ПРОГРАМА

науково-практичної конференції з міжнародною участю, яка присвячена

25-річчю заснування кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини

ПВНЗ «Київський медичний університет»

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ»

20 квітня 2018 р., м. Київ

Міністерство освіти і науки України

Міністерство охорони здоров’я України

ПВНЗ «Київський медичний університет»

Національна наукова медична бібліотека України

Академія наук вищої школи України

Відділення фундаментальних проблем медицини

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»

 

 

 

Оргкомітет висловлює вдячність нашим партнерам за підтримку та надану допомогу в проведенні науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини в комплексній терапії»:

Біонорика, Німеччина

ESPARMA GmbH, Німеччина

Pharmaceutical Company «World Medicine»

Медичний центр ТОВ « ФІТО-ДАНІМИР», м.Київ

Ботанічний сад ім. академіка О.В. Фоміна

ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету  імені Тараса Шевченка

Астроцентр «Селена», м.Київ, Україна-Ганновер, Німеччина

Центр нетрадиційної медицини «Енергетика», м.Київ

Центр здоров’я Миколи Яковчука, м.Київ

Медико-виробнича компанія «ЛЯПКО», Україна

ТОВ «Зелена планета Земної»

ТОВ «Ольвія Нова»

 

Інформаційне забезпечення:

Науково-практичні журнали і видання:

«Медична газета «Здоров’я України»

 «Ваше здоров’я»

«Здоров’я і довголіття»

«Фітотерапія. Часопис»

«Зелена планета Земної»

www.uanm.org.ua

www.kmu.edu.ua

Міністерство освіти і науки України

Міністерство охорони здоров’я України

ПВНЗ «Київський медичний університет»

Національна наукова медична бібліотека України

Академія наук вищої школи України,

Відділення фундаментальних проблем медицини

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ

 

Науково-практична конференція  з міжнародною участю,

яка присвячена25-річчю заснування кафедри фітотерапії,

гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини

ПВНЗ «Київський медичний університет»

20 квітня 2018 року

Київ

 

 

Програма затверджена рішенням Вченої Ради

ПВНЗ «Київський медичний університет»

(протокол №7 від 27.03.2018р.)

 

 

Інформація для учасників

Місце проведення Конференції: м. Київ, вул. Льва Толстого, 7.

Національна наукова медична бібліотека, конференційна зала

Зупинка метро: площа Льва Толстого

 

Порядок денний проведення Конференції

Засідання 20.04.2018 р.

09:00-09:55 – Реєстрація учасників                                                                

10:00-10:55 – Урочисте привітання учасників Конференції              

11:00-13:00 – Перше пленарне засідання                                                

13:05-13:45 – Перерва                                                                                     

13:50-16:55 – Майстер-клас, семінар, стендові доповіді                       

16:00-16:55 – Друге пленарне засідання                                                     

Третє пленарне засідання: звіти головуючих на засіданнях (дискусії, обговорення, прийняття проекту резолюції, вручення сертифікатів)

17:00-17:30 – Закриття Конференції 

 

Офіційні мови Конференції: українська, англійська, російська

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Поканевич Олександр Валерійович – президент ПВНЗ «Київський медичний університет»
Заступник голови: Івнєв Борис Борисович – д. мед. н., проф., ректор ПВНЗ «Київський медичний університет»

Співголови:

Павленко Раїса Іванівна – директор Національної наукової медичної бібліотеки України

Наконечний Олександр Григорович – д. фіз.-мат. н., проф., президент Академії наук вищої школи, Україна

Гарник Тетяна Петрівна – д. мед. н., проф., зав. каф. фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет»; екс-головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина» (2012-2017р.); президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»; експерт комісії з фітопрепаратів та гомеопатичних засобів ДЕЦ МОЗ України; академік Академії наук вищої школи, Україна

Андріюк Лук’ян Васильович – д. мед. н., проф., зав. каф. реабілітації і нетрадиційних методів лікування ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»; головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина»

 

Члени організаційного комітету:

Туманов Віктор Андрійович – д. мед. н., проф., почесний ректор ПВНЗ «Київський медичний університет», академік Академії наук вищої школи, Україна

Доан Світлана Іванівна – д. мед. н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти ПВНЗ «Київський медичний університет»

Середа Петро Іванович – д. мед. н., проф., перший проректор  ПВНЗ «Київський медичний університет»

Мегедь Володимир Петрович – д. мед. н., проф., проректор з науково-педагогічної, лікувальної та виховної роботи та міжнародних зв’язків ПВНЗ «Київський медичний університет»

Волошин Олександр Іванович – д. мед. н., проф. каф. пропедевтики внутрішніх хвороб ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, академік Академії наук вищої школи,Україна

Коваленко Ольга Євгенівна – д. мед. н., проф., професор каф. сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П. Л. Шупика; президент ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури»

Радиш Ярослав Федорович – д. н. з державн. управл., проф.

