МОН України

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України

Національна наукова медична бібліотека України

ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»,

Кафедра реабілітації і нетрадиційних методів лікування

Національний технічний університет України «Київський політехнічнийінститут імені Ігоря Сікорського»,

Факультет  біомедичної інженерії, Кафедра біобезпеки і здоров’я людини, м.Київ

Клайпедський університет, Литва

Європейський медичний університет, м.Дніпро

Європейська Медична Асоціація, Бельгія

Асоціація експертів психології надзвичайних ситуацій в Італії і за кордоном, Італія

Всесвітнє товариство Медичного Цигун, Китай. Пекін

GrandHotelSava****Zagreb****, Рогашка, Слатіна. Словенія

Компанія «ROI SANITATEM AQUA»Україна- Словенія

Академія наук вищої школи України, Відділення фундаментальних проблем медицини

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»

ТОВ «Золота Нива, санаторій Золота Нива», смт Сергіївка, Білгород-Дністровського району, Одеської області

«Лісова пісня» Волинськийобласний санаторій Ковельського району

ТОВ «Академія натуральної і комплементарної медицини», м. Київ

 

ПРОГРАМА

Науково-практична конференція з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів, яка приурочена  до 160-річчя від дня народження академіка В.І. Вернадського

«МІСЦЕ І РОЛЬ ЛЮДИНИ У ПРИРОДІ» (далі –Конференція)

30 ТРАВНЯ 2023 р.Київ

 

Оргкомітет науково-практичної Конференції «МІСЦЕ І РОЛЬ ЛЮДИНИ У ПРИРОДІ» ЗА В.І.ВЕРНАДСЬКИМ, керуючись гаслом «Здорова Родина –Здорова Країна», запросив Вас до участі у науковому заході, який присвячено 160-річчю від дня народження академіка В.І.Вернадського, а саме: проблемам сьогодення – «Здоров’яі здоровий спосіб життя: від Рослини до Людини» та висловлює вдячність усім за підтримку у проведенні наукової Конференції з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів, яку внесено до реєстру наукових заходів МОН України (Посвідчення  від 02.02.2023р №137):

Біонорика, Німеччина

ТОВ «Міжнародний центр гомеопатії», Україна – ОАЕ

 Медичному центру «FamilyСare», м.Київ

Медико-діагностичному центру «ЯНА», м.Луцьк

Медичному центру ТОВ «ФІТО–ДАНІМИР», м. Київ

Ботанічному саду ім. академіка О.В. Фоміна, м.Київ

Астроцентру «Селена», Україна- Німеччина

Центру нетрадиційної медицини «Енергетика», м. Київ

ТОВ «Зелена планета Земної», м. Київ

Центру здоров’я Миколи Яковчука, м. Київ

ТОВ «Ольвія Нова»

Інформаційне забезпечення:

«Здоров’я і довголіття»

«Фітотерапія. Часопис»

«Зелена планета Земної»

Інтернет-портали

                                                    МОН України

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ

Національний еколого – натуралістичний центр учнівської молоді МОН України, м. Київ

Національна наукова медична бібліотека України

ДВНЗ «Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького», Кафедра реабілітації і нетрадиційних методів лікування

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Факультет біомедичної інженерії , Кафедра біобезпеки і здоров’я людини, м.Київ

Клайпедський університет, Литва

Європейський медичний університет, м.Дніпро

Європейська Медична Асоціація, Бельгія

Асоціація експертів з психології надзвичайних ситуацій в Італії і за кордоном, Італія

Всесвітнє товариство Медичного Цигун, Китай, Пекін

GrandHotelSava****Zagreb****, Рогашка, Слатіна. Словенія

Компанія «ROI SANITATEM AQUA», Україна-Словенія

Академія наук вищої школи України,

Відділення фундаментальних проблем медицини

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»

ТОВ «Золота Нива, санаторій Золота Нива» смт Сергіївка, Білгород- Дністровського району, Одеської обл.

