СУЧАСНІ  ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ  АСПЕКТИ  РОЗВ’ЯЗАННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ВПРОВАДЖЕННЯ «СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  НАРОДНОЇ  І  НЕТРАДИЦІЙНОЇ  МЕДИЦИНИ» У ПЕРВИННУ ЛАНКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Науковий форум  з міжнародною участю

26 жовтня 2018 року 

Київ – 2018

 

                                                Затверджена рішенням Вченої Ради

                                                ПВНЗ «Київський медичний університет»

                                                (протокол №2 від 02.10.2018 р.)

Інформація для учасників

Місце проведення Форуму: м. Київ, вул. Льва Толстого, 7.

Національна наукова медична бібліотека, конференційна зала

Зупинка метро: площа Льва Толстого

 

План проведення Форуму

Засідання 26.10.2018 р.

Реєстрація учасників                                                                          09:00-09:55

Урочисте привітання учасників Форуму                                                    10:00-10:15

Перше пленарне засідання                                                                 10:20-13:00

Перерва, кава                                                                                      13:05-14:00

Майстер-клас, семінар, стендові доповіді,

школа (аудиторія №20, Льва Толстого, 9)                                                14:05-16:55

Друге пленарне засідання                                                                   14:05-16:55

Третє пленарне засідання: звіти головуючих на засіданнях

(дискусії, обговорення, прийняття проекту резолюції,                   17:00-17:30

вручення сертифікатів)

Закриття Форуму                                                                                        17:30-17:45

 

Офіційні мови Форуму: українська, англійська, російська

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Поканевич Олександр Валерійович – президент ПВНЗ «Київський медичний університет»

Івнєв Борис Борисович – д. мед. н., проф., ректор ПВНЗ «Київський медичний університет» (заступник голови)

Абрамов Сергій Вікторович – к. мед. н., доц., ректор Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини

Співголови:

Павленко Раїса Іванівна – директор Національної наукової медичної бібліотеки України

Наконечний Олександр Григорович – д. фізико-матем. н., проф., президент Академії наук вищої школи України

Гарник Тетяна Петрівна – д. мед. н., проф., зав. каф. фітотерапії, гомеопатії біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет»; головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина» (2012-2017 р.); президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»; експерт комісії з фітопрепаратів та гомеопатичних засобів ДЕЦ МОЗ України; академік Академії наук вищої школи України

Андріюк Лук’ян Васильович – д. мед. н., проф., зав. каф. реабілітації і нетрадиційних методів лікування ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»; головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина»

Члени організаційного комітету:

Туманов Віктор Андрійович – д. мед. н., проф., почесний ректор ПВНЗ «Київський медичний університет», академік Академії наук вищої школи України

Доан Світлана Іванівна – д. мед. н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти ПВНЗ «Київський медичний університет»

Середа Петро Іванович – д. мед. н., проф., перший проректор  ПВНЗ «Київський медичний університет»

Мегедь Володимир Петрович – д. мед. н., проф., проректор з науково-педагогічної, лікувальної та виховної роботи ПВНЗ «Київський медичний університет»

Волошин Олександр Іванович – д. мед. н., проф. каф. пропедевтики внутрішніх хвороб ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, академік Академії наук вищої школи України

Коваленко Ольга Євгенівна – д. мед. н., проф., професор каф. сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П. Л. Шупика; президент ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури»

Радиш Ярослав Федорович – д.н.з державн. управл., проф.

Соколовський Сергій Іванович –к. мед. н., доц, проректор з міжнародних питань Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини

Чекман Іван Сергійович – д. мед. н., проф., член-кореспондент НАН і НАМН України

Шкляр Сергій Петрович – д. мед. н., проф., зав. каф. сімейної медицини, народної і нетрадиційної медицини та санології ХМАПО

Терехов Ерік – голова правління Міжнародної асоціації комплементарної медицини, Латвія

Гокхен Айдогду – голова правління Асоціації комплементарної медицини, Туреччина

Альфредо Абаскаль Альберназ – доктор хімічних наук Naturopathic Sciences. Директор Європейського інституту досліджень у галузі природничих наук. Керуючий директор Натуропатичної колегії Організації Іспанії

 

Секретаріат організаційного комітету:

Козименко Тамара Миколаївна, к. мед. н., доц. +380505811891

Головаха Марина Олександрівна                                   +380503518050

Матюшко Наталія Миколаївна                                       +380992804848

Петріщева Валентина Олександрівна                           +30503274927

 

Засідання 26 жовтня 2018 р.

