Зоценко Л.О., Кисличенко В.С.

Дослідження макро- і мікроелементного складу сировини Elsholtzia Stauntonii та Elsholtzia ciliata. Study of macro and micro element composition of elsholtzia stauntonii and elsholtzia ciliata herbal raw materials.

16