Дорошенко А. І., Зайченко Г. В., Горчакова Н. О. Антисептики на основі полігексаметиленгуанідину як перспективні лікарські засоби в умовах антибіотикорезистентності (Огляд літератури)

Стійкість до антибіотиків сьогодні є однією з найбільш серйозних загроз для здоров’я людини. У травні 2015 р. Всесвітня асамблея охорони здоров’я затвердила Глобальний план дій щодо стійкості до протимікробних препаратів, що включає стійкість до антибіотиків. Існуючі на сьогоднішній день антисептики є ефективними проти більшості мікроорганізмів, але при цьому цитотоксичні та перешкоджають загоєнню ран. Похідні полігексаметиленгуанідину є високоефективними антисептичними та дезінфікуючими засобами, що володіють антибіоплівковою активністю, протизапальними і ранозагоювальними властивостями.

Doroshenko A. I., Zaychenko G. V., Gorchakova N. A. Аntiseptics based on poly-hexamethylene guanidine as prospective drugs under antibiotic resistance (Literature review)

А. І. Дорошенко, асист. каф. фармакол.
Г. В. Зайченко, д. мед. н., проф. зав. каф. фармакол.
Н. О. Горчакова, д. мед. н. проф. каф. фармакол.
■ Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 27
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 28
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 29
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 30
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 31
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 32
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 33
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 34
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 35
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 36