Зв’язок між хімічною будовою сполук та біологічною активністю (Огляд літератури).

І. С. Чекман, В. А. Туманов, Г. О. Сирова, Н. О. Горчакова, Л. В. Лук’янова,
Н. М. Чаленко, О. В. Шумейко, О. В. Клименко.

3_2019_ 4
3_2019_ 5
3_2019_ 6
3_2019_ 7
3_2019_ 8
3_2019_ 9

 

ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 3/2019