Гузинець Є. Ф. Комплексна медична реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу в коморбідності з остеоартрозом.

У періоді диспансерного спостереження у хворих на цукровий діабет (ЦД) ІІ-го типу в коморбідності з остеоартрозом (ОА) спостерігається погіршення самопочуття (посилення болю у спокої та вночі) та нестабільність глікемічного статусу, що потребує не лише застосування лікувальної гімнастики, а й призначення медичної реабілітації.

Huzynets E. F. Comprehensive medical rehabilitation of patients with diabetes mellitus type 2 in comorbidity with osteoarthritis

Є. Ф. Гузинець, аспір. каф. госпітал. терап.

■ ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 22
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 23
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 24
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 25
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 26
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 27