«Лісова пісня» Волинський обласний санаторій, Ковельського району

ТОВ «Академія натуральної і комплементарної медицини», м. Київ

 

«МІСЦЕ І РОЛЬ ЛЮДИНИ У ПРИРОДІ»

за В.І. Вернадським

Науково-практична конференція з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів ( далі – Конференція)

30 травня 2023 року

За редакцією: д. мед. н., проф. Т.П. Гарник, д.мед.н.,проф.Л.В.Андріюка,

д.психол.н., доц.Н.А.Добровольської, к.мед.н., доцС.В.Абрамова

 

Програма  і матеріали Конференції затверджено рішенням Вченої РадиТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини м. Дніпро (протокол № 7 від 23.02 . 2023 р.)

 

Інформація для учасників

Місце локації проведення онлайн Конференції: м. Київ, вул. Льва Толстого, 7, Національна наукова медична бібліотека МОЗ України

Зупинка метро: Льва Толстого

План ірегламент проведення Конференції

Реєстрація учасників  онлайн/офлайн             09:45-09:55

Урочисте привітання учасників: Данія, Бельгія, Литва, Латвія, Словенія, Німеччина, Китай, Туреччина, Україна     10:00-10:20

І пленарне засідання онлайн                   10:25 – 13:00

Перерва, кава                                            13:05-13:55

Круглий стіл, прес-конференція              13:05 -13:55

ІІ пленарне засідання он-лайн      14:00-17:35

Презентація компаній і  технологій                                                 

Семінари, майстер-клас, лекції: «Навчальні методики, практики, семінари і майстер-класи  у колі фахівців» 13:45-16:30

Запоріжжя, майданчик презентацій: вул. Жуковського, буд. 64, 1-й корпус третій поверх, аудиторія (69063)320; модератор –зав. кафедри Ковальова Ольга Володимирівна: +380504536458.

Одеська обл., Білгород-Дністровський район, смт Сергіївка, ТОВ «Золота Нива, санаторій Золота Нива», модератор –  директор Ткачук Лариса Василівна:+380976464910.

Дніпро, вул. Титова, буд. 10, ауд.; модератор – проректор з міжнародних зв’язків Соколовський Сергій Іванович +380973900958.

Львів, проспект Червоної Калини, буд. 68, 4 міська клініка (7-й поверх), аудиторія кафедри; модератор – завуч кафедри Мацко Наталія Василівна +380677132758.

Харків: модератор – Пустовойт Михайло Афанасійович +380507291391.

Назарчук  Ірина Анатоліївна +380675791974

Китай: модератори – СюйМінтан  WatsApp+7 926 108 91 08

Звіти головуючих (дискусії, обговорення, прийняття проекту резолюції, вручення сертифікатів)            17:40-17:55

Закриття Конференції                           18:00

Офіційні мови Конференції: українська, англійська

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:

Бортняк Валерій Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, ректор Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського м.Київ.

Абрамов Сергій Вікторович, кандидат медичних наук, доцент, ректор,Європейський медичний університет, м. Дніпро.

Худецький Ігор Юліанович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри біобезпеки і здоров’я людини  факультету біомедичної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м.Київ.

 Остапенко Тетяна Анатоліївна, в.о. Генерального директора Національної наукової медичної бібліотеки України, м.Київ.

Костильола Вінченцо, доктор медицини/МД, президент Європейської Медичної Асоціації, Бельгія.

 

Співголови:

 Добровольська Наталія Анатоліївна, д. психол. н., доцент, завідувачка загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини Таврійського  національного університету імені В.І.Вернадського, м.Київ.

 Наконечний Олександр Григорович, доктор фізико-математичних наук, професор, Президент Академії наук вищої школи України

Вербицький Володимир Валентинович, заслужений працівник освіти, доктор педагогічних наук, професор Київського національного університету ім.Тараса Шевченка, директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України

Гарник Тетяна Петрівна, доктор медичних наук, професорка кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського; головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина»; президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»; експерт комісії з фітопрепаратів та гомеопатичних засобів ДЕЦ МОЗ України; академік Академії наук вищої школи України.