Чекман Іван Сергійович – д. мед. н., проф., член-кореспондент НАН і НАМН України

Шкляр Сергій Петрович – д. мед. н., проф., зав. каф. сімейної медицини, народної і нетрадиційної медицини та санології ХМАПО

Терехов Ерік – голова правління Міжнародної асоціації комплементарної медицини, Латвія

Гокхен Айдогду – голова правління Асоціації комплементарної медицини, Туреччина

 Альфредо Абаскаль Альберназ – доктор хімічних наук Naturopathic Sciences. Директор Європейського інституту досліджень у галузі природничих наук. Керуючий директор Натуропатичної колегії Організації Іспанії

Секретаріат організаційного комітету:

Козименко Тамара Миколаївна, к. мед. н., доц.           тел.+380505811891

Гарник Кирило Володимирович, к. мед. н., доц.          тел.+380503522840

Головаха Марина Олександрівна                                   тел.+380503518050

Матюшко Наталія Миколаївна                                       тел.+380992804848

 

 

Засідання 20 квітня 2018 р.

09:00-9:55 – Реєстрація учасників Конференції

10:00-10:55 – Відкриття науково-практичної конференції

Урочисте привітання:

Поканевич Олександр Валерійович – президент ПВНЗ «Київський медичний університет»

Вітальне слово почесних гостей

Наконечний Олександр Григорович – президент Академії наук вищої школи України

Альфредо Абаскаль Альберназ –доктор хім. наук Naturopathic Sciences, Іспанія

Євтушенко Вячеслав Вікторович – заступник завідувача відділу з питань охорони здоров’я Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України

Челомбітько Лада Іванівна, керівник проектів  та програм ЄМА в країнах Східної Європи

Li Yong Hong – офіційний представник в Україні Департаменту Охорони Здоров’я і Планового Дітонародження Провінції Ганьсу, Китай

Гокхен Айдогду – голова правління Асоціації комплементарної медицини, Туреччина

Терехов Ерік – голова правління Міжнародної асоціації комплементарної медицини, Латвія

Горова Елла Володимирівна – заступник начальника управління-начальник відділу контролю якості медичної допомоги Управління ліцензування та якості медичної допомоги МОЗ України

Радиш Ярослав Федорович – доктор наук з держ. управління, професор

 

 ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ – 11:00-13:00

Головуючий:      Івнєв Борис Борисович

Співголови:        Наконечний Олександр Григорович

Андріюк Лук’ян Васильович

Горова Елла Володимирівна

Чекман Іван Сергійович

Гарник Тетяна Петрівна

Радиш Ярослав Федорович

Секретар:            Козименко Тамара Миколаївна

Регламент доповідей І пленарного засідання – до 15 хв.:

 • Гарник Т.П., Петріщева В.О., Гарник К.В., Парчамі Газає Сепідех, Ігнатова А.В. Фітотерапія як метод здорового способу життя: навчання, лікування та оздоровлення. Концепція та стратегія її розвитку в Україні
 • Андріюк Л.В. Мануальна терапія в діагностиці і лікуванні головного болю шийного походження
 • Гревцова Р.Ю. Розвиток народної і нетрадиційної медицини: правові проблеми і рішення
 • Чіжикова М.Є. Комбінована методика рефлексотерапії із застосуванням мікроакупунктурних систем у лікуванні головного болю у хворих у відновному та резидуальному періодах інсульту
 • Ивнев Б.Б. Доровских А В Доровских М Д. Методы частотно-резонансной диагностики, их применение при диагностике онкозаболеваний на ранних стадиях
 • Беценко Т.П. Слово як лікувальний прийом народної медицини
 • Сіліна Т.М. Роль нетрадиційних методів терапії в комплексному лікуванні порушень жіночого репродуктивного здоров’я
 • Глоба О.П., Біохакінг і сучасні методи інформаційної медицини
 • Гуцол Л.П., Гуцол К.М., Цимбал І.П. Можливості гомеопатії: погляд Миколи Івановича Пирогова
 • Євтушенко Т.В. Фундамент традиционной медицины
 • Дмітрієва А.В. Аюрведа – мистецтво бути здоровим
 • Мельник А.І. Еніоактивна голка для акупунктури
 • Юдин А.В. Информационно-энергетическая структура человека
 • Горова Е. В. Народна і нетрадиційна медицина – можливості і перспективи сьогодення.
 • Абрамов С.В., Соколовський С.І. Погляд на проблемні питання у підготовці майбутніх фахівців для медичної галузі
 • Білоусова І.В. Сучасний менеджмент акне вульгарного. Роль дієтотерапії
 • Жукова Л.П., Войтенко А.В. Проблемні питання народної і нетрадиційної медицини в Україні.

