Звіт

про науковий симпозіум з міжнародною участю

«Сучасні теоретико-практичні аспекти реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини у первинну ланку охорони здоров’я»,

організаторами якого були

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»,

Національна наукова медична бібліотека України,

Відділення фундаментальних проблем медицини

Академії наук вищої школи України,

Кафедра реабілітації і нетрадиційної медицини

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького,

Кафедра фітотерапії, гомеопатії і біоенергоінформаційної медицини

ПВНЗ «Київський медичний університет»,

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини,

ТОВ «Науково-дослідний інститут інформаційної медицини»

 

Т. П. Гарник, д. мед. н., професор

Л. В. Андріюк, д. мед. н.,професор

С. В. Абрамов, к. мед. н., доцент

О. Є. Коваленко, д. мед. н., професор

В. А. Туманов, д. мед. н., професор

М. О. Головаха

 

Оргкомітет наукового симпозіуму з міжнародною участю «Сучасні теоретико-практичні аспекти реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну ланку охорони здоров’я» (далі – Симпозіум) запросив до участі у роботі наукового заходу в якості доповідачів і слухачів науковців, лікарів, цілителів, студентів і всіх, кому було не байдуже питання щодо здорового способу життя і альтернативних/комплементарних методів оздоровлення. У науковому заході прийняли участь понад 170 осіб.

Симпозіум було занесено до “Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводяться у 2019 році МОН України, Свідоцтво №182 від 02 липня 2018 р. і був проведений за адресою: м. Київ, вулиця Льва Толстого, 7, у великій конференційній залі Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України.

Метою заходу було обговорення актуального стану щодо вивчення і реалізації методів народної та нетрадиційної медицини (НіНМ) поміж інших методів у контексті рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) «Стратегія розвитку народної медицини на 2014-2023 рр.» та впровадження найбільш ефективних, безпечних методів НіНМ у первинну ланку охорони здоров’я України та інших країнах світу.

У той час, як в одних країнах світу методи НіНМ успішно розвиваються, а в деяких країнах, включаючи Україну, з впровадженням методів НіНМ виникають складнощі в контексті освіти, лікувальної практики, що потребувало обговорення та опрацювання рішень та їх адаптації до актуальних, сучасних умов сьогодення в Україні.

Тож запрошенні фахівці, учасники ділися досвідом, надихаючи один одного на творчі рішення та нестандартні підходи, керуючись нормативно-правовими документами в Україні, рекомендаціями ВООЗ, опираючись на принципи доказових методів у медицині.

Необхідно відмітити, що попередньо у межах Симпозіуму 25 жовтня 2019 р. на окремих майданчиках була проведена з різних напрямків і методів НіНМ, спеціалізована виставка «Альтернативна медицина – 2019: Здоров’я і довголіття від природи. Ярмарок здоров’я» та в межах Національної програми «Медичний Олімп України», якою були визначені, вшановані і нагородженні практикуючі лікарі, медичні сестри, науковці Почесною Грамотою та орденом «Медична Слава України» за сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок в охорону здоров’я, у тому числі і фахівці за фахом «Народна та нетрадиційна медицина» – 32 особи.

Всі ми були свідками і учасниками цікавих тем Симпозіуму, які були розглянуті на науково-практичних майданчиках, зокрема:

 1. Розвиток народної (комплиментарної/альтернативної) медицини в Україні та світі у відповідності з основними напрямками, викладеними у «Стратегії ВООЗ по народній медицині на 2014-2023 роки».
 2. Структура НіНМ в Україні, правові та юридичні аспекти. Науково-методичне обґрунтування застосування методів НіНМ у первинній ланці охорони здоров’я, їх реалізація.
 3. Економічна доцільність ефективності застосування методів НіНМ в умовах економічної кризи в Україні.
 4. Фармакогнозія і фітотерапія: досвід впроваждення і застосування у медицині.
 5. Гомеопатія: досвід викладання і застосування у медицині.
 6. Аюрведа і тибетська медицина: реалії та перспективи.
 7. Інформаційна медицина: досвід впроваждення і застосування у медицині. Реалії та перспективи.
 8. Інформаційна гігієна і інформаційний простір у сучасному світі: «Слово лікує, слово вбиває». Психологічне і фізичне «вигорання».
 9. Відновлення психічного і фізичного здоров’я привентивними методами НіНМ в учасників і мешканців території бойових дій, керуючись досвідом та настановами НАТО.
 10. Електрозональна, електропунктурна та інформаційна діагностика: досвід впровадження як скринінг – методу діагностики та контролю ефективності лікування у первинній ланці охорони здоров’я.
 11. Біорезонансна терапія: принципи та перспективи.
 12. Питання деонтології та лікарської етики у сфері НіНМ.
 13. Актуальні питання і перспективи діяльності громадських організацій – асоціацій у захисті, збереженні і примноженні громадського здоров’я.
 14. Якість, ефективність і безпечність методів НіНМ у первинній ланці медичної практики.