Mockevieiena Daiva, доктор медицини/ МД, професорка, завідувачка кафедри  холістичної медицини та реабілітації факультету наук про здоров’я, Клайпедський університет, Клайпеда, Литва.

Сюй Мінтан, Гранд-майстер цигун, професор Університету ТКМ провінціїГуансі, тримач прямої лінії передачі імідж-медицини, засновник американського дослідницького інституту «Кундавелл, директор пекінського інституту «Кундавелл», директор Міжнародного фонду «Мінтан», віце-президент Всесвітнього товариства медичного Ци-Гун

Титов Герман Іванович, доктор медичних наук, доцент, в.о.професора,  перший проректор Європейського медичного університету, м. Дніпро.

Андріюк Лук’ян Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри реабілітації і нетрадиційних методів лікування ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»; головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина».

 

Члени організаційного комітету:

Бєленічев Ігор Федорович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології та нормальної фізіології Запорізького державного медичного університету.

Тишко Федір Олексійович,доктор медичних наук, професор кафедри отоларингології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.Директор міського центру відновлювально-реконструктивної та пластичної хірургії ЛОР-органів та суміжних областей голови і шиї. Академік АН ВШ України(1993р.)

Волошин Олександр Іванович, доктор медичних наук, професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, академік Академії наук вищої школи України.

Горова Елла Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Таврійського Національного університету імені В.І.Вернадського.

Калмикова Ірина Олексіївна, директор КНП «Київська міська клінічна лікарня 11» виконавчого органу Київської Міської Ради.

Резанцева Марта, фізичний терапевт Центру фізичної реабілітаціїпо стандартам реабілітації США«NEXTSTEPUKRAINE» Фонду Відродження Захисників України.

Дибель Руслана Євгенівна, директор санаторію «Лісова Пісня», Волинський обласний санаторій Ковельського району.

Ткачук Лариса Василівна, директор,ТОВ «Золота Нива» смт Сергіївка, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

Трікаш Микола Володимирович, лікар вищої категорії з дитячої анестезіології, реабілітології, завідувач відділенням анестезіології з ліжками інтенсивної терапії  КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №1».

Горчакова Надія Олександрівна, доктор медичних наук професор кафедри фармакології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Коваленко Ольга Євгенівна, доктор медичних наук, професорка, в.о. зав. кафедри сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика; президент ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури».

Літвінова Лада Іванівна, керівник проекту  BestMedicalPractice, Україна- Бельгія-Велика Британія.

Антонова-Рафі Юлія Валеріївна, к.техн.н., доцент, Національний технічний університет України, «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Факультет біомедичної інженерії, Кафедра біобезпеки і здоров’я людини, м.Київ.

Радиш Ярослав Федорович, доктор наук з державного управління, професор Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика.

Соколовський Сергій Іванович, к. мед. н., доц., проректор з міжнародних зв’язків Європейського медичного університету, м. Дніпро.

Жукова Людмила Петрівна, член Президії Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України, почесний професор Міжнародного університету Відня та Академічного союзу Оксфорду, лауреат Міжнародних нагород (11 орденів  7 медалей), директор центру нетрадиційної медицини “Енергетика”, Київ.

Мотузенко Олена Олександрівна – керівник проекту Україна –Італія «Психічне здоров’я українських біженців»

Массімо Марі, доктор, психіатр, директор Департаменту психічного здоров’я регіону ЛеМарке, член організаційної групи  з надзвичайних ситуацій GORES регіону  ЛеМарке, викладач і тренер  із психоаналізу, Італія.

Терехов Ерік, голова правління Міжнародної асоціації комплементарної медицини, Латвія.

