Лоскутов А. Л. Комбінована терапія хронічного болю при остеоартрозі у хворих на неалкогольний стеатогепатит на фоні хелікобактеріозу

При дегенеративно-дистрофічних процесах у суглобах в коморбідності з неалкогольним стеатогепатитом і хелікобактеріозом на фоні больового синдрому відзначається інтенсифікація процесів перекисного окиснення ліпідів (первинних та кінцевих метаболітів)

Loskutov A. L. Combination therapy of chronic pain in osteoarthritis in patients with non-alcoholic steatohepatitis against the background of helicobacteriosis

А. Л. Лоскутов, к. мед. н., асист. каф. фармак., клін. фармак. та клін. фармац.

■ Державний заклад «Луганський державний медичний університет» м. Рубіжне Луганської обл.

Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 16
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 17
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 18
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 19
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 20
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 21
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 22