09:00-9:55 Реєстрація учасників Форуму

10:00-10:15 Відкриття наукового Форуму

Урочисте привітання:

Поканевич Олександр Валерійович – президент ПВНЗ «Київський медичний університет»

Вітальне слово почесних гостей

Наконечний Олександр Григорович – президент Академії наук вищої школи, Україна

Альфредо Абаскаль Альберназ – доктор хім. н. Naturopathic Sciences, Іспанія

Євтушенко Вячеслав Вікторович – заступник завідувача відділу з питань охорони здоров’я Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України

Челомбітько Лада Іванівна, керівник проєктів  та програм ЄМА в країнах Східної Європи

Li Yong Hong – офіційний представник в Україні Департаменту Охорони Здоров’я і Планового Дітонародження Провінції Ганьсу, Китай

Гокхен Айдогду – голова правління Асоціації комплементарної медицини, Туреччина

Терехов Ерік – голова правління Міжнародної асоціації комплементарної медицини, Латвія

Горова Елла Володимирівна – заступник начальника управління – начальник відділу контролю якості медичної допомоги Управління ліцензування та якості медичної допомоги МОЗ України

Радиш Ярослав Федорович – доктор наук з державного управління, професор

 

10:20-13:00 ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Головуючий:      Івнєв Борис Борисович

Співголови:

Наконечний Олександр Григорович

Андріюк Лук’ян Васильович

Горова Елла Володимирівна

Мощич Олександр Петрович

Гарник Тетяна Петрівна

Радиш Ярослав Федорович

Секретар:

Козименко Тамара Миколаївна

 

Регламент доповідей І-пленарного засідання – до 15 хв.:

 • Гарник Т.П., Поканевич О.В., Петріщева В.О., Гарник К.В., Парчамі Газає Сепідех, Ігнатова А.В. Фітотерапія і компліментарна медицина як методологія здорового способу життя: навчання, лікування та оздоровлення. Концепція її розвитку в Україні
 • Андріюк Л.В., Грабоус О.В, Гдиря О.В., Федяєва С.І., Яцюк В. М. Застосування реабілітації на первинному та вторинному  рівнях медичної допомоги у хворих з цереброваскулярною патологією
 • Коваленко О.Є, Чіжикова М.Є., Євтушенко О.В. Нейропластичність як одна з основних віх доказової бази ефективності пунктирних методів терапії
 • Гревцова Р.Ю. Правові питання здійснення медичної практики в умовах реформи
 • Мощич О.П. Міжнародний досвід застосування гомеопатичних лікарських засобів з позиції доказової медицини
 • Козименко Т.М. Міжнародна академія класичної гомеопатії та її концептуальні підходи
 • Абрамов С.В., Гарник Т.П., Бабинец Ф.П., Соколовский С.И. Информационно-энергетическое взаимодействие фитосистем и человеческого организма в условиях эколого- профессионального риска
 • Garcia Carlos ЭДТА – хелатная терапия
 • Лиханов А.Ф., Загородняя С.Д., Лысенко В.С., Доровских А.В., Доровских М.Д. Противовирусные свойства малины и подорожника
 • Кобилянський В.Я., Кобилянська Р.М. Функціонально-динамічне дослідження вегетативної нервової системи за допомогою апаратно-програмного комплексу «Intera – Dia-Cor»
 • Мариловцева Н.А. Интегративный поход в организации медицинской помощи на примере работы медицинского центра Family Care МЦГ
 • Шитіков Т.О. Алгоритм діагностики і фізичної корекції в умовах волонтерського реабілітаційного центру
 • Осипенко Е.Д. Новые авторские методики диагностики и коррекции в астропсихологии для формирования позитивных ценностей человека

13:05-14:00 Перерва, кава

Майстер-клас

14:05- 16:55 Регламент –  до 30 хв.

 Модератори: 

Парахін Анатолій Іванович

Самбір Володимир Володимирович

Потоцька Світлана Володимирівна

 

Майстер-клас, семінар (за попередньою тематикою, реєстрацією, заявкою).

Місце проведення – Льва Толстого, 9, каб. 20, 34

 • Парахін А.І. Постурологія і техніки діагностики та лікування дисфункцій тазу
 • Черная Т.В., Чуприков А.П. Необходимость широкого распостранения телесных практик в Украине
 • Юдин А.В. Дистанционная диагностика и коррекция функциональных систем человека на любом расстоянии
 • Яковчук М.С. Імідж- медицина при птозах
 • Колч В. Вуликотерапія: отриманий оздоровчий ефект від інгаляцій повітрям з вулика. Жива вода: застосування в лікуванні води після витопків воску, цілющі властивості мерви. Оздоровча дія медового масажу, окутування медом, застосування мазей на основі воску, спиртових екстрактів, в реабілітаційний період спортсменів після отримання ними спортивних травм і перевантажень.
 • Земна Н.П. (Зубицька) Лікарські рослини: від харчування до лікування
 • Луцький В.В. Швидка допомога зняття больового синдрому поперекового відділу хребта за допомогою реабілітаційного тренажерного модулю Луцького

 

14:05-16:55 ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Головуюча:

Доан Світлана Іванівна

Співголови:

Поканевич Олександр Валерійович

Туманов Віктор Андрійович

Середа Петро Іванович

Павленко Раїса Іванівна

Гарник Тетяна Петрівна

 

Секретар:  Гарник Кирило Володимирович

 

Регламент доповідей 2-го пленарного засідання – до 15 хв.

