Шматенко О. П., Осьодло В. В. Фармакоекономічні аспекти медикаментозного забезпечення військовослужбовців при H. pylori-асоційованій пептичній виразці

Авторами показана динаміка захворюваності на пептичну виразку дванадцятипалої кишки серед військовослужбовців у мирний період та під час проведення операції об’єднаних сил

Shmatenko O. P., Osodlo V. V. Pharmacoeconomic aspects of medicamentous  provision of military employees  with H. pylori-associated peptic ulcer

О.П.Шматенко, полк. мед.служ., д. фарм. н., проф., нач. каф. військ. фармац.
В.В.Осьодло, ст. викл. каф. військ. фармац.
Українська військово-медична академія, м. Київ

Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 4
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 5
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 6
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 7
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 8
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 9
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 10