ЗМІСТ

 

МЕДИЦИНА

О. І. Волошин, Л. О. Волошина, М. І. Кондревич, Д. Д. Луник, О. А. Вишнякова. Петрушка посівна: минуле, сьогодення, перспективи використання.  (Oгляд літератури) ___ 4.

А. І. Дорошенко, Г. В. Зайченко, Н. О. Горчакова. Вплив композиту нанодисперсного кремнезему з полігексаметиленгуанідину гідрохлоридом на швидкість та морфологічні показники загоєння опікових ран ___ 8

С. В. Анохіна. Хто розфарбував наш світ веселими кольорами? Каротиноїди та їх роль для здоров’я органу зору (Oгляд літератури) ___ 11

Л. О. Головацька. Перебіг артеріальної гіпертензії після перенесеного інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу ___ 16

В. П. Степура, Т. В. Євтушенко, Л. Я. Адегова, Н. В. Євтушенко. Обґрунтування перспективності фітотерапевтичного застосування червоної олії з м’якоті плодів пальмового дерева Elaeis guineensis. (Oгляд літератури) ___ 19.

 Є. Ф. Гузинець. Вираженість антиоксидантної ефективності Мілдрокарду-Н у хворих на остеоартроз у коморбідності з цукровим діабетом другого типу ___ 23

 

АЛЬТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА, ЛЕКЦІЇ

О.М. Головчанський. Організація та функціонування організму людини з точки зору Традиційної китайської медицини (Лекція) ___ 27

Л.Я. Адегова, В.М. Байбаков, Т.В. Євтушенко, В.П. Степура, Л.О.Богомольна. Лихоманки очима гомеопата (Oгляд літератури)__ 31.

 

БІОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ

О. С. Шпичак. Теоретичні аспекти та практичні основи створення лікарських апіпрепаратів на основі стандартизованих субстанцій продуктів бджільництва в Україні ___ 36

Н. А. Медведь, С. П. Весельський, Т. П. Гарник. Фотохімічний профіль та терапевтичний потенціал VISCUM ALBUM L (Oгляд літератури) ___ 40

О. М. Кошовий, М. А. Комісаренко, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, І. К. Власова. Мінеральний склад наземних органів журавлини великоплодої ___ 46

О. О. Стремоухов, О. М. Кошовий, Т. М. Гонтова, М. А. Комісаренко, Н. В. Бородіна. Елементарний склад, морфологічні та анатомічні ознаки листя лохини високорослої ___ 50

В. О. Тарасенко. Біофармацевтичні дослідження обґрунтування концентрації та способу введення анестезину до основи аерозолю ___ 57

Л. В. Деримедвідь, Л. А. Коранг, Ю. Б. Лар’яновська, Т. В. Горбач, М. С. Яременко. Вплив екстракту листя лепехи звичайної на стан ліпідного обміну щурів з парацетамоловим гепатитом ___ 62

Я. В. Попова, О. В. Мазулін, А. О. Остапенко, Г. В. Мазулін. Компонентний склад олії трави осоту звичайного (CIRSIUM VULgARE (SAVI) TEN) ___ 65

Інформація для авторів ___ 71

Final_1_2020_Fitoterapia_Magazin_1_76A4_li_310320_74
Final_1_2020_Fitoterapia_Magazin_1_76A4_li_310320_75

 

Бажаєте

придбати друковану версію Часопису?

Звертайтесь за телефоном: +38 050 353 03 26

або пишіть на e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com

Зробіть передплату на журнал

Передплата на журнал