Пшеничник Станіслав, директор GrandHotelSava****Zagreb****Рогашка Слатина Словенія

Гокхен Айдогду, голова правління Асоціації комплементарної медицини, Туреччина

Секретаріат організаційного комітету  – загальновузівська  кафедра фізичного виховання, спорту і здоров’я людини і ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»: Брикун Анастасія Андріївни                    +38(095) 056 70 42

Зеленюк Оксана Володимирівна                +38(093)3798182

Шусть Василь Володимирович                   +38(067)4400307; +38(066)3541475

Демидова Олена Якимівна                           +38(097)6960071;                                                                            +38(063)4518485

Гарник Тетяна Петрівна                                 +38(050)3530326;                                                                             +38(098)4287216

Поселення, бронювання готелю:                                        Кацурак Марія Іванівна                                +38(044)4300260;                                                                             +38(096)4812183

 

Засідання 30 травня 2023 р.

09:45-9:55 Реєстрація учасників Конференції он-лайн/оф-лайн

10:00-10:20                Відкриття Конференції:

Вінченцо Костильоли, доктор медицини/МД, президент Європейської медичної асоціації, Бельгія.

ДаіваМоскевіцієне, завідувачка кафедри холістичної медицини та реабілітації факультету наук про здоров’я Клайпедський університет,Клайпеда, Литва.

СюйМінтан, Гранд-майстер цигун, професор Університету ТКМ провінції Гуансі, тримач прямої лінії передачі імідж-медицини, засновник американського медичного дослідницького інституту «Кундавелл», директор пекінського інституту «Кундавелл», директор Міжнародного фонду «Мінтан», віце-президент Всесвітнього товариства медичного Ци -Гун.

Гокхен Айдогду, Голова правління комплементарної медицини, Туреччина.

Тишко Федір Олексійович, доктор медичних наук, професор, академік, керівник Відділення фундаментальних проблем медицини Академії наук вищої школи, Україна.

Литвинчук Надія Юхимівна, державний експерт служби з питань інформаційної безпеки апарату, Рада національної безпеки і оборони України (РНБОУ).

Євтушенко В’ячеслав Вікторович, заступник завідувача відділу з питань охорони здоров’я Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Вербицький Володимир Валентинович, заслужений працівник освіти, доктор педагогічних педагогічних наук , професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України.

Терехов Ерік, голова правління Міжнародної асоціації комплементарної медицини, Латвія.

Панаід Віталій Іванович, керівник Компанії «ROISanitatemAqua», Україна –Словенія.

Пшеничник Станіслав, директор GrandHotelSava****Zagreb****, Рогашка-Слатина, Словенія

АлешТопольшек, директор маркетинга GrandHotelSava**** Zagreb****, РогашкаСлатина, Словенія.

Массімо Марі, доктор, психіатр, директор Департаменту психічного здоров’я регіону ЛеМарке,член організаційної групи з надзвичайних ситуацій регіону ЛеМарке, викладачі тренер із психоаналізу, Італія

Мотузенко Олена Олександрівна, керівник проекту Україна – Італія «Психічне здоров’я українських біженців»

Літвінова Лада Іванівна, керівник проекту  BestMedicalPractice, Україна- Бельгія-Велика Британія.

Абрамов Сергій Вікторович, ректор Європейського медичного університету,м.Дніпро.

 

30.05.2023р. 10:25-13:00.  ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Регламент доповіді – 15 хв.

Головуюча:         Гарник Тетяна Петрівна

Співголови:        Андріюк Лукян Васильович

Абрамов Сергій Вікторович

Бєленічев Ігор Федорович

Вербицький Володимир Валентинович

Наконечний Олександр Григорович

Добровольська Наталія Анатоліївна

Горова Елла Володимирівна

Секретар:           Брикун Анастасія Андріївна

 ДОПОВІДІ:

Бортняк В.А., Добровольська Н.А., Гарник Т.П., Горова Е.В.., Шусть В.В. Київ. Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського: «Актуальні питанняосвіти, науки, практичних здобутків в оздоровчих практиках в Україні і світі в контексті вчення академіка В.І. Вернадського».

Андріюк Л.В., Львів. Нетрадиційні методи оцінки  функціонального стану  організму та здоров’я.

Гарник Т.П., Андріюк Л.В., MockevieinaDaiva,Абрамов С.В, Горова Е.В., Добровольська Н.А., Гарник К.В, Соколовський С.І., Шусть В.В. Україна – Литва. Натуральна медицина – фундамент здоровяі основа фізичної та медичної реабілітації.

Владимирова І.М., Харків. Людина і природа: наукова колаборація.

Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В., Даниленко Ю.І., Київ. Людина, природа та біологічна безпека.

Остапенко Т.А., Коломієць Л.М., Шкода Ю.В., Київ. Науково-практичні видання – здобутки академіка В.І.Вернадського в Україні і світі.

Горчакова Н.О., Бєленічев І.Ф., Клименко О.В., Дорошенко А.І., Варавка І,П., Варванський П.А., Бєленічев К.І.,Кучковський О.М., КиївЗапоріжжя. Нейропротективний вектор менопаузальной терапії: експерементальнеобгрунтування застосування біофлавоноїдів на тлі гормонотерапії.

Шитіков Т.О., Дніпро. Можливості використання методів остеопатії у тактичній фізичній реабілітації.

Зубицька В.О., Київ. Авторська фітотерапія Зубицьких при тривожно-депресивних розладах під час війни.

Петрик Н.І.,Соседко М. Запоріжжя. Реабілітація післяопераційних хворих з колостомою.

Коваленко О.Є., Київ. Аурикулярна рефлексотерапія: міфи і реалії застосування у клінічній практиці .

Єрмолаєва А.В., Овчаренко В. Запоріжжя. Фізична терапія при радикулопатіях попереково-крижового відділу хребта.

Ковальова О.В., Ковальова А.А., Запниветренко О.В., Запоріжжя. Конституція людини. Вибір виду спорту та програма зі здоровя та  модифікації способу життя у залежності від антропологічних даних.

Таран Г.І., Горбунова О.В., Дніпро-Запоріжжя. Гіпотермія (переохолодження) як причина виникнення порушень функцій органів і систем організму.

Ковальова О.В., Іванюк К.В.,Запниветренко О.О., Запоріжжя. Інноваційні технології відновлення військових та шляхи підвищення толерантності до фізичного навантаження.

Глоба О.П., Гаврилов О., JanezVodichar, Україна –Словенія –Італія. Інформаційна медицина: комплементарні методи діагностики і корекції функціонального стану дітей і дорослих в умовах сьогодення.

Устинова В.Ф., Вербицький В.В., Україна-Індія. Програма по відновленню і підтримці здоров’я дітей та юнацтва з використанням аюрведичнихметодик Індії, реабілітаційних методів і старовинної медицини України у контексті вчення В.І.Вернадського.

Буцька Л.В., Київ. Застосування Східних медитативних практик та методики Рейки у відновленні військовослужбовців на амбулаторному етапі реабілітації.

Таран Г.І., Горбунова О.І.,Дніпро-Запоріжжя Фізичні теплові методи лікування захворювань, що виникають внаслідок переохолодження (гіпотермії).

13:05-13:55 Перерва: кава, чай

13:05 -13:55 КРУГЛИЙ СТІЛ: Освітньо – професійні програми з підготовки майбутніх спеціалістів – програма і прес- реліз будуть надані під час засідання.

Модератори – Худецький Ігор Юліанович

Антонова –Рафі Юлія Валеріївна

Москевіцієне Даіва

Андріюк  Лукян Васильович

Абрамов Сергій Вікторович

Гарник Тетяна Петрівна

Глоба Олександр Петрович

Горова Елла Володимирівна

Ковальова Алла Андріївна

Соколовський Сергій Іванович

До участі у засіданні «Круглого столу» запрошені стейкхолдери, студенти, професорсько-викладацький колектив, ЗМІ.

Секретарі – Зеленюк Оксана Володимирівна

МаліковаСвітлана Олександрівна

14:00–17:35 ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ, он-лайн трансляція (Україна – Литва)

Головуючі:          Худецький Ігор Юліанович

 Добровольська Наталія Анатоліївна 

Співголови            Андріюк  Лук’ян Васильович

                                 Горова Елла Володимирівна

                               Тишко Федір Олексійович

Секретар                Зеленюк Оксана Володимирівна

ДОПОВІДІ:

Шусть В.В., Київ. Планетарне мислення В.І.Вернадського в контексті пошуку шляхів вирішення глобальних проблем сучасності.

Ткачук Л.В.,Дибель Р.Є смтСергіївка, Білгород-Дністровський р-н, Одеська обл., Волинь, санаторій «Лісова Пісня». Природні фактори  у сучасній реабілітації.

Калмикова І.О., Київ. Мультидисциплінарний підхід у реалізації медичної і фізичної реабілітації пацієнтів – основа навчально- методичної і практичної підготовки майбутніх спеціалістів.

ТєрьошинВ.О., ГавриловА.В., Харків. Актуальні питання сучасного лікування та профілактики деяких інфекцій у клінічній практиці: дані доказової медицини та позиція міжнародних експертів.

Азнаур’ян О.С., Добровольська Н.А. Київ. Володимир Іванович Вернадський та освіта.

Потоцька С.В., Київ. Особливості змін райдужної оболонки ока у цивільних осіб під час війни – скринінг діагностика.

Маріловцева Н.О., Київ. Міжнародний центр гомеопатії і глобальні проблеми відновлення здоров’я сьогодення.

Меньшова В.О., Березкіна В.І., Київ. Інтродукція Silybum marianum (L.)Gaertn. (Asteraceae).

Євтушенко Т.В., Дніпро. Фундаментальні закони традиційної медицини для сучасного лікаря.

Одинцова К.О., Київ. Сучасні реалії пост-COVID-19 з позиції ортодоксальної та натуральної медицини.Можливості гірудотерапії.

Ящук Б.О., Коновалова О.Ю., ГуртовенкоІ.О., Київ. Перспективи застосування сировини видів дівочого винограду для приготування косметичних засобів.

Єрохов Р.О., Горова Е.В., Ястребов М.М. Київ. Остеопатичні техніки реабілітації при черепно-мозковій травмі.

Білоусова І.В., Київ. Фітофотодерматити.

Губенко В.П., Київ. Стабілізаційна гімнастика у пацієнтів з дегенеративною нестабільністю поперекового відділу хребта.

Назарчук І.А., Харків. Конституція людини і її роль у медицині сьогодення.

Орінта Міналгайте-Зубавічене, Клайпеда –Литва. Холістичний метод «KUKSUNDO»для подолання стресу у жінок працездатного віку.

Юрате Ноак ,Клайпеда –Литва. Вплив аюрведичного самомасажу на психоемоційний стан.

Абрамов С.В., Соколовський С.І., Шумна Т.Є., Гарник Т.П., Тітов Г.І., Гладишев В.В.,Гоженко А.І., Дудов І.О., Собко І.В., УгісКлетніекс, Україна-Литва. Досвід застосування нового гемостатичного засобу місцевої дії для зупинки кровотечи у осіб, які постраждали під час війни .

Жукова Л.П., Войтенко А.В., Київ. Психологія страху: методи корекції.

СЕМІНАРИ, ШКОЛА ЗДОРОВ’Я ПРАКТИКІВ СПЕЦІАЛІСТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ, МАЙСТЕР-КЛАС

Місце проведення – Конференційна зала

 

 30 травня 2023р. 13:45- 16.30 Регламент – 15хв.,

 Модератори: Глоба Олександр Петрович

Ястребов Микола Миколайович

Зеленюк Оксана Володимирівна

Шитіков Тимофій Олександрович

Шусть Василь Володимирович

Секретар : Брикун Анастасія Андріївна

ДОПОВІДІ:

Шитіков Т.О., Дніпро. Самодопомога після бойової акубаротравми.

Таран Г.І., Горбунова О.В., Дніпро-Запоріжжя. Комплексне застосування методу LEIT у мануальній терапії болю.

ЗгоранецьЮ.В., Табачук О.В.., Юрко І.В., Куліш Л.Я., Кушнірчук Н.Я., Луцьк. Методика природно-духовного лікування для відновлення цілісності людського організму.

Гончаров В.В., Горова Е.В., Ястребов М.М., Київ. Місце і роль людини у природі по В.І.Вернадському.

Кушпа М.З., Арутюнова Т.А., Київ -Дніпро. Роль фолькльорно-етнографічних джерел і народних практик цілительства у становленні сучасної комплементарної медицини в Україні при підготовці фізичних терапевтів.

Земна Н.П., Київ.  «Зелена планета»: «Весна прийшла –здоровя принесла: рецепти здоровя від природи».

Щербина С.В., Київ. Лікарські засоби рослинного походження у лікуванні хворих на сечокам’яну хворобу: авторська технологія приготування ліків із рослин і методи їх застосування.

Галян Я.О., Дніпро. Фітотерапія Традиційної Тибетської Медицини у неврології.

 

30.05 2023р. 14:00 -16:30 СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ (онлайн/офлайн)

Модератори:  Андріюк Лук’ян Васильович

Антонова-Рафі Юлія Валеріївна

Волошин Олександр Іванович

Трікаш Микола Володимирович

Ковальова Ольга Володимирівна

Коваленко Ольга Євгенівна

Соколовський Сергій Іванович

Секретар : Шусть Василь Володимирович

ДОПОВІДІ:

Зайченко Г.В., Горчакова Н.О., Савченко Н.В., Козак Д.О., Київ. Фармаконагляд у безпеці застосування фітопрепаратів. 

Хбалі Мохамед, Сліпченко Г.Д., Харків. Розробка складу та технологія перорального гелю з екстрактом чорниці.

Бобкова І.А.,Бур’янова В.В.,Хранівська В.О., Умінська К.А. Житомир. Біологічна цінність жирних олій.

Осипенко О.Д., Україна – Німеччина. Нові методики діагностики та корекції для формування позитивних цінностей Людини.

Гарник К.В., Чуча О.Ю., Київ. Остеопатичні  техніки і масаж у осіб, які перенесли політравму.

Горчакова Н.О., Шумейко О.В., Клименко О.В., Бабак В.В., Кравченко А.В., Київ. Безсмертність ідей В.І. Вернадського щодо освітнього процесу.

Самілик В.І., Горова Е.В., Голуб В.П., Зеленюк О.В. Київ. Місце і роль  людини у природі за В.І.Вернадським.

Мусат М.П., Федчук А.Ю., Сколота А.В., Кравченко А.В. Київ. Володимир Іванович Вернадський і студентство.

Абрамов С.В., Соколовський С.І., Волошин В.О, Трушенко О.С., Тітов Г.І., Дніпро. Щодо актуальних питань вторинної профілактики захворюваності серед військовослужбовців.

Левицький А.П.,Ходаков І., Величко В.В., Селіванська І.О.,Лапінська А.П., Одеса. Експерементальні дослідження ендогенного біосинтезу«Есенціальних» жирних кислот у тварин.

30.05.2023р. 17:00-17:30 ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

        Регламент доповідей – 5 хв.

16:40-17:00 Нарада учасників і правління ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України» – онлайн

Головуючі:          Гарник Тетяна Петрівна

                               Остапенко Тетяна Анатоліївна

Співголови:        Андріюк Лук’ян Васильович

Абрамов Сергій Вікторович

Добровольська Наталія Анатоліївна

Ковальова Ольга Володимирівна

Калмикова Ірина Олексіївна

Ткачук Лариса Василівна

ДибельРуслана Євгенівна

Секретар:     Демидова Олена Якимівна

17:40-17:55 – ОБГОВОРЕННЯ ДОПОВІДЕЙ. ДИСКУСІЇ.

    Звіти головуючих на засіданнях

Ухвалення резолюції Конференції.

Вручення сертифікатів, посвідчень

 17:55 -18:00– УРОЧИСТЕ ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

30 травня 2023 10:00 Київ

Підключитися до конференції Zoom
https://us02web.zoom.us/j/4503620744?pwd=MnRvSnFGd0JKVzZycmllQXdmVXhrZz09

Идентифікатор конференції: 450 362 0744
Код доступу: 5q2fNm