Ми не вперше розглянули та обговорили наступні актуальні питання і напрямки комплиментарної/альтернативної (народної та нетрадиційної медицини, натуропатії), на Симпозіумі, які практикують у багатьох країнах світу, які визнанні у тому числі і в Україні та мають достатнє застосування, визнання та довіру як серед лікарів, так і широких верств населення:

 • Фітотерапія
 • Ароматерапія
 • Апітерапія
 • Гірудотерапія
 • Аюрведа
 • Традиційні системи детоксикації та харчування.
 • Інформаційна медицина.
 • Біорезонансна терапія.
 • Мікрогенераторна терапія
 • Гомеопатія
 • Акупунктура (рефлексотерапія), су-джок терапія
 • Традиційні системи діагностики (пульсова, за зонами проекції органів)
 • Електропунктурна діагностика
 • Масаж, мануальна терапія
 • Остеопатія, краніо-сакральна терапія
 • Цілительські практики
 • Психологічна підтримка фахівців
 • Навчання фахівців
 • Законодавча база, організаційні питання.

Всі, як колеги та широке коло учасників наукового заходу були свідками різних форм участі у Симпозіумі:

 • Усна доповідь з можливістю презентації в PowerPoint;
 • Презентація компанії,а також вищих навчальних закладів;
 • Майстер-класів у двох аудиторіях;
 • Публікація тез, статей;
 • Виставка продукції та медичних практик;
 • Очна участь у трьох пленарних засіданнях та заочна і дистанційна участь, стендові доповіді.

Матеріали Симпозіуму були вчасно опубліковані у збірнику, а також подані до професійного науково-практичного видання «Фітотерапія. Часопис» відповідно стандартів і рекомендацій ВАК МОН України до наукових публікацій.

Матеріали, в яких були порушені принципи біоетики та, які не відповідали зазначеним вимогам до друку не приймалися.

Спілкування велося за поштою e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com

Офіційна мова спілкування були: українська, англійська, російська.

Всім учасникам по завершенні наукового заходу були вручені сертифікати із зазначенням кількості балів, які враховуються при проходженні атестації фахівців.

Всі учасники працювали за наступним регламентом і програмою,: які було затверджено оргкомітетом та рішенням Вченої ради ПВНЗ «Київський медичний університет» (протокол №2 від 29 жовтня 2019 року):

09:00-09:55 – Реєстрація учасників

10:00-10:20 – Відкриття заходу. Вітання учасників

10:20-13:00 – I Пленарне засідання

13:00-14:00 – Перерва

14:00-17:00 – II Пленарне засідання

17:00-18: 00 – дискусії, прийняття резолюції, закриття пленарних засідань.

Значну роботу забезпечив секретаріат Симпозіуму, який працював за наступною телефонною адресою:

кафедра фітотерапії, гомеопатії і біоенергоінформаційної медицини – (044) 560-88-27, старший лаборант – Матюшко Наталія Миколаївна; асистент, кандидат біологічних наук – Парчамі Сепідех Газае +38(066) 217-13-21;

директор НДІ Інформаційної медицини – Головаха Марина Олександрівна Вайбер +38(050) 351-80-50;

лікар, асистент Потоцька Світлана Володимирівна +38(050) 205-95-14;

Голова організаційного комітету – +38(050) 353-03-26, доктор медичних наук, професор – Гарник Тетяна Петрівна.

Всі організатори і учасники плідно співпрацювали з метою розкриття нових науково-практичних досягнень в ім’я реалізації цілі на досягненні міцного здоров’я, що не можливо для реалізації щастя, родинного затишку та подальшого успішного зростання і збереження нації, маючи наснагу примноження природних, натуральних методів і засобів.

Організатори і учасники з великою надією у майбутнє, де буде панувати порозуміння, повага, злагода, взаємодопомога на благо здоров’я усіх верств населення, реалізовували програму наукового заходу за наступним сценарієм.

