З метою участі у конференції “Класична та комплементарна медицина, медичний туризм, зелені технології. У фокусі уваги Казахстан”. У межах проекту “The Best Practice”. Організатори наукового заходу: Центр Східної Медицини Жас-Ай (Казахстан), Європейська медична асоціація (ЄМА) (Бельгія), Європейська бізнес асамблея (Велика Британія).

У межах конференції з міжнародною участю були представлені практики у сфері іноваційних методів лікування, технології, менеджмент у медицині, офіційний прийом керівництва ЄМА, ознайомлення з досвідом роботи провідного центру Східної медицини Казахстану Жас-Ай, був презентований проект Best  Medical Practice.

У науковому заході приймали участь науковці, практикуючі лікарі, організатори охорони здоров’я із різних країн світу: Китай, Росія, Казахстан, Бангладеш, Бельгії, Італії, країн Балтії, Африки, Великої Британії та України.

У відкритті та впродовж проходження конференції приймали участь державні діячі Казахстану.

Робоча мова для спілкування на конференції була: англійська, російська, казахська.

У роботі наукового заходу приймали участь до 100 осіб, із України – 5 осіб (Харків – 2, Київ – 3).

13.06.2018 р. на першій зустрічі мною була представлена інформація про стан класичної і народної медицини в Україні, а 14.06.2018 р. згідно програми я інформувала міжнародну наукову спільноту про:

 1. Законодавче поле розвитку народної медицини в Україні
 2. Історію і витоки народної медицини в Україні
 3. Засновників, роль і місце ПВНЗ “Київський медичний університет” у підготовці майбутніх лікарів та післядипломну освіту за фахом “Народна і нетрадиційна медицина” та ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України».
 4. Роль цілительства, законодавче поле цілительства.
 5. Міжнародні зв’язки у підготовці майбутніх лікарів.
 6. Видавничу діяльність з напрямку народна медицина.

Після завершення доповіді вручила організаторам примірники наступних науково-практичних видань:

 1. “Фітотерапія. Часопис”, №4, 2017 та №1, 2018 рік.
 2. “Целебные растения. Методы и способы лечения” (авторы А.И. Пашковский, Т.П. Гарник), 2014 г.
 3. “Современная энциклопедия народной и нетрадиционной медицины”. Часть І, 2016 г. и часть ІІ, 2017 г.
 4. Матеріали науково-практичної конференції від 20 квітня 2018 р. “Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини в комплексній терапії”.
 5. “Золота сторінка історії”. Кафедрі фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини – 25 років ПВНЗ “Київський медичний університет”.
 6. Наукові та навчально-методичні праці д. мед. н., професора Гарник Т.П. 1982-2018 рр. та професорсько-викладацького колективу кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини 1993-2018 рр. ПВНЗ “Київський медичний університет”, 2018 р.

Інформація мого виступу викликала жвавий інтерес і пропозиції щодо подальшої співпраці професорсько-викладацьких колективів Казахстану та ПВНЗ “Київський медичний університет”.

15.06.2018 р. була проведена предметна розмова з професором, керівником післядипломної освіти Медичної академії м. Астана.

Мною був висвітлений алгоритм як додипломної, так і післядипломної освіти відповідно до державного стандарту України та інтегрування дисциплін блоку “Народна і нетрадиційна медицина” згідно “Стратегії розвитку народної медицини на 2014-2023 роки”, яка видана Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

До інформації додаються світлини, прес-реліз організаторів англійською мовою, що висвітлюють міжнародний науково-практичний захід, підтверджуючи моє перебування в м. Астана та високий рівень і масштабність подій.

 

Гарник Т.П.

Зав. кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної

медицини, проф. ПВНЗ «Київський медичний університет»,

академік Академії наук вищої школи України, президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»

Фото