Звіт науково-практичної конференції з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів «Актуальні питання комплементарної/альтернативної медицини в оздоровчих практиках». Гарник Т.П., Андріюк Л.В., Добровольська Н.А., Абрамов С.В., Шусть В.В.

Гасло і тематика Конференції – «Здорова Родина – Здорова Країна» і «Здоров’я – це здоровий спосіб життя: від рослини до людини».

Harnyk T.P., Andriuk L.V., Dobrovolska N.A., Abramov S.V., Shust V.V. Report of the scientific-practical conference with international participation, involvement of young scientists, students “Topical issues of complementary / alternative medicine in health practices”

66-75 Звіт