Карпюк В. Р., Юзьків С. Л., Конечний Ю. Т., Журахівська Л. Р., Конечна Р. Т. FICARIA VERNA. Аналітичний огляд.

У статті представлено результати аналізу джерел літератури та узагальнення даних щодо ботанічного опису, ареалу поширення, хімічного складу, фармакологічної дії та особливостей використання Ficaria verna у фармації та медицині.

Karpiuk V., Yuzkiv S., Konechnyi Yu., Zhurakhivska L., Konechna R. FICARIA VERNA. Analytical review

Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 40
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 41
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 42
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 43
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 44
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 45
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 46