Оргкомітет висловлює вдячність усім за підтримку та надану організаційно-методичну, науково-практичну, юридичну допомогу в організації і проведенні наукового симпозіуму з міжнародною участю «Сучасні теоретико-практичні аспекти реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну ланку охорони здоров’я»:

Біонорика, Німеччина

ESPARMA GmbH, Німеччина

Pharmaceutical Company «World Medicine»

Медичний центр ТОВ «ФІТО–ДАНІМИР», м. Київ

Ботанічний сад ім. академіка О. В. Фоміна

ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Астроцентр «Селена», м. Київ, Україна – Ганновер, Німеччина

Центру нетрадиційної медицини «Енергетика», м. Київ

Центру здоров’я Миколи Яковчука, м. Київ

Медико-виробничій компанії «ЛЯПКО», Україна

ТОВ « Зелена планета Земної»

ТОВ «Ольвія Нова»

Та інформаційне забезпечення наукового заходу наступними виданнями:

«Здоров’я і довголіття»

«Фітотерапія. Часопис»

«Зелена планета Земної»

www.uanm.org.ua

www.kmu.edu.ua

Науковий захід проведено за підтримки:

Міністерства освіти і науки України – реєстрація;

Національна наукова медична бібліотека МОЗ України – місце проведення, науково-методичний супровід, інформаційне забезпечення;

Академія наук вищої школи України,

Відділення фундаментальних проблем медицини –  науково-методичне забезпечення;

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,

Кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини – науково-методичне, інформаційне забезпечення, опірна кафедра додипломної і післядипломної освіти за фахом «Народна та нетрадиційна медицина»;

ПВНЗ «Київський медичний університет»,

Кафедра фітотерапії, гомеопатії і біоенергоінформаційної медицини – програмне і науково методичне забезпечення і супровід заходу;

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини – навчально-науковий супровід, формування програми заходу;

ТОВ «Науково-дослідний інститут інформаційної медицини» – технічно-інформаційне, організаційне забезпечення наукового заходу;

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України» – формування методології, концепції, програми та організаційні-методичні заходи з формування спільноти фахівців, учасників наукового заходу, а також забезпечення матеріально-технічного супроводу: «Сучасні теоретико-практичні аспекти реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну ланку охорони здоров’я», як науковий захід з міжнародною участю відбувся 22 листопада 2019 року у м. Києві, відповідно рішення Вченої Ради ПВНЗ «Київський медичний університет»: протокол №2 від 29 жовтня 2019 року.

Організаційний комітет був представлений відомими науковцями як в царині класичної, так і комплементарної/альтернативної (народної і нетрадиційної) медицини та інших наукових напрямків.

Модератори: Доан Світлана Іванівна – д. мед. н. проф., проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти ПВНЗ «Київський медичний університет»

Туманов Віктор Андрійович – д. мед. н., проф., почесний ректор ПВНЗ «Київський медичний університет»

Абрамов Віктор Васильович – д. мед. н., проф., президент Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини (ДМІТНМ)

Наконечний Олександр Григорович – д. фізико-матем. н., проф., президент Академії наук вищої школи, Україна

Гарник Тетяна Петрівна – д. мед. н., проф., зав. каф. фітотерапії, гомеопатії біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет»; екс-головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина» (2012-2017 р.); президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»; експерт комісії з фітопрепаратів та гомеопатичних засобів ДЕЦ МОЗ України; академік Академії наук вищої школи, Україна

Андріюк Лук’ян Васильович – д. мед. н., проф., зав. каф. реабілітації і нетрадиційних методів лікування ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»; головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина»

Члени організаційного комітету:

Абрамов Сергій Вікторович – к. мед. н., доц., ректор ДМІТНМ

Волошин Олександр Іванович – д. мед. н., проф. каф. пропедевтики внутрішніх хвороб ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, академік Академії наук вищої школи України

Коваленко Ольга Євгенівна – д. мед. н., проф., каф. сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П. Л. Шупика; президент ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури»

Радиш Ярослав Федорович – д. н. з державн. управл., проф.

