Вплив композиту нанодисперсного кремнезему з полігексаметиленгуанідину гідрохлоридом на рівень метаболітів оксиду азоту у щурів з неінфікованим термічним опіком.

А. І. Дорошенко, Г. В. Зайченко,Н. О. Горчакова.

3_2019_ 10
3_2019_ 11
3_2019_ 12
3_2019_ 13
3_2019_ 14

 

ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС № 3/2019