В. В. Євтушенко, Я. Ф. Радиш
Національна академія державного управління при Президентові України

Медичні знання людства немов нескінченна і могутня ріка,
що несе крізь тисячоліття надбання багатьох рас, цивілізацій і народів.
У цьому бурхливому потоці існує глибинна течія, що живиться
джерелами народної мудрості, яка так і зветься, народна медицина.
Скільки літ існує людина, стільки існує і народна медицина.

симпозтум 21-24.compressed

По матеріалам наукового симпозіуму з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ В НАРОДНІЙ І НЕТРАДИЦІЙНІЙ МЕДИЦИНІ. ЗДОРОВ’Я ТА ДОВГОЛІТТЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ» 08-09.04.2016 р. Київ