Соколовський Сергій Іванович – к. мед. н., доц., проректор з міжнародних зв’язків ДМІТНМ

Шкляр Сергій Петрович – д. мед. н., проф., зав. каф. сімейної медицини, народної і нетрадиційної медицини та санології ХМАПО

Терехов Ерік – голова правління Міжнародної асоціації комплементарної медицини, Латвія

Гокхен Айдогду – голова правління Асоціації комплементарної медицини, Туреччина

Альфредо Абаскаль Альберназ – доктор хімічних наук Naturopathic Sciences. Директор Європейського інституту досліджень у галузі природничих наук. Керуючий директор Натуропатичної колегії Організації Іспанії

Секретаріат організаційного комітету:

Демидова Олена Якимівна                                                        +38(063)451-84-85

Гарник Кирило Володимирович, к. мед. н., доц.                    +38(050)352-28-40

Головаха Марина Олександрівна                                             +38(050)351-80-50

Матюшко Наталія Миколаївна                                                 +38(099)280-48-48

Парчамі Сепідех Газае, к. біол. н., асист.                                 +38(066)217-13-21

Потоцька Світлана Володимирівна                                          +38(050)205-95-14

Перше пленарне засідання 22 листопада 2019 р. відбулося після проведеної з 09:00-9:55 реєстрації учасників Симпозіуму та з 10:00-10:15 відкриттям наукового заходу: вітанням учасників.

З урочистим відкриттям, представленням президії засідання і привітанням учасників звернулась Гарник Тетяна Петрівна, яка зачитала вітальне звернення від: Бахтеєвої Тетяни Дмитрівни – Заслуженого лікаря України, доктора медичних наук, Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я 6-7 скликання.

Про актуальне значення наукового заходу у своїх вітальних виступах відмітили:

Литвинчук Надія Юхимівна – Державний експерт Апарату Ради Національної безпеки і оборони України

Наконечний Олександр Григорович – доктор фізико-математичних наук, професор, президент Академії наук вищої школи України

Кендюхов Олександр Володимирович – доктор економічних наук, професор, Spacetime, президент – «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки»

Альфредо Абаскаль Альберназ – доктор хім. н. Naturopathic Sciences, Іспанія

Євтушенко Вячеслав Вікторович – заступник завідувача відділу з питань охорони здоров’я Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України

Литвинова Лада Іванівна, керівник проектів  та програм ЄМА в країнах Східної Європи

Хайчжень Го – лікар Китайської Традиційної медицини, Китай

Гокхен  Айдогду – голова правління Асоціації комплементарної медицини, Туреччина

Терехов Ерік – голова правління Міжнародної асоціації комплементарної медицини, Латвія

Радиш Ярослав Федорович – доктор наук з державного управління, професор

Циганов Віктор Анатолієвич – доктор медичних наук, професор, президент Академії Цілісної Медицини, Німеччина.

На першому пленарному засіданні, модераторами якого були: Наконечний Олександр Григорович, Андріюк Лук’ян Васильович, Гарник Тетяна Петрівна, Радиш Ярослав Федорович і секретарі: Головаха Марина Олександрівна, Потоцька Світлана Володимирівна були заслухані доповіді:

 • Крутов В. В. Синтез класичної та народної медицини в контексті іноваційних системно-природніх знань про людину
 • Гарник Т. П., Петріщева В. О., Гарник К. В., Парчамі Сепідех Газае, Ігнатова А. Ю. Фітотерапія як складова натуральної і комплементарної медицини. Концепція і стратегія її розвитку в Україні і світі
 • Андріюк Л. В. Системна корекція організму методами гідротерапії
 • Гревцова Р. Ю. Народна медицина і Закон: що потрібно знати лікарю і цілителю
 • Лупенко С. А. Випереджувальні стратегії ангрейду народної медицини як важливої складової майбутньої інтегративної наукової медицини
 • Гарник Т. П., Петріщева В. О., Туманов В. А., Гарник К. В., Ігнатова А. Ю., Герцюк Т.І. Сучасний погляд на пробіотики останнього покоління і Омега -3 ПНЖК у профілактичних заходах
 • Мощич О.П. Місце фармакопейних біорегуляційних препаратів у лікуванні захворювань респіраторної системи у дітей
 • Коваленко О. Є., Євтушенко Є. В., Коваленко О. В. Шкірна патологія з позицій Традиційної Східної медицини
 • Глоба О. П. Комплементарна реабілітологія: сучасні засоби діагностики та немедикаментозної корекції психофізичного стану дітей і дорослих
 • Ніколаєв М. М. Пірамідотерапія – триєдність медицини: профілактика, оздоровлення і реабілітація
 • Гуцол Л. П., Гуцол К. М. Розвиток доказової бази гомеопатії як необхідний фактор врегульованої імплентації цього напряму альтернативної медицини у систему охорони здоров’я
 • Євтушенко В. В., Радиш Р. В., Радиш Я. Ф. Регулювання розвитку комплементарної та альтернативної медицини в Україні та країнах Європейського Союзу
 • Антюхов Р. В. Основні напрямки розвитку мануальної терапії у світі
 • Наумова М. І., Давтян Л. Л., Коритнюк Р. С., Оліферова Т. Ф., Дроздова А. О. Викладання фітотерапії  на циклі тематичного удосконалення лікарів у системі безперервного професійного розвитку
 • Присяжнюк О. А., Мирна А. І. Ефективність використання гомеопатії при вегетативних порушеннях у кардіології
 • Степура В. П., Байбаков В. М., Євтушенко Т. В. Актуальність інтеграції культурної спадщини медицини народів світу у первинну ланку охорони здоров’я України
 • Абрамов С. В., Соколовський С. І. Концептуальні питання традиційної і нетрадиційної медицини у підготовці майбутніх спеціалістів
 • Назарчук І. А. Досвід застосування методів народної і нетрадиційної медицини в лікуванні хворих з вертеброневрологічними розладами
 • Жукова Л. П., Войтенко А. В. Цілительство як складова народної і нетрадиційної медицини в Україні.

