Програма
науково-практичної конференції з міжнародною участю
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОМПЛЕМЕНТАРНОЇ /
АЛЬТЕРНАТИВНОЇ (НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ)
МЕДИЦИНИ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ»
13-14 квітня 2019 року
Київ – 2019
Затверджена рішенням Вченої Ради
ПВНЗ «Київський медичний університет»
(протокол №8 від 26.03.2019 р.)