 

13:05-13:45 Перерва

 

Майстер-клас

13:50- 16:55 Регламент –  до 20 хв.

 Модератори: Головаха Марина Олександрівна

Парахін Анатолій Іванович

Самбір Володимир Володимирович

Потоцька Світлана Володимирівна

Антюхов Роман Володимирович

 

Майстер-клас, семінар (за попередньою тематикою, реєстрацією, заявкою).

Місце проведення – вул. Льва Толстого, 9, каб.20, 34

 • Головаха М.О. Інформодіагностика, натуропатична, інформаційна і резонансна терапія вірусу Епштейн-Бара
 • Юдин А.В. Дистанционная диагностика и коррекция функциональных систем человека на любом расстоянии
 • Циркот І.М. Діагностика та корекція аюрведичних дош із застосуванням мануального м’язового тесту
 • Петрашева Т.И. Краниосакральная система – важнейшая система организма. Влияние ликвора на качество здоровья. Результаты практики
 • Галушко І.В. Скринінг-система виходу на первинно-значиме метаболічне ушкодження через мануальне м’язове тестування
 • Прокудін Г.О., Недзвецька О.В. Роль лікаря-біоенергоінформотерапевта у компліментарному лікуванні
 • Газин И.В. Применение Юмейхо-терапии и других методов при межпозвоночных грыжах
 • Земна Н.П. (Зубицька) Що весною заготовляють із лікарських засобів рослинного походження: «Кошик здоров’я»
 • Потоцька С.В. Ірідодіагностика – скринінг-метод контролю за динамікою здоров’я

 

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ – 14:00-16:55 

Головуюча:  Доан Світлана Іванівна

Співголови: Поканевич Олександр Валерійович

Туманов Віктор Андрійович

Середа Петро Іванович

Павленко Раїса Іванівна

Гарник Тетяна Петрівна

Секретар:  Гарник Кирило Володимирович

 

Регламент доповідей 2-го пленарного засідання – до 15 хв.

 • Думенко Тетяна Михайлівна – директор Державного експертного центру МОЗ України: Вітання учасників наукового заходу
 •  Ивнев Б.Б., Доровских А.В. Новый подход к лечению болезни Паркинсона на базе частотно-резонансной терапии, фитотерапии и нанопрепаратов 
 • Фуклева Л.А. Изучение антибактериальной активности вагинальной мази с эфирным маслом чабреца обыкновенного
 • Абраменко В.В. Світовий та вітчизняний клінічний досвід застосування рефлексотерапії в лікуванні хворих з патологією центральної нервової         системи
 • Зубицький О.Д., Зубицька В.О., Зубицька Н.І. Авторська фітотерапія Зубицьких в лікувальній практиці
 • Козименко Т.М. Класична гомеопатія і доказовість
 • Джуренко Н.И. Медико-биологические аспекты исследования лекарственных растений
 • Волченко Е.Е. Четыре уровня терапевтических возможностей – необходимость индивидуального подхода в терапии. Кризис современной медицины
 • Наумова М.І., Войтенко Г.М., Кохан І.В., Тимченко О.Г. Досвід викладання фітотерапії на додипломному і післядипломному рівні освіти у ВМНЗ України
 • Шаурін О.Л., Шитіков Т.О. Про можливості реабілітації воїнів збройних сил України з наслідками бойової черепно-мозкової травми
 • Парахін А.І., Самбір В.В., Антюхов Р.В., Новохатній В.А. Тензегріті та методи пошуку ключових дисфункцій у мануальній терапії
 • Горчакова Н.О., Чекман І.С., Туманов В.А. Реалізація природних нанотехнологій при гемічній гіпоксії
 • Газина И.Г. Фитотерапия и висцеральная терапия как комплексный подход в оздоровлении человека
 • Коваленко О.Є, Абраменко В.В., Чіжикова М.Є. Історичні та соціальні аспекти рефлексотерапії в Україні
 • Ходун С.В., Пленова Т.Н. Застосування фунгопрепаратів в комплексних лікувальних, профілактичних та реабілітаційних програмах

13.50-14.40 Нарада правління ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України» (читальна зала Національної наукової медичної бібліотеки)