У другій половині дня, після перерви у двох залах були проведені майстер-класи. Модераторами були Головаха Марина Олександрівна, Парахін Анатолій Іванович, Герцюк Т.І., Самбір Володимир Володимирович.

Потоцька Світлана Володимирівна, Антюхов Роман Володимирович: майстер-клас-1 у читальній залі за наступною тематикою:

 • Галян Я. О. Відновлення психічного і фізичного здоров’я методами тібетської йоги сну
 • Ніколаєв М. М. Медична піраміда – сучасний інструмент біохакінга
 • Черненко І. В. Відкриття енергетичних каналів за допомогою практики вичитки хрестом
 • Овчаренко О. М. Можливості Су Джок терапії
 • Яковчук М. С. Післяпологові проблеми у жінок
 • Малий О. В. Стимулін-Д терапія.

А майстер-клас-2, у великому конференційному залі під керівництвом Соколовського Сергія Івановича, Андріюка Лук’яна Васильовича, Коваленко Ольги Євгенівни, Мощича Олександра Петровича були представлені наступними доповідачами проблемні теми, які хвилюють наукову спільноту, практикуючих лікарів, студентів і пацієнтів:

 • Мощич О. П. Міжнародний досвід застосування гомеопатичних лікарських засобів з позицій доказової медицини (відповідно рекомендацій ВООЗ)
 • Кобилянський В. Я., Кобилянська Р. М. Векторна зональна діагностика PSI Vector Diacor. Можливості та перспективи практичного застосування
 • Земна Н. П. (Зубицька). Що на зиму заготовляють із лікарських засобів рослинного походження: «Кошик здоров’я»
 • Кобилянська Р. М., Кобилянський В. Я. Моніторинг стану імунної системи і контроль ефективності застосування імунокоректорів з використанням АПДК «DiaCor»
 • Головаха М. О., Скрипнюк З. Д. Інформаційні технології в медицині.

Друге пленарне засідання, модераторами якого були: Доан Світлана Іванівна, Туманов Віктор Андрійович, Відьма Аурелія В’ячеславівна, Андріюк Лук’ян Васильович, Гарник Тетяна Петрівна, Соколовський Сергій Іванович; секретарі: Гарник Кирило Володимирович, Потоцька Світлана Володимирівна пройшло під гаслом комплементарних/альтернативних як методів і засобів діагностики, так і превентивно-лікувальних:

 • Семенюк Л. І. Метафізика крові: допоможи своєму серцю
 • Філатович О. В. Практика Живого Слова
 • Осипенко О. Д., Буянов Ю. В. Застосування астрологічних методик з метою вирішення різних задач у діяльності людини
 • Зубицька В. О., Зубицька Н. І. Авторська фітотерапія п’яти поколінь Зубицьких у медичній практиці
 • Пленова Т. М., Ходун С. В. Метод RANCу практиці лікаря-інтерніста
 • Чорна Т. В. Кольор і асиметрія мозку (до пам’яті про професора А.П. Чуприкова)
 • Березкіна В. І., Меньшова В. О. Інтродукція Archangelica officinalis Hoffm (Apiaceae)
 • Галян Я. О. Йога сну
 • Євтушенко Т. В., Адегова Л. Я. Про викладання дисципліни «Фізіологічна регуляційна медицина»
 • Шитіков Т. О. Комплементарна медицина у реабілітації воїнів ЗСУ з наслідками бойової ЧМТ
 • Дорошенко А. І., Зайченко А. В., Горчакова Н. О., Суворова З. С. Вплив композиту нанодисперсного кремнезему та полігексаметилен гуанідину гідрохлориду на формування біоплівки сформовані P. aeruginosa
 • Волошин О. І., Горевич С. С., Волошина Л. О. Апіфітотерапевтичні підходи до лікування хворих із синдромом хронічної втоми
 • Шолойко Н. В. Перспективні лікарські засоби рослинного походження і Традиційні лікарські засоби в ЕМА та в Україні

У межах Симпозіуму була проведена нарада правління ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України» (у холі)

Також учасники Симпозіуму представили свої наукові напрацювання у вигляді стендових доповідей у читальній залі бібліотеки

Модератори засідання: Потоцька Світлана Володимирівна, Коваленко Ольга Євгенівна, Соколовський Сергій Іванович і секретар – Демидова Олена Якимівна надали високу оцінку представленим інформативним науковим стендовим працям: Відьма А. В., Коломієць Л. М. Від Ренесансу скарбів народної медицини в Україні та світі до сьогодення – «Національна наукова медична бібліотека МОЗ України: флагман літопису народних і наукових здобутків»

 • Волошин О. І., Бойчук Т. М., Іващук О. І., Мещишен І. Ф., Сенюк Б. П., Васюк В. Л., Волошина Л. О., Малкович Н. М. Стратегія Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я в галузі народної медицини 2014-2023: ретроспективна оцінка діяльності науковців Буковинського державного університету та перспективи досліджень у цьому напрямку на Буковині (www.uаnm.org.ua)
 • Білай І. М., Хільковець А. В. Вивчення нейролептичної активності фітопрепаратів
 • Головацька Л. О. Гіпотензивна ефективність немедикаментозних методів лікування у хворих на артеріальну гіпертензію на тлі метаболічного синдрому
 • Гузинець Є. Ф. Застосування тіворелю в комплексній терапії цукрового діабету другого типу у хворих на деформуючий остеоартроз
 • Лоскутова І. В., Бічевська Р. Г. Ефективність профілактичного лікування невиношування вагітності у передгравідарний період у жінок із хронічними захворюваннями гепатобіліарної системи
 • Мирзабаева Н. А. Комплементарные методы в привентивной и реабилитационной терапии пациентов с ожирением и дисфункциональными расстройствами билиарного тракта с вегетативной дисфункцией, Казахстан
 • Стешенко Я. М., Мазулін О. В. Дослідження ліпофільних сполук трави чебрецю мішано-запашного
 • Лоскутова І. В., Бережний Є. П., Карандаш Н. П. Профілактика загострення хронічного обструктивного захворювання легень у хворих із рецедивною герпетичною інфекцією
 • Попова Я. В., Мазулін О. В. Накопичення флавоноїдів та гідрооксикоричних кислот у траві осоту польового
 • Лоскутов А. Л. Імунореабілітація хворих на неалкогольний стеатогепатит в коморббідності із деформуючим остеоартрозом на фоні хелікобактеріозу
 • Смілянець А. Б., Головаха М. О. Новини в організації апаратних методів електропунктурної діагностики та інформотерапії
 • Гевелюк М. М., Постоєнко В. О., Синишин Д. М. Апітерапія, апіпродукти та лікарські засоби на їх основі – перспектива для майбутнього здоров’я населення України та міжнародної співпраці.
 • Крамар Е. Д. Фітоароматичні олії у профілактиці і оздоровленні
 • Кіркілевська Л. М. Про правильність вибору гомеопатичного препарату
 • Ігнатова А. Ю. Впровадження перспективних стандартизованих фітозасобів у комплексній, превентивній і реабілітаційній терапії хворих із хронічними обструктивними захворюваннями легень на тлі метаболічного синдрому. Віддалені результати спостереження та контролю проведеної терапії
 • Парчамі Сепідех Газае. Перспективи навчально-методичного забезпечення «Основ фармакогнозії і фітотерапії» у англомовних студентів та студентів України на медичному і стоматологічному факультетах
 • Петріщева В. О., Гарник К. В., Гарник Т. П. Історичні 27-річні аспекти щодо формування і становлення професорсько-викладацького колективу кафедри фітотерапії з основами фармакогнозії з послідуючою трансформацією у кафедру «фітотерапію, гомеопатію та біоенергоінформаційну медицину ПВНЗ «Київський медичний університет» до реаліїв сьогодення.

