Федорич О. В., Шусть В. В. Об’єктивні характеристики параметрів оточуючого середовища, що спричиняють патогенність ландшафту.

Геопатогенні зони існують та спричиняють негативні наслідки для здоров’я людей, однак немає жодної інформації щодо їх фізичної природи та об’єктивних характеристик

Fedorych A. V., Shust V. V. Оbjectivec haracteristics of the environmental parameters that cause the pathogenicity of the landscape

О. В. Федорич, к. мед. н., доц. каф. фізичн. вихов., спорту і здоров. люд.
В. В. Шусть, к. педаг. н., доц., доц. каф. фізичн. вихов., спорту і здоров’я люд.
■ Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 46
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 47
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 48
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 49
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 50
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 51
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 52
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 53
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 54
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 55
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 56
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 57
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 58
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 59
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 60
Final_4_2020_Fitoterapia_Magazin_1_84A4_li_140421 61