3_2019_ 1

ЗМІСТ

Медицина

І. С. Чекман, В. А. Туманов, Г. О. Сирова, Н. О. Горчакова, Л. В. Лук’янова,
Н. М. Чаленко, О. В. Шумейко, О. В. Клименко. Зв’язок між хімічною будовою сполук та біологічною активністю (Огляд літератури)_ 4

А. І. Дорошенко, Г. В. Зайченко, Н. О. Горчакова. Вплив композиту нанодисперсного кремнезему з полігексаметиленгуанідину гідрохлоридом на рівень метаболітів оксиду азоту у щурів з неінфікованим термічним опіком_ 10

О. М. Гопчук. Застосування поліненасичених жирних кислот Омега-3 у комплексній терапії гіперандрогенних станів_ 15

Л. О. Головацька. Особливості вегетативного дисбалансу у пацієнтів зі стрес-індукованою артеріальною гіпертензією_ 19

Т. П. Гарник, В. О. Петріщева, К. В. Гарник, А. Ю. Ігнатова, Парчамі Газае Сепідех.
Клінічний досвід застосування фітозасобів у хворих із коморбідною патологією_ 22

БІОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ

А. В. Сініченко, С. М. Марчишин, Л. В. Слободянюк, Л. І. Будняк. Дослідження фенольних сполук у кореневищах з коренями Primula denticulate Smith, Primula juliae Kusn., Primula saxatilis Кom_ 26

В. І. Литвиненко, М. М. Бойко, Н. В. Попова, Н. І. Куценко. Вивчення цмину піскового сорту «Золотистий»_ 32

С. М. Марчишин, О. В. Полонець, М. С. Гарник, О. В. Зарічанська. Леткі сполуки хризантеми садової багаторічної (Сhrysanthemum hortorum Bailey) сорту Пектораль_ 38

О. П. Хворост, Ю. А. Федченкова, К. С. Скребцова, А. І. Попик. Вивчення морфолого-анатомічної будови бруньок ліщини звичайної Corylus avellana L._ 42

І. І. Герасимець, Л. С. Фіра, І. І. Медвідь. Визначення параметрів гострої токсичності
експериментального екстракту з грибів рейши_ 46

Л. І. Погодіна, Н. Є. Бурда, В. С. Кисличенко. Вивчення амінокислотного складу хвилівника звичайного (Aristolochia clematitis L.)_ 49

Конференції

Ю. Т. Конечний, О. П. Корнійчук,Р. Г. Шикула, Р. Т. Конечна. Пошук нових фітобіотиків з протигрибковою дією_ 52

Т. О. Шитіков. До питання експрес-діагностики посткомоційного синдрома_ 53

О. І. Висоцька, А. М. Головчанський. Викладання традиційної китайської медицини у
Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця_ 55

Т. П. Гарник, К. В. Гарник, В. О. Петріщева, Парчамі Газае Сепідех, А. Ю. Ігнатова.
Від історії ренесансу до реалій сьогодення кафедри_ 56

Рецензія

І. С. Чекман. Рецензія на науково-популярне видання
«Сила гомеопатіїЇ» к. мед. н., доцента Лариси Петрівни Гуцол_ 62

ВІТАННЯ

А. А. Котвіцька. Вітання до Дня фармацевтичного працівника
України_ 64

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Т. П. Гарник. Умови публікації у журналі «Фітотерапія,
часопис»_ 65

Конференції, симпозіуми, форуми-виставки.

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Сучасні теоретико-практичні аспекти реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну ланку охорони здоров’я» 22 листопада 2019 р._ 68

Інформація по конференції 22.11.2019 р._ 68

Анкета учасника_ 71

До 85-річчя Євгена Степановича Товстухи_ 72

 

Бажаєте

придбати друковану версію Часопису?

Звертайтесь за телефоном: +38 050 353 03 26

або пишіть на e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com

Зробіть передплату на журнал

Передплата на журнал