Журнал «Фітотерапія.Часопис» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з біологічних наук (спеціальність: 091. Біологія ) відповідно до Наказу МОН України від 15.04.2021 № 420 (додаток 3), медичних та фармацевтичних наук (спеціальності: 222. Медицина, 226. Фармація, промислова фармація) відповідно до Наказу МОН України від 27.09.2021 № 1017 (додаток 3).