Prints_4_2019_Fitoterapia_Magazin_1_92A4_li_160120 1

 

ЗМІСТ

МЕДИЦИНА

Д. О. Гонцарюк, К. В. Ферфецька, Т. М. Христич. Можливості корекції показників холестеринового спектру крові при поєднанні хронічного
панкреатиту з ішемічною хворобою серця ___4
В. В. Євтушенко, Р. В. Радиш, Я. Ф. Радиш. Регулювання розвитку комплементарної та альтернативної медицини в Україні та країнах
Європейського союзу ___8
Є. Ф. Гузинець. Стабілізація вуглеводного обміну та цитопротекторна ефективність тіворелю в комплексній терапії цукрового діабету у
пацієнтів із деформуючим остеоартрозом ___12
А. Л. Лоскутов. Профілактичне лікування остеоартрозу у хворих із неалкогольним стеатогепатитом на тлі хелікобактеріозу ___15
О. Б. Рицик, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький, О. С. Линда.
Вплив ресвератролу на показники антиоксидантної системи щурів за умов диметилгідразин-індукованого канцерогенезу ___20

БІОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ

І. В. Сенюк, Башар джабар алі аль-Сахлані, А. Г. Кононенко. Вивчення антиексудативної активності екстракту, одержаного з плодів сливи домашньої «Прунофіт», на моделі карагенінового та формалінового набряку кінцівки у піддослідних тварин ___25
I. V. Senyuk, Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, A. G. Kononenko. Study of anti-excudative activity of “Prunofit” extract obtained from prunus domestica fruits on the models of carrageenan and formaline-induced paw edema in
experimental animals ___29
В. І. Литвиненко, М. М. Бойко, н. В. Попова. Аналіз біологічно активних речовин солодки голої ____33
М. М. Мига, Ю. В. Верховодова, О. М. Кошовий, І. В. Кіреєв, Т. В. Ільїна. Фітохімічний профіль та протизапальна активність сухих екстрактів з листя шавлії лікарської ___38
А. О. Савич, С. М. Марчишин, Г. Р. Козир, О. Я. Скринчук. Основні принципи використання лікарських рослин та їх зборів для лікування та профілактики цукрового діабету 2 типу (огляд літератури) ___43
І. Ю. Посохова, О. П. Хворост, Ю. А. Федченкова. Порівняльний аналіз морфолого-анатомічних особливостей будови листя поширених представників родини Lauraceae ___46.

Г. Д. Сліпченко, О. А. Рубан, Р. Ф. Єрьоменко, М. О. Остапець. Експериментальне вивчення токсикологічних характеристик та фармакологічної активності нового гелю на основі шоломниці байкальської ___50
Я. М. Стешенко, О. В. Мазулін, Г. П. Смойловська, Г. B. Мазулін, Т. В. Опрошанська. Дослідження жирнокислотного складу трави чебрецю лимоннозапашного (Thymus x ciriodorus var. «Silver Queen») ___55
Н. В. Бородіна, В. М. Ковальов, О. М. Кошовий, О. В. Гамуля. Вивчення анатомічної будови пагонів Salix elaeagnos Scop. флори України ___59
Н. Б. Чайка, М. А. Комісаренко, О. М. Кошовий, А. М. Ковальова, Н. В.Бородіна. Дослідження динаміки екстрагування біологічно активних речовин з листя мучниці звичайної ___64
С. Ю. Шейко, А. С. Шаламай. Таніни рослин роду вільхових (огляд літератури) ___68

КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ

О. І. Волошин, М. М. Стовпюк, О. В. Гиндич, Л. О. Волошина, В. П. Присяжнюк. «Стратегія ВООЗ в галузі народної медицини на 2013-2023 рр.» та нові паростки фітовиробництва на Прикарпатті ___74
В. В. Крутов. Нова система знань про людину як методологія «Медицини здоров’я» ___75
Т. П. Гарник, Л. В. Андріюк, С. В. Абрамов, О. Є. Коваленко, В. А. Туманов, М. О. Головаха. Звіт за результатами наукового симпозіуму з міжнародною участю «сучасні теоретико-практичні аспекти реалізації впровадження «стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну ланку охорони здоров’я», м. Київ, 22.11.2019 р. ___78

ПОДІЇ

Г. В. Зайченко, Н. О. Горчакова. Пам`яті члена-кореспондента НАН і НАМН України, професора, доктора медичних наук Івана сергійовича Чекмана ___88

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Т. П. Гарник. Умови публікації у журналі «Фітотерапія, часопис» ___91

Щодо технічної опечатки та уточнення прізвища співавтора статті у журналі №3, 2019 р., сторінка 4 та 9 необхідно читати:СИРОВА Ганна ОЛЕГІВНА; СЫРОВаЯ АННА ОЛЕГОВНА; SYROVA GANNA O.

Головний редактор, д. мед. н., проф. Т. П. Гарник
Відповідальний секретар, к. фарм. н., доц. Т. К. Шураєва

 

Бажаєте

придбати друковану версію Часопису?

Звертайтесь за телефоном: +38 050 353 03 26

або пишіть на e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com

Зробіть передплату на журнал

Передплата на журнал