15.25-16.55 Стендові доповіді (читальна зала Національної наукової медичної бібліотеки)

Голова: Гридько Олександр Миколайович

Дмітрієва Алла Володимирівна

Співголови: Коваленко Ольга Євгенівна

Секретар: Матюшко Наталія Миколаївна

 

 • Павленко Р.І. До 25-річчя кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет»: Ренесанс скарбів народної медицини в Україні та світі – «Національна наукова медична бібліотека України: флагман літопису народних і наукових здобутків»
 • Волошин О.І., Бойчук Т.М., Іващук О.І., Мещишен І.Ф.,Сенюк Б.П., Васюк В.Л., Волошина Л.О., Малкович Н.М. Стратегія Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я в галузі народної медицини 2014-2023: ретроспективна оцінка діяльності науковців Буковинського державного університету та перспективи досліджень у цьому напрямку на Буковині (www.uаnm.org.ua)
 • Лисенко Т.І., Шолойко Н.В., Лисенко О.С., Попов В.І. Фармакологічний аспект застосування канабіноїдів для лікування психічних розладів
 • Чіжикова М.Є. Мікроакупунктурні системи та їх роль у комплексному лікуванні болю у неврологічних хворих
 • Гарник Т.П., Решетнік Є.М., Дяченко В.Л., Весельський С.П., Макарчук М.Ю., Гарник К.В. Метаболіти пластичного та енергетичного обміну слини в характеристиці функціонального стану людини
 • Шумова Г.С., Владимирова І.М., Ніженковська І.В., Кічапіна Т.В. Перспективи застосування сировини софори жовтіючої у медицині та фармації
 • Мельник В.П., Панасюк О.В., Клименко М.Т., Радиш Г.В., Садомова-Андріанова Г.В., Хурса Т.Г., Гончарова Г.В., Якимова Я.О., Антонюк І.В. Результати дослідження можливої антимікобактеріальної активності окремих засобів рослинного походження
 • Хортецька Т.В., Смойловська Г.П., Мазулін О.В. Дослідження накопичення аукубіну в листі видів роду Plantago L.
 • Меньшова В.О., Березкіна В.І. Інтродукція Adonisvernalis L. (Ranunculaceae)
 • Мирзабаева Н.А. Немедикаментозные методы лечения пациентов с ожирением и дисфункциональными расстройствами билиарного тракта с вегетативной дисфункцией, Казахстан
 • Стешенко Я.М., Мазулін Г.В., Мазулін О.В. Перспективні дикорослі ефіроолійні виду роду Thymus L. флори України
 • Давибіда Н.О., Безпалова Н.М. Фізична реабілітація при дугоподібній деформації хребта у фронтальній площині та ротації хребців навколо своєї вертикальної осі
 • Конечний Ю.Т. Можливості фітотерапії збудників грибкових захворювань людини
 • Смелянець А.Б., Головаха М.О. Принципи організації апаратних методів електропунктурної діагностики та інформотерапії
 • Гевелюк М.М., Постоєнко В.О. Апітерапія, апіпродукти та лікарські засоби на їх основі – перспектива для  майбутнього
 • Крамар Е.Д. Синергія ароматичних олій в оздоровленні
 • Кіркілевська Л.М. Основні відмінності антропософської медицини від класичної гомеопатії
 • Ігнатова А. В. Стандартизовані фітозасоби у превентивній і реабілітаційній терапії ХОЗЛ на тлі метаболічного синдрому
 • Парчамі Газає Сепідех Навчально-методичне забезпечення «Основ фармакогнозії і фітотерапії» у англомовних студентів на медичному і стоматологічному факультетах
 • Петріщева В.О., Гарник К.В. Історичні аспекти формування і становлення професорсько-викладацького колективу кафедри фіітотерапї, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет»
 • Разумний Р.В. Ефективність комбінованого фітозасобу Бронхипрету в імунореабілітації хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки

 

16:55-17:00 – Перерва

 

17:00-17:30 – ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Головуюча:  Доан Світлана Іванівна

Співголови:  Андріюк  Лук’ян Васильович

Волошин Олександр Іванович

Горова Елла Володимирівна

Гарник Тетяна Петрівна

Шкляр Сергій Петрович

Секретар:  Козименко Тамара Миколаївна

17:00-17:20 – Обговорення доповідей. Дискусії.

 Звіти головуючих на     засіданнях

17:20-17:30 – Ухвалення резолюції Конференції. Вручення сертифікатів, посвідчень.

 

17:30-18:00 – Урочисте закриття Конференції