ЗМІСТ:

МЕДИЦИНА

Туманов В. А., Гарник Т. П., Соколовський С. І., Гарник К. В.
Державна політика в галузі охорони здоров’я та сучасний стан використання методів народної і нетрадиційної медицини в Україні (Огляд літератури). . . . . . 4

Волошин О. І., Бойчук Т. М., Іващук О. І., Мещишен І. Ф., Сенюк Б. П., Васюк В. Л., Волошина Л. О., Малкович Н. М.
Ретроспективна оцінка та перспективи впровадження результатів наукових досліджень вченими Буковинського державного медичного університету крізь призму «Стратегії Всесвітньої організації охорони здоров’я в галузі народної медицини 2014-2023». . . . . . 10

Горчакова Н. О.
Метаболітотропні антигіпоксанти рослинного і синтетичного походження(Огляд літератури) . . . . . 15

Гарник Т. П., Майданюк А. В., Дяченко В. Л., Решетнік Є. М., Весельський С. П., Тимченко І. М.
Метаболіти пуринового обміну в біорідинах за дії фізіологічно активних речовин.  . . . . . 19

Сологуб В. А., Мула З. В., Дмитренко Н. Р.
Особливості лікувальної практики хворих на гострий та хронічний пієлонефрит у поєднанні з фітотерапією. . . . . . 22

Бойчук Т. М., Волошин О. І., Гарник Т. П., Безрук Т. О., Малкович Н. М., Васюк В. Л., Доголіч О. І.
Особливості фітотерапії хворих на хронічний пієлонефрит з коморбідною патологією гастродуоденальної і гепатобіліарної систем (методичні рекомендації). . . . . . 25

Геращенко І. І.
Нанокремнозем як засіб еферентної терапії. . . . . . 34

Бойко М. М., Зайцев О. І., Осолодченко Т. П., Довга І. М., Казмірчук В. В.
Скринінг протимікробних властивостей спиртоводних витяжок із деяких видів ефіроолійної сировини. . . . . . 38

Марушко Ю. В., Гищак Т. В., Лисовець О. В., Марушко Є. Ю.
Ефективність рослинного препарату «Бронхипрет» у монотерапії гострого неускладненого бронхіту у дітей. . . . . . 43

БІОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ

Крюкова А. І., Сіра Л. М., Владимирова І. М.
Визначення діагностичних морфолого-анатомічних ознак плодів софори японської та їх стандартизація. . . . . . 48

Марчишин С. М., Зарічанська О. В., Гарник М. С.
Дослідження флавоноїдів надземних органів лілійника буро-жовтого (Hemerocallis fulva L.) та лілійника гібридного (Hemerocallis hibrida var. «Stella De Oro»). . . . . . 52

Дарзулі Н. П., Грошовий Т. А. 
Використання грушанки круглолистої в медицині та фармації, перспективи створення нових лікарських засобів на її основі (Огляд літератури). . . . . . 55

Підченко В. Т.
Визначення сумарного вмісту полісахаридів біомаси гриба Ganoderma lucidum (Curt.:Fr) P. Karst. . . . . . 58

Убогов С. Г.
Застосування апітерапевтичних засобів східними слов’янами: історія та духовні аспекти. . . . . . 62

Бур’ян К. О.
Аніліз кількісного вмісту вітаміну С в апельсинових соках вітчизняних виробників. . . . . . 65

Медицина Сходу

Гарник Т. П., Соцька Я. А., Шаповалова І. О., Якимович С. Є.
Клінічна ефективність фітопрепарату “Бонджигар” у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із ожирінням, та його вплив на показники клітинної ланки імунітету. . . . . . 69

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ у підготовці фахівців Фітотерапія (методичні рекомендації для практичних і семінарських занять курсу за вибором для студентів 4 курсу медичного факультету). . . . . . 74

Фітотерапія (методичні рекомендації для практичних і семінарських занять курсу за вибором для студентів 4 курсу стоматологічного факульету). . . . . . 75

 

Бажаєте придбати друковану версію Часопису ?

Звертайтесь за телефоном: +38 050 353 03 26

або пишіть на e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com

Зробіть передплату на журнал

Передплата на журнал