Бабінець Л. С., Сасик Г. М. Ефективність питних мінеральних вод і акупресури у комплексній корекції клінічного перебігу коморбідності хронічного панкреатиту і цукрового діабету 2 типу

Додаткове застосування лікарських засобів для корекції багаточисленних клінічних симптомів хронічного панкреатиту (ХП) і коморбідного цукрового діабету 2 типу (ЦД2) часто є неможливим, що потребує включення до лікування і реабілітаціїтаких пацієнтів немедикаментозних методів, більш біологічно адаптованих до потреб організму.

Babinets L.S., Sasyk G.M. Efficacy of drinking mineral waters and acupressure in clinical course complex correction of the comorbidity of chronic pancreatitis and diabetes mellitus type 2

Л. С. Бабінець, д. мед. н., проф., зав. каф. перв. мед.-сан. доп. та заг. практ.-сімейн. мед.
Г. М. Сасик, аспір. каф. перв. мед.-сан. доп. та заг. практ.-сімейн. мед.
■ Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України

Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 10
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 11
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 12
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 13
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 14
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 15
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 16