Третє пленарне засідання у складі модераторів: Доан Світлани Іванівни, Андріюка Лук’яна Васильовича, Гарник Тетяни Петрівни, дистанційно – Шкляра Сергія Петровича, Абрамова Сергія Вікторовича і секретаря – Потоцької Світлани Володимирівни пройшло за участі модераторів та головуючих на пленарних засіданнях та майстер-класів в обговоренні доповідей. Дискусії пройшли активно, з висвітлення проблемних питань інтегрування методів і засобів комплементарної/альтернативної медицини у первинну ланку охорони здоров’я згідно рекомендацій ВООЗ «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини 2014-2023 роки».

У завершення була обговорена і ухвалена резолюція Симпозіуму та вручені сертифікати і посвідчення новим членам ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України».

Урочисте закриття завершило роботу Симпозіуму.

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

Наукового симпозіуму з міжнародною участю

«Сучасні теоретико-практичні аспекти реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» в первинну ланку охорони здоров’я», 22 листопада 2019 р.

22 листопада 2019 р. в рамках Наукового симпозіуму з міжнародною участю «Сучасні теоретико-практичні аспекти реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» в первинну ланку охорони здоров’я» за адресою м. Київ, вул. Льва Толстого, 7, Національна наукова медична бібліотека учасниками були обговорені основні проблемні питання: актуальний стан розвитку, стандартизації методів народної та нетрадиційної медицини (НіНМ) поміж інших методів в контексті рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) «Стратегія розвитку народної медицини на 2014-2023 рр.» та впровадження найбільш ефективних методів НіНМ в первинну ланку охорони здоров’я.

Розглянуті питання розвитку народної (комплементарної, альтернативної) медицини в Україні та світі у відповідності з основними напрямками, викладеними в «Стратегії ВООЗ  народної медицини на 2014-2023 роки», структури НіНМ в Україні, правові та юридичні аспекти, науково-методичне обґрунтування застосування методів НіНМ у первинній ланці охорони здоров’я, економічна доцільність ефективності застосування методів НіНМ в умовах економічної кризи в Україні, стан і розвиток окремих методів НіНМ, питання деонтології та лікарської етики у галузі НіНМ, актуальні питання та перспективи громадських організацій–ассоціацій.

У зв’язку з цим, учасники Наукового симпозіуму з міжнародною участю «Сучасні теоретико-практичні аспекти реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» в первинну ланку охорони здоров’я» одноголосно прийняли:

 1. Надалі впроваджувати методи народної і нетрадиційної у первинну ланку охорони здоров’я шляхом подальшого включення у програми додипломної та післядипломної освіти і зацікавлених вищих медичних учбових закладах, керуючись Законом «Про вищу освіту».
 2. Сконцентрувати організаційну діяльність на розширенні осередків Асоціації фахівців з НіНМ.
 3. Поінформувати фахівців щодо наявних курсів, семінарів, циклів підвищення кваліфікації, тематичного удосконалення, методичних посібників, у тому числі через сайт і місцеві осередки НіНМ. Запропонувати фахівцям та організаціям, що мають спеціалістів НіНМ, співробітництво з сайтом ВГО «Асоціація фахівців з НіНМ України».
 4. Продовжити організацію он-лайн засобів комунікаціх фахівців НіНМ.
 5. Надалі розширювати міжнародне співробітництво ВГО «Асоціація фахівців з народної та нетрадиційної медицини України».
 6. З урахуванням особливої складності і унікальності природи Людини, котра виходить далеко за межі її біологічної сутності, відновити повноцінне здоров’я тільки засобами класичної медицини неможливо. Забезпечити вирішення цього життєво-важливого питання можна тільки за умови об’єднання можливостей, ресурсів і потенціалу фахівців, представлених як алопатичною, так і народною, нетрадиційною медициною. Треба зробити так, щоби поруч з академічними докторами-медиками, біофізиками, нейрофізіологами, психологами та іншими науковцями активно працювали визнані своїми верифікованими практичними результатами народні цілителі, фахівці з екстрасенсорними навичками, космологи, астрологи та інші. Достовірно виявити, пояснити і впровадити у практику зцілення багатомірну специфіку механізмів унікальної природи людини, приховані і не задіяні резерви її організму, можна тільки у результаті об’єднання зусиль самої широкої громади справжніх патріотів медичної сфери, незалежно від їх приналежності до державного чи позадержавного статусу.
 7. Виходячи з викладеного, постає нагальне питання створення творчого, постійно діючого робочого майданчика, який міг би, спираючись на існуючі потенціали і можливості класичної і народної медицини, розробляти необхідну концепцію і стратегію оздоровлення української нації на основі широкої їх синергії та взаємодії.
 8. З огляду на те, що знання істинної природи людини в питаннях попередження і лікування хвороб складають стратегічне значення, необхідно здійснити широкомасштабну роботу по верифікації і впровадженню новосферних системно-природничих знань про Людину в медичну сферу (освіту, профілактику, лікування та ін.). Вищезазначений майданчик представників вітчизняної об’єднаної медицини може відіграти край важливу координуючу і об’єднуючу роль в здійсненні трансформаційних процесів в стратегіях відтворення здоров’я громадян України, що мають базуватися на основі знань про Людину не тільки як біологічної, психічної і соціальної сутності, але і, разом з цим, морфогенетичної і квантової систем, біо-інформаційно-енергетичного комплексу, пси-ментальної і духовної сутності. Це створить серйозні передумови для глибокого проникнення на базовий, квантовий рівень природи Людини і, таким чином, дозволить досягти успішного і ефективного вирішення проблем зцілення не тільки з рівня симптомів і наслідків хвороби, але й головне – їх причини.
 9. Виходячи з надзвичайно складної нагальної потреби в питаннях профілактики та протидії після травматичного стресового розладу (ПТСР) людини, яка вже вийшла на рівень державної політики здоров’я нації, необхідно розробити концепцію (стратегію) оздоровлення, що базувалася би на більш перспективних інноваційних та дієвих підходах. З урахування того, що загальноприйняті класичні технології подолання ПТСР не можуть в повному обсязі вирішувати глибину зазначеної проблеми, треба з задіянням усіх державних і недержавних ресурсів медичної сфери провести широку науково-дослідницьку практику, яка була би побудована на принципах квантової теорії, новітньої нейрофізіології, мікрохвильових досліджень і генетики та інших сучасних знань.
 10. В організаційних питаннях необхідно, щоб Людина, на скільки це можливо у найближчий час, стала суб’єктом свого здоров’я, яка була би спроможня взяти на себе повну відповідальність за свій фізичний і психічний стан, здійснення здорового способу життя та соціальної поведінки. Суб’єкт – суб’єктні відносини між лікарем або цілителем та пацієнтом в вирішення проблем ПТСР, також як і в інших аспектах зцілення людини, повинні стати наріжним каменем сучасної Державної політики у галузі медицини. Суб’єкт – об’єктні відносини звичайно зберігаються, але статус медичного працівника, окрім головного функціоналу, набуває нового додаткового змісту. Лікар стає стороною динамічного інформаційного обміну з пацієнтом, виступає ініціатором і провідником вищезазначених знань, що дозволить останньому стати і бути соціально-активним учасником свого здоров’я.

Всі пропозиції були активно обговорені та прийняті одноголосно на заключному пленарному засіданні наукового симпозіуму з міжнародною участю «Сучасні теоретико-практичні аспекти реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» в первинну ланку охорони здоров’я», 22 листопада 2019 р.

 

Проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти ПВНЗ «Київський медичний університет», д. мед. н., професор С.І Доан
Почесний ректор ПВНЗ «Київський медичний університет» В.А Туманов
Ректор Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини к. мед. н., доц. С.В. Абрамов
Президент Академії наук вищої школи України д. фізико-матем. н., професор О.Г. Наконечний
Зав. каф. фітотерапії, гомеопатії біоенергоінформаційної  медицини ПВНЗ «Київський медичний університет»; екс-головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина» (2012-2017р.); президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»; експерт комісії з фітопрепаратів та гомеопатичних засобів ДЕЦ МОЗ України; академік Академії наук вищої школи, Україна, д. мед. н., професор Т.П. Гарник
Зав. каф. реабілітації і нетрадиційних методів лікування ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»; головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина», д. мед. н., професор Л.В. Андріюк

 

Матеріали сімпозіуму

Відео відкриття сімпозіуму

Фотозвіт з сімпозіуму