирило Володимирович         +380503522840

Головаха Марина Олександрівна       +380503518050


Засідання 08 квітня 2016 р.

09.00-9.55      Реєстрація учасників симпозіуму

10.00-10.20 Відкриття наукового симпозіуму з міжнародною участю «Актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині. Здоров’я та довголіття: фундаментальні дослідження, впровадження».

Урочисте привітання:

Євтушенко В’ячеслав Вікторович – заступник завідувача відділу з питань охорони здоров’я Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України

Шафранський Віктор Вікторович – заступник Міністра охорони здоров’я України

Горова Елла Володимирівна – заступник начальника управління – начальник відділу контролю якості медичної допомоги Управління ліцензування та якості медичної допомоги МОЗ України

Радиш Ярослав Федорович – доктор наук з державного управління, професор Національної академії державного управління при Президентові України

Наконечний Олександр Григорович – президент Академії наук вищої школи

Поканевич Олександр Валерійович – президент ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

 

10.20-13.00     ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Регламент – 20 хв.

Головуючі:         

Івнєв Борис Борисович

Наконечний Олександр Григорович

Горова Елла Володимирівна

Чекман Іван Сергійович

Гарник Тетяна Петрівна

Андріюк Лук’ян Васильович

Секретар: Козименко Тамара Миколаївна

 • Гарник Т.П., Поканевич О.В., Петріщева В.О., Гарник К.В. Актуальні і проблемні питання в народній медицині: фундаментальні дослідження та впровадження у первинну ланку охорони здоров’я
 • Андріюк Л.В. Роль і місце кафедри у підготовці фахівців з «Народної та нетрадиційної медицини». Стандарти навчання та контролю знань
 • Євтушенко В.В., Радиш Я.Ф. Пріоритетні напрями розвитку механізмів державного регулювання народної медицини в Україні
 • Маглакелидзе Шота Автандилович Камелин био – дорога к жизни
 • Козименко Т.М.  Агрогомеопатія – підтвердження універсальності закону подібності
 • Коваленко О.Є., Коваленко Є.В., Коваленко О.В. Вакумна рефлекторна терапія в реабілітації хворих з плечолопатковим переартритом
 • Чекман І.С., Горчакова Н.О., Поготова Г.А. Гепатопротекторні антиоксиданти природного походження
 • Гудзенко А.В. Актуальні проблеми стандартизації полікомпонентних фітопрепаратів
 • Горова Е. В. Народна і нетрадиційна медицина в первинній ланці охорони здоров’я. Контроль якості при наданні медичної допомоги.
 • Іванов В.Г. Підхід до діагностики та лікування  на сучасному етапі розвитку гомеопатії

13.05-13.45       Перерва, кава

13.50-15.50      Майстер-клас, семінар: Л. Толстого, 9, ауд. 20. за додатковою тематикою

 

14.00-17.00 – ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Регламент – 20 хв.

Головуючі:         

Доан Світлана Івнівна

Середа Петро Іванович

Коваленко Ольга Євгенівна

Павленко Раїса Іванівна     

Лисенюк Віктор Павлович

Поканевич Олександр Валерійович

Секретар: Гарник Кирило Володимирович

 • Дмитрієва А.В. Аюрведа для здоров’я дітей
 • Зубицька В.О. Роль авторської фітотерапії Зубицьких у лікуванні хворих після аварії на ЧАЕС. 30 років поспіль
 • Поліщук О.В. Дельфінотерапія як метод збереження  та підтримки  здоров’я
 • Чорна Т.В. Біоенергетичний компонент в комплексній терапії дитячого аутизму
 • Головаха М.О. Електропунктурне прогнозування в роботі сімейного лікаря як основа системного підходу
 • Поліш М.І. Ендогенне дихання при спортивних навантаженнях як превентивний метод пошкоджуючих факторів
 • Потоцька С.В. Іридодіагностика: експрес та скринінг –діагностика  в щоденній практиці лікаря
 •  Світко О.В. Траволікування  та натуропатія при захворюваннях щитовидної залози
 • Матяш М.М. Досвід реабілітаційної допомоги учасникам АТО

13.50-14.40 Нарада головних позаштатних спеціалістів із спеціальності «Народна і нетрадиційна медицина» (читальна зала)

15.10-15.50 Нарада правління ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України» (читальна зала)

13.50-15.50   Стендові доповіді

Головуючі:         

Козименко Т.М.

Наумова М.І

Коваленко О.Є.

Секретар: Головаха М.О.

 • Павленко Р.І. Науково-методичні скарби народної медицини в Національній науковій  медичній бібліотеці України
 • Ціпоренко С.Ю., Лоскутова І.В. Медична реабілітація чоловіків із малосимптомними формами хронічної урогенетальної інфекції
 • Лоскутов А.Л., Лоскутова І.В. Медична реабілітація хворих на ішемічну хворобу серця у сполученні з герметичною інфекцією
 • Медвідь І.І., Бабінець Л.С., Ониськів Л.С. Порушення психо-емоційного стану при коморбідних патологіях та їх корекція методикою рефлексотерапії
 • Гарник Т.П., Огороднікова Н.П., Пилипчук А.Б., Дудченко Л.Г., Петріщева В.О., Фітопрофілактика  пухлин
 • Кіркілевська Л.М. Лікування аутизму гомеопатичними препаратами
 • Приходько Т.В. Застосування ефірних олій в комплексній терапії опіків І-ІІ ступеня
 • Кучмістов В.О., Шматенко О.П., Кучмістова О.Ф. Аспекти викладання фармакогнозії на етапі післядипломної освіт

 

Засідання 9 квітня 2016 р.

за додатковою програмою

«Гомеопатичні міжнародні читання»:

09.00-09.55 –  Додаткова реєстрація учасників Конференції

 

10.00-13.00 – ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Регламент – 20-25хв.

Головуючі:         

Горова Елла Володимирівна

Гарник Тетяна Петрівна

Козименко Тамара Миколаївна

Секретар: Головаха Марина Олександрівна                   

 • Козименко Т.М. До дня народження Самуїла Ганемана
 • Коломієць Н. О. Правильна реперторизація – гарантія успішного призначення
 • Будзінський В.П. Вивчення і використання Матерія Медика гомеопатичних препаратів за допомогою комп’ютерної програми Microsoft OneNote
 • Потоцька С.В. Цікаві випадки з практики лікаря гомеопата
 • Будзінська В.В. Жінки в гомеопатії
 • Левченко О.В. Випадки лікування ювенільного ревматоїдного артриту, що розвинувся після травми

13.00-14.00 – Перерва

 

14.00-17.00 – ЧЕТВЕРТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Головуючі:

Гарник Тетяна Петрівна

Горова Елла Володимирівна

Козименко Тамара Миколаївна

Секретар: Головаха Марина Олександрівна

 • Кіркілевская Л.Н. Гомеопатія вчора, сьогодні, завтра
 • Білоножко О.Ф. Методологія вибору гомеопатичного препарату при лікуванні гострої і хронічної патології.
 • Андріюк Л.В., Семенова С.В.  Гомеопатична концепція здоров’я
 • Чепаліс Д.В. Випадок конституційного гомеопатичного лікування·      Козименко Т.М. Презентація  гомеопатичної програми RadarOpus
 • Костенко Т.П. Гомеопатичне лікування ушкодження тазостегнового суглоба
 • Черкасенко І.Л. Досвід гомеопатичного лікування дітей в денному неврологічному стаціонарі
 • Тихонова Н.О. Випадок гомеопатичного лікування вологої екземи кисті  

17.00-17.20  –  Обговорення доповідей. Дискусії. Звіти головуючих на      засіданнях

17.20-17.30 – Ухвалення резолюції симпозіуму. Вручення сертифікатів, посвідчень

17.30 –   Урочисте закриття симпозіуму.

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ДЛЯ УЧАСТІ