 • Тодорова В.І. Досвід інтегрування методів народної і нетрадиційної медицини в навчальні програми на етапах післядипломної освіти провізорів та лікарів
 • Лиханов А.Ф., Загородняя С.Д., Лысенко В.С., Доровских А.В., Доровских М.Д. Разработка новых противовирусных препаратов прямого действия на основе фито- и нанокомпонентов
 • Глоба О.П. Інноваційні технології в умовах інклюзивного навчання осіб з порушеннями психофізичного розвитку
 • Кобилянська Р.М., Кобилянський В.Я. Нутрітивна підтримка корекції ваги і трнсформаціії тіла
 • Головацька О.О. Гендерні особливості змін артеріального тиску за умов психоемоційного стресу
 • Ходун С.В., Пленова Т.Н. Методика применения пептидных биорегуляторов в программах поддерживающей терапии у пациентов с онкологическими заболеваниями
 • Волынец С.В. Препарат на основе личинок восковой моли «Галерин» компании «Апипродукт»
 • Волченко Е.Е. Три принципа Парацельса. Функциональная трехчленность тела человека. Возможности диагностики и терапии
 • Шестак І.Ю., Шестак К.І., Луцький В.В. Механотерапія у предгравідарній підготовці жінок до програми ЕКО
 • Огородник І.М. Експрес метод відновлення фізіологічних процесів організму людини QUANTON
 • Юдин А.В. Информационно-энергетическая структура
 • Скрыпнюк З.Д., Головаха М.А. Опыт преподавания курсов «Электропунктурная диагнстика и информотерапия» с 2003 по 2018 год на базе НИИ информационной медицины, г.Киев

 

14.05 -14.40 Нарада правління ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України» (читальна зала)

 

15.25-16.55 Стендові доповіді (читальна зала бібліотеки)

Голова:

Дмітрієва Алла Володимирівна

Співголови:

Коваленко Ольга Євгенівна

Секретар:

Матюшко Наталія Миколаївна

 

 • Мельник А.І. Результати лабораторних досліджень впливу форми циліндричної спіралі та біологічні об’єкти
 • Компанієць О.Л., Федоров С.М. Симпатикотонія як фактор ризику розвитку і агресивного перебігу хронічної хвороби нирок, корекція станів за допомогою краніосакральної терапії
 • Горчакова Н.О., Галкін О.Ю. Питання безпечності комплексного гомеопатичного препарату для лікування і профілактики грипу  та гострих респіраторних захворювань
 • Меньшова В.О., Березкіна В.І. Інтродукція Foeniculum vulgare Mill
 • Білай І.М., Красько М.П. Вплив фітотерапевтичних засобів на показники перекисного окиснення ліпідів при експериментальній гіперліпідемії
 • Баєва О.В., Слободкін В.І., П’ятниця-Горпинченко Н.К., Тарасова Н.М.,

Клименко Г.В. Інформаційна гігієна як компонент сучасного медіапростору

 • Баєва О.В., П’ятниця-Горпинченко Н.К., Слободкін В.І., Тарасова Н.М.,

Клименко Г.В. Використання інформаційних технологій у галузі гігієни навколишнього середовища

 • Чернецька С.Б., Белей Н.М., Покришко О.В. Дослідження антимікробної активності екстрактів материнки звичайної
 • Ляпко Н.Г. Поверхностная многоигольчатая терапия с использованием аппликаторов Ляпко

 

16:55-17:00 – Перерва

 

17:00-17:30 – ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Головуюча:

Доан Світлана Іванівна

Співголови:

Андріюк  Лук’ян Васильович

Волошин Олександр Іванович

Горова Елла Володимирівна

Гарник Тетяна Петрівна

Шкляр Сергій Петрович

Секретар:

Козименко Тамара Миколаївна

17:00-17:20 – Обговорення доповідей. Дискусії. Звіти головуючих на засіданнях

17:20-17:30 – Ухвалення резолюції Форуму. Вручення сертифікатів, посвідчень

17:30–17:45 – Урочисте закриття Форуму