Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, м. Київ

ДВНЗ «Львівський національний медичний університет» імені Данила Галицького

Національний еколого –натуралістичний центр учнівської молоді МОН України

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України »

Відділення фундаментальних проблем медицини Академії наук вищої школи України

Національна наукова медична бібліотека МОЗ України

ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», м. Дніпро

ТОВ «Академія натуральної і комплементарної медицини», м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Науково-практичний конгрес з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів

«СИНТЕЗ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ У НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОМУ І КЛІНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ»

 ( далі  -Конгрес)

Шановні колеги!

Оргкомітет науково-практичного Конгресу, керуючись гаслом «Здорова Родина –Здорова Країна», має честь запросити Вас до участі у роботі наукового заходу, який присвячено проблемам сьогодення – «Здоров’я і здоровий спосіб життя: від рослини до людини».  Конгресвнесено до “Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться у 2022 році МОНУкраїни” ( Посвідчення МОН України від  12.01.2022г., № 06).

Конгрес буде проведена онлайн 25 листопада 2022 року з 10.00 до 18.00 у Національній науковій медичній бібліотеці МОЗ Україниза адресоюм. Київ, вул.Льва Толстого, 7, (метро площа Льва Толстого),Конференційна зала.

Мета Конгресу – обговорення сучасного стану навчально-методичного і клінічного забезпечення методами і засобами комплементарної/альтернативної(народної і нетрадиційної) медицини (далі – НіНМ) в Україні і світі, як єдиного цілісного медичного спрямування, так і окремих методів і практик у контексті щодо здоров’я людства, здорового способу життя у періоді соціально-економічних і екологічних потрясінь.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНГРЕСУ

1.Актуальні питання і погляд на сучасний стан розвитку комплементарної/альтернативної медицини в Україні та світі у відповідності з основними напрямками, викладеними в «Стратегії ВООЗ по народній медицині на 2014-2023 роки» у контексті здорового способу життя.

 1. Концептуальні питання комплементарної/альтернативної медицини в Україні і світі у контексті державної політики щодо забезпечення і впровадження здорового способу життя.
 2. Медико-біологічні та соціальні аспекти здоров’я:

3.1.«Здорова Родина – Здорова Країна».

3.2.«Здоров’я і здоровий спосіб життя: від рослини до людини».

 1. Структура НіНМ в Україні, правові та юридичні аспекти.
 2. Науково-методичне обгрунтування застосування методів НіНМ у комплексній, превентивній терапії та медичній, фізичній терапії, ерготерапії і реабілітації пацієнтів різних вікових груп на тлі коморбідних захворювань із впровадженням стандартів іпринципів доказової медицини,.
 3. Проблеми стандартів і критеріїв якісної освіти майбутніх фахівців. Інтегрування і навчально-методичне забезпечення методів НіНМ у навчальний процес.
 4. НАТО: погляд на застосування методів комплементарної медицини у реабілітації і відновлені здоров’я учасників бойових дій. Соціально-економічна доцільність ефективності застосування методів НіНМ в умовах глобальних сьогоденних проблем як в Україні, так і у світі.
 5. Психічне і фізичне здоров’я: проблемні питання. Комплементарні/альтернативні скринінг-методи діагностики і корекції здоров’я.

8.1.Методи психологічної, соціальної, професійної реабілітації та їх вплив на відновлення здоров’я людини.

9.Астропсихологія.

10.Натуральні, природні методи оздоровлення. Фітотерапія і фармакогнозія: досвід викладання за спеціальностями «Лікувальна справа», «Стоматологія» та «Фармація», «Фізична терапія, ерготерапія».

10.1.Фітооздоровчі практики: від народних рецептів до науковообгрунтованих, зареєстрованих фітопрепаратів.  Фіто – extempore.

10.2. Нутрицевтики і парафармацевтики.

 1. Гомеопатія: досвід викладання і застосування в медицині і фізичній терапії, ерготерапії, медичній реабілітації.

11.1.Гомеопатія і фармакологія – дві «сторони однієї медалі» здоров’я і лікування.

