ЗВІТ

Про відрядження мене до м. Дніпропетровська  – Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини  05.05.2016р.

 з метою обговорення та розподілу організаційних завдань при проведенні науково – практичної конференції з міжнародною участю, яка внесена до реєстру заходів МОЗ та НАМНУ 28.10.2016р. «Сучасні теоретичні  і практичні аспекти  щодо стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини», а саме у процесі зустрічі обговорені наступні питання:

  • Визначені та розподілені організаційні завдання щодо науково-практичного заходу;
  • Друк інформаційного листа і підготовка  до видання науково-практичних матеріалів даного заходу;
  • Визначено та погоджено основну тематику наукового заходу;
  • Обговорено формат і місце проведення наукового заходу;
  • Визначені країни – учасниці та  провідні науковці, які будуть запрошені до участі у науковому заході;
  • Планування, погодження фінансово-економічних витрат на проведення наукового заходу та відповідальних.

У робочому зібранні  прийняли участь: ректор, д.мед.н.,проф. Абрамов В.В.; проректор з міжнародних зв’язків, к.мед.н.,доц.Соколовський С.І.,гол. бухг. медичного інституту м. Дніпропетровськ.

   У процесі робочого зібрання  ректору В.В. Абрамову було вручене науково-практичне видання «Флагмани народної медицини», Форум який було проведено 29.01.2016р., а також вручені грамоти за досягнення і розвиток народної медицини та медалі святого Антонія – В.В. Абрамову та С.І. Соколовському.

   Були також презентовані і передані журнали «Фітотерапія. Часопис», науково –практичне видання «Современная энциклопедия народной и нетрадиционной медицины», навчальний посібник «Основи фармакогнозії і фітотерапії», які можуть бути залучені до навчального процесу у студентів медичного інституту. Запрошені до співпраці професорсько-викладацький колектив до співпраці у подальшій роботі над науково-практичними виданнями у галузі народної і нетрадиційної медицини, яке має бути присвячене 25-річчю Київського медичного університету УАНМ, пам’яті засновника – В.В.Поканевича і народної медицини в Україні.   

Президент                                                          Т.П.Гарник     

10.05.2016р.