На сьогодні застосування фітозасобів у комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих на гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) та неспецифічну патологію органів дихання є актуальним і професійно орієнтованим завданням як для майбутніх лікарів, так і спеціалістів, які вже мають достатній рівень кваліфікації.

Т. П. Гарник, д.м.н., професор, К. В. Гарник, к.м.н., В. О. Петріщева, к.ф.н., кафедра фітотерапії, гомеопатії, біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет»; Л. В. Андріюк, д.м.н., професор, Н. В. Мацко, к.м.н., кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Fitoterapiya_ORZ