МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського
від 03 лютого 2021р. №6
Голова Вченої ради в.о. ректора В.П.Казарін
ПОЛОЖЕННЯ
про редакцію і редакційну колегію журналу «Фітотерапія. Часопис»

Prints_3_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_150321 73
Prints_3_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_150321 74
Prints_3_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_150321 75
Prints_3_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_150321 76
Prints_3_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_150321 77