В. О. Тарасенко, к. фарм. н., доц., доц. каф. військ. фармац.;
Л. Л. Давтян, д. фарм. н., проф., зав. каф. фармац. технол. і біофармац.;
Д. С. Волох, д. фарм. н., проф., проф. каф. військ. фармац.;
О. Ф. Кучмістова, к. біол. н., доц., проф. каф. військ. фармац.;
А. М. Соломенний, підполк. мед. служ., к. фарм. н., доц. каф. військ. фармац.;
Н. О. Козіко, к. фарм. н., доц., доц. каф. аптеч. та пром. технол. лік.;
Українська військово-медична академія, м. Київ;
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ;
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ;

Prints_2_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_150720 43
Prints_2_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_150720 44
Prints_2_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_150720 45
Prints_2_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_150720 46
Prints_2_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_150720 47