 1. Остеопатія, мануальна терапія: досвід викладання і застосування в медицині, фізичній терапії, ерготерапії, реабілітації
 2. Аюрведа і тибетська медицина: особливості, реалії і перспективи в Україні і світі.
 3. Китайська традиційна медицина: реалії і перспективи в Україні і світі.
 4. Іридодіагностика: експрес і скринінг-діагностика у практиці лікаря.
 5. Ароматерапія і фітоергономіка.
 6. Інформаційна медицина: досвід викладання і застосування в медицині, фізичній терапії, ерготерапії. Реалії і перспективи.
 7. Інформаційна гігієна у сучасному світі. «Інформаційні хвороби сьогодення».
 8. Електропунктурна і інформаційна діагностика: досвід викладання і впровадження як скринінг-методу діагностики та контролю ефективності лікування і стану фізичного здоров’я.
 9. Проект Закону 7689: цілительство: нормативно-правові аспекти врегулювання в Україні і світі.
 10. Питання деонтології і лікарської етики у сфері НіНМ.Культура спілкування і оздоровлення: «Слово лікує, слово зцілює».

22.Лікувальна фізична культура як лікувально-профілактичний метод оздоровлення.

 1. SPA– процедури як метод реабілітації та оздоровлення.
 2. Актуальні питання і перспективи громадських організацій-асоціацій.

23.1. ВГО «Асоціація фахівців народної і нетрадиційної медицини України» – 18 років: історія становлення та перспективи.

 1. Сьогодення і майбутні реалії молодих науковців. Формування майбутньої наукової еліти. Біоетика в наукових дослідженнях.
 2. Фітотерапія.Часопис» – науково-практичне фахове видання України (категорія «Б») з біологічних, медичних, фармацевтичних наук та фізичної терапії, ерготерапії – 20 років.

 

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ: МЕТОДИКОМПЛЕМЕНТАРНОЇ/АЛЬТЕРНАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ,ЯКІ БУДУТЬ РОЗГЛЯНУТІ НА КОНГРЕСІ:

 • Ароматерапія. Фітотерапія.
 • Нутрицевтики, парафармацевтики.
 • Апітерапія, гірудотерапія. Анімалотерапія
 • Аюрведа, традиційні системи детоксикації та харчування.
 • Інформаційна медицина. Біорезонансна терапія.
 • Гомеопатія.
 • Масаж, мануальна терапія, остеопатія, краніо-сакральна терапія, ерготерапія.
 • Акупунктура, рефлексотерапія, су-джок терапія
 • Електропунктурна діагностика.
 • Традиційна китайська медицина, цигун терапія.
 • Психологічна підтримка і корекція здоров’я.
 • SPA –процедури.

Форми участі у Конгресі онлайн:

 • Усна доповідь з можливістю презентації в PowerPoint
 • Прес-конференція
 • Круглий стіл
 • Презентація компанії
 • Учасник
 • Майстер-клас
 • Семінар
 • Публікація тез, статей
 • Заочна участь
 • Онлайн-участь учасників з країн ближнього і дальнього зарубіжжя, а також учасників з українських міст.

 

Умови публікації:

Матеріали Конгресу будуть опубліковані у фаховому науково-практичному журналу «Фітотерапія. Часопис» відповідно до вимог і рекомендацій до наукових статей.

Тези (до 1 сторінки) і статті (до10 сторінок з літературою, резюме та ключовими словами українською, російською, англійською мовами) подаються за такою структурою: УДК, назва роботи (великими літерами), ініціали та прізвища авторів, наукове звання, науковий ступінь (магістр, аспірант, докторант, практикуючий лікар, цілитель); повна назва установи (місце роботи, навчання); розділи тез і статті: актуальність, мета роботи, матеріали і методи дослідження, результати дослідження та їх обговорення, висновки про доцільність практичного використання набутого досвіду, перспективи подальших досліджень. Посилання на літературні джерела для статті обов’язкові. Матеріали, в яких порушуються принципи етики та які не відповідають зазначеним вище вимогам, публікуватися не будуть.

 

Оплата

 1. Вартість публікації тез для учасників (фізичних осіб) з України та країн СНД – 250 грн., студенти – 100грн. за 1800 знаків (одна сторінка).
 2. Організаційний внесок для учасників з України та країн СНД – 550 грн., студенти -100грн.
 3. З юридичною особою на участь у науковому заході укладається угода, у якій указується форма участі та оплата.
 4. Оплату за участь у Конгресі (організаційний внесок) і публікацію тез або статті здійснювати шляхом грошового переказу на розрахунковий рахунок до 19 жовтня 2022 р.:

 

Одержувач платежу:

 

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»
Адреса:

 

м. Київ

тел.: +38(050) 353-03-26

Реквізити:

 

р/p IBAN- UA 733808050000000026001591851 в АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”, м. Київ,МФО 380805
Ідентифікаційний код: 33443640 

 

Терміни

Анкету учасника, тези, квитанцію про сплату вартості публікації необхідно надіслати до 15 жовтня 2022 року на e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com

 

Місце проведення Конгресу:

м.Київ, вул Льва Толстого, 7,

Національна наукова медична бібліотека МОЗ України,

станція метро «площа Льва Толстого,7»

 

Офіційні мови Конгресу:

українська, англійська.

 

Регламент:

доповідь:

 • усна – до 15 хв.

стендова доповідь  – 15хв.

 • презентація компанії, дискусія – до 7 хв.

семінар – до 25хв.

майстер-клас – до 25хв.

 

МАТЕРІАЛИ КОНГРЕСУ (тези) І СЕРТИФІКАТИ із зазначенням кількості балів, якібудуть, після завершення Конгресу, надіслані поштою при онлайн формі участі за адресом, який заявлено в анкеті учасника.

Регламент проведення Конгресу:

25 листопада 2022 р.:

09: 45-09: 55 – Реєстрація учасників Конгресу онлайн

10: 00-10: 25 – Прес-конференція, круглий стіл

10: 30-12: 55 – I Пленарне засідання.

13: 00-13: 25 – Перерва, кава.

13: 30-15: 00 – Секційні засідання.

15: 05-15: 15 – Перерва.

15: 20-17: 30 – Секційні засідання.

17:30 -17: 55 – дискусії, прийняття резолюції, вручення сертифікатів учасника і нагород.

18:00 – Закриття Конгресу.

В межах Конгресу 25.11.2022 р. з 10.00-16.15 будуть проведені МАЙСТЕР-КЛАСИ і тематичні СЕМІНАРИ з різних методик і напрямків НіНМ.

Тематика майстер-класів,семінарів  для участі буде представлена у програмі, відповідно до заявки, яку Ви вкажете в анкеті.

Контактні телефони:

Кафедра фізичного виховання, спорту і здоров’я людини –

+380950524124 Кравченко Анна Віталіївна.

+380976960071; +380634518485Демидова Олена Якимівна.

+380933798182 – Зеленюк Оксана Володимирівна.

+38 050 3530326; +380984287216 Гарник Тетяна Петрівна

Поселення, бронювання готелю :

+38(044) 430 02 60; +38 0964812183 Кацурак Марія Іванівна

 

Анкета учасника Конгресу 25листопада 2022р.

Прізвище __________________________________________________

Ім’я _______________________________________________________

По батькові __________________________________________________

Науковий ступінь _____________________________________________

Вчене звання ________________________________________________

Посада ____________________________________________________

Назва організації / установи

(Місце роботи, навчання) ______________________________________________

Тема доповіді, майстер-класу, семінару, тез, статті (підкреслити) _______________________________________________________________________

співавтори ________________________________________________________

Електронна пошта

Поштова: місто (з індексом) адреса, або Нова пошта № ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Контактний телефон: __________________________________________________________________

Форма участі у конгресі:

 • усна доповідь
 • презентація стенду компанії
 • слухач
 • майстер-клас
 • заочна участь
 • публікація
 • семінар
 • стендова доповідь
 • онлайн

Технічні засоби презентації

 • мультимедійний проектор

 

Дата «____» ____________ 2022 р.                    _______________ підпис

 

Просимо надсилати заповнену анкету на e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com

Інформація про заходи на сайті www: uanm. org.ua

http://www.tnu.edu.ua/

http://medinstitut.dp.ua/

 

 

Оргкомітет