У статті наведено основні положення “Стратегіі ВООЗ у галузі народної медицини 2014 – 2023 рр.”, висвітлено необхідність її імплементаціі в Україні згідно зі станом здоров’я українського народу та перспективами його погіршення в аспекті поліморбідності та коморбідності.
Надана оцінка наукових здобутків Буковинського державного медичного універсітету за попередні десятиріччя, відзначена їх вагомість і певна відповідальність до зазначеного документу ВООЗ.
Обгрунтована необхідність подальшого проведення наукових досліджень у галузі народної медицини у виші та їх вдосконалення впровадження в практику в контексті рекомендацій ВООЗ, взаємодіі з подібними науковими центрами в Україні та Європі.

Стратегія